Yatırımcı Arıyorum

2018 Tarımda İnovasyon

2018’de Tarımda İnovasyon Hareketi

 • Sertifikalı tohum kullanımı zorunlu hale geliyor
 • Gübre kullanımında DNA barkod uygulamasına geçiliyor
 • Mazot desteği %50 yükseliyor
 • Hayvancılıkta küçük aile sözleşmeli üretim desteği başlıyor
 • Kırmızı ette hayvan başına besi desteği başlıyor

Mazot desteği ilk ödemesinin Mart-Nisan döneminde gerçekleşmesi beklenirken 2018 yılı için ayrılan tarımsal destek bütçesinin 1,9 Milyar lira olduğu belirtiliyor. Çiftçilerin pamuk ve çeltik üreten kesimine dekar başına 36 lira Ayçiçeği, Mısır, patates üreten kesime dekar başına 17 Lira kuru bakliyat üreten kesime 11 lira ödeme yapılacağı açıklanmış.

Tarımda Barkod Uygulaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 6 Nisan 2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ” kapsamında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren gübre çeşitleri DNA Barkod uygulaması ile kontrol altına alındı.

Piyasaya sunulan Gübrelerin kontrolü, tarımda kullanılan kimyasal gübrelerin, organik gübrelerin, toprak düzenleyicilerin, enzim içerikli ve organik kaynaklı  ürünlerin tüketiciye ulaşıncaya dek söz konusu olabilecek ilgili faaliyetlerini  de kapsadığı belirtilen açıklamada İşaretleyici etiket ve barkod bulunmayan gübrelerin, güvensiz ürün olarak tanımlanacağı belirtilmiş.

SERTİFİKALI TOHUM KULLANMAYANA DESTEK YOK

Sertifikalı tohum kullanma alışkanlığının edindirilmesi için 2018 üretim yılında sertifikalı tohum kullanmayan çiftçilerin tarımsal destekten yararlanamayacağı belirtiliyor. Çiftçilerin tarımsal destek alabilmeleri  için sertifikalı tohum tüketmek zorunda oldukları, 5 Dekar’ dan az üretim gerçekleştiren çiftçileri ise kapsamadığı belirtilmiş. Kaynaklar ülkemizde kullanılan tohumların sadece yarısına yakın bir miktarının sertifikalı olduğunu söylüyor.

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ SÖZLEŞMELİ ÜRETİME GEÇİYOR

2018 yılında minimum 3 yıl sürecek sözleşme ile küçük aile girişimlerine destek uygulaması başlıyor. Besicilik, küçük baş hayvancılık için ödenen destek miktarları yükseltilirken 20 Bin kadar girişimde iyileştirme çalışmalarının yapılacağı, ithalat ve yerli üretimin teşviki uygulamalarının birlikte yürütüleceği duyurulmuş. Tarımda İnovasyon

BESİ DESTEĞİ

2017 yılında kaldırılan besi desteği 2018 yılında yeniden uygulamaya konuluyor yerli hayvan yetiştiriciliğinde karkas ette hayvan başına yapılacak destek rakamı 250 Lira olarak belirtilirken 2018 senesi buzağı yılı ilan edilerek hayvan ölümlerinin engellenmesi amaçlanmış. Destek alacak ailelerin en az 50 baş hayvan sahibi olmaları gerekiyor. Aşı, veteriner hekim bakımı ve küpelerin de ücretsiz olacağı belirtiliyor.

2018 SULAMA UYGULAMALARI

Kırsal Kalkınma Destekleri Bireysel Sulama Hibeleri ile ilgili uygulama 2017/48  07.12.2017 Tarih ile 30263 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak uygulamaya konulmuş. Bireysel Sulama Hibe başvurularının 01.01.2018 – 01.03.2018 tarihleri arasında İl Müdürlüklerinden gerçekleştirileceği bilgisine yer verilmiş.

Tarımsal faaliyetlerde kullanılacak modern, basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından yaygın olarak kullanılmasını sağlamak, yüksek kalite ürün yetiştirerek tüketici beklentisine cevap vermek, üreticinin çalışma koşullarını iyileştirmek, maliyetleri minimuma çekmek, üreticinin uluslararası platformda rekabet gücünü yükseltmek amacına hizmet edebilecek sulama ve makine talebinin artmasını hedeflemektedir.

 • Tarla içi damla sulama sistemleri oluşturulması
 • Tarla içi yağmurlama sistemleri oluşturulması
 • Mikro yağmurlama sulama sistemleri oluşturulması
 • Yer altı damla sulama sistemleri oluşturulması
 • Lineer veya Center Pivot sulama sistemleri oluşturulması
 • Tamburlu sulama sistemleri oluşturulması
 • Güneş enerjili sulama sistemleri oluşturulması

Tarım Aletleri Desteği

Kaynaklar, tarım makineleri ve hibe destekleri ile ilgili olarak makine ve teçhizat alımlarında %50’ye kadar hibe, kalan kısmı için kredi verileceğini belirtiyor. Üretimin iyileşmesi ve yükselmesi amacı ile sağlanan kredi olanakları üreticinin gerek ulusal gerek uluslararası alanda rekabet edebilirlik gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

Gemiler için soğutma depoları, Doğrudan ekim cihazları, Arıcılık araç gereçleri, Balya cihazı, Biçerbağlar, Biçerdöver, Verim ölçer kiti, Pülverizatör, Kimyasal gübre dağıtım cihazı, Alabalık taşıma tankı, Çayır biçme cihazı, Mibzer, Mini yükleyici cihazı, Römork, Dal parçalama makinesi, Traktör, Süt sağım ünitesi, Yem hazırlama cihazı, Zeytin hasat cihazı, Silaj cihazı, Çeltik – ayçiçeği ve kabak çekirdeği kurutma cihazı, Basınç cihazı

TRAKTÖR DESTEĞİ

Traktör, tarım makineleri ve teçhizatlarına ihtiyacı bulunan, satın alacak çiftçiler ödenecek miktarın %50 kadar bir bölümünü hibe kredi olarak alabilecekler, çiftçilerin hibe kredi kullanabilmeleri için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme kurumları tarafından destekleneni illerden birinde kayıtlı olma koşulu bulunuyor.

IPARD Programı (2014-2020)

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Geliştirme Kurumu işletmelerin başvurularının izlenmesi faaliyetini üstlenmiş, IPARD fonu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile yönetiliyor. Kamu Katkısı olarak da isimlendirilen IPARD Fonu harcamaları program içeriğine uygun yatırımlar için geri ödemesiz kullanılacaktır bilgisine yer veriliyor. IPARD programı 2. Dönem başvuruları 12 haziran 2017 tarihinde başlamış 28 Eylül 2017 itibarı ile son bulmuştu.

Dönem Başvuru Çağrı ilanı 21 Aralık 2017 tarihinde başlamış Çiftlik Faaliyetleri ve İş geliştirme yatırımları için 12 Şubat 2018, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına dair Yatırımlar için 1 Mart 2018 tarihinde başvuru yapılabileceği, başvuruların sabah 00.09 itibarı ile destekleme kapsamında bulunulan illerin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumları tarafından kabul edileceği duyurulmuş.kobi vadisi

Yorumunuz