Yatırımcı Arıyorum

2018’de Mazota Destek Uygulaması

Motorin Desteği

Yapılan açıklamalara göre en çok desteğin verileceği ürün mazot. Milli Tarım Politikası Uygulamalarına bağlı olarak çiftçinin kullanacağı mazotun yarısını devletin ödeyeceği bilgisine yer veriliyor ilk ödemenin de 2018’de gerçekleşeceği açıklanıyor.

Edinilen bilgiye göre ödemesi yapılacak mazot desteğinin büyük bölümü pamuk ve çeltik ile uğraşan çiftçilere gideceği bu rakamın da dekar başına 36 Lira olacağı duyuruluyor.

Mazot desteği çiftçi için büyük önem arz ediyor üretime başlarken mazot kullandığı hasat zamanı mazot kullandığı bu giderleri de peşin olarak ödediği artı vergi yükü de göz önünde bulundurulunca alınacak mazot desteğinin çiftçi için ne kadar önemli olduğu daha da iyi görülebiliyor.

İlgili kaynaklardan edinilen bilgiye göre geçen yıl mazot desteği, gübre desteği, toprak analiz desteği birleştirilerek 11 TL olarak hesaplanmış. 2016 yılında ki verilere göre toplam çiftçi sayısı 4 Milyon kayıtlı çiftçi sayısı ise 2,6 Milyon olarak açıklanmış çiftçinin kullandığı mazot miktarı ise 2.5 ton olarak belirtilmiş yapılan mazot yardımının ürünlere göre dağılım payı yüzde olarak 2016 senesi için buğdayda 18, ayçiçeğinde 17, arpa, mısır, zeytin ve pamukta 12 olarak belirlenmiş.

Tarıma Verilen Destekler

Tarım destekleri içinde bulunan yılda değil bir sonra ki yılda ürün döneminin ardından ödeniyor. Çiftçi mazot desteği olarak tanımlanan diğer ilgili alanlarda ki desteği de kapsayan yardımını 2017 senesinde aldılar. Yapılan açıklamalara göre devlet çiftçinin kullandığı mazotun yarısını ödemiş çiftçinin maliyetini düşürmek üretimi artırmak adına önemli vergi kaybını göze almıştır bilgisi aktarılıyor.

2017 senesi mazot destekleri ile ilgili kaynaklar incelendiğinde, 2017 yılı için mazot yardımının büyük payını pamuk ve çeltiğin oluşturduğu belirtilirken dekar başına 36 lira gübre başına 4 Lira olarak toplam 40 Lira ödeneceği ifade ediliyor.

Toprak analiz desteği geçen yıl alınan karar ile kaldırılmış sonra uygulanmasına karar verilmiş ancak uygulama şekli değiştirilmiş yapılacak toprak yardımı her 50 dekar başına toprak analizi gideri için 40 Lira olarak belirlemiş.

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme çalışmaları gereği 17 ürüne prim ödenmiş prim desteği bazı ürünler için az bir farkla genellikle aynı kalmış yeni uygulama alan bazlı ürüne göre farklılaşarak ödemesi gerçekleştirileceği belirtilmiş. Doğru bitkiyi doğru alanda yetiştirmeyenler tabii ki yardımdan muaf olmuşlar.2017 yılında gerçekleşen Devlet Mazot Desteği ilk bölümü Nisan, Mayıs aylarında ikinci kısmı Eylül-Ekim aylarında gerçekleşmiş.

2017-2018 Genç Çiftçi projesi de gündemde, Teşvik Bilgilendirme yayımlarından edinilen bilgiye göre, köyüne dönmek isteyen tarım ve hayvancılık ile uğraşmak isteyen kişilere devletin 30 Bin Lira köye dönüş hibesi verdiği belirtiliyor. Sektörler ve detayları bilgisine yetkili birimlerden ulaşmak mümkün.

18-40 yaş arası genç çiftçi olarak tanımlanıyor. Kırsal alanda yaşamını sürdüren bitkisel, hayvansal üretime katılacak olanlar hayvancılık ile uğraşacak olanlar programa başvurabiliyor elbette şartları var ilgili kurum ile irtibata geçerek detayları öğrenmekte fayda var. Bu arada belirtmek gerekir ki nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerini kapsıyor.

Çiftçi gelirleri ürünün seçilmesinde etkili olsa da su ve diğer etkenlerin özenle değerlendirilmesi gerektiği de ayrıca belirtiliyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı için Bakanlığın bütçesinin %67 si olan 14 Milyar 514 Milyarının Tarımsal Destek olarak çiftçiye dağıtılacak. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının kendi yayımlarından edinilen bilgi ve inceleme sonuçlarına göre, Tarımsal ürünler ve tarım faaliyetleri dünyanın önemle üzerinde durduğu bugün ve gelecekte de daha fazla önem kazanacak bir alan olduğu belirtiliyor.

Sanayi devrimi sonrasında endüstrileşmeye verilen önem ile Dünyada tarım ihmal edilmiş 13 Milyar hektar olan dünya topraklarının sadece 5 Milyar hektar alanı tarım faaliyetleri için ayrılmış bu alanın da dünya genelinde sadece 1,5 Milyar hektarlık bölümü tarım faaliyetlerinde kullanılmış ve tarıma ayrılan arazilerin hızla azaldığı gözlemlenmiş.

Tarım Alanının Büyüklüğü

Yapılan açıklamalarda, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 Milyara ulaşmasının beklendiği oluşacak bu nüfusu besleyebilmek için dünya genelinde tarım alanlarının %60 genişletilmesi gerektiği bugün itibarı ile 39 ülkede gıdaya, 80 ülkede suya ulaşmakta sıkıntılar olduğu 800 Milyon insanın ise açlıkla mücadele ettiği belirtiliyor ve küresel anlamda acil alınması gereken önlemler olduğu da ifade ediliyor. Gıdayı kontrol eden dünyayı da kontrol edecek tespitinde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanı küresel düzeyde önlemler alınması gerektiğini bu sebeple ülkemizde de tarıma büyük önem verdiklerini belirtiyor.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz