Yatırımcı Arıyorum

3-9 Aralık Vakıflar Haftası

Aralık ayının ilk haftası Vakıflar Haftası olarak kutlanıyor. Vakıf tanımı itibarı ile bazı kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için hayırsever kimseler tarafından bağışlanan mülk ve para olarak ifade ediliyor.

Vakıflar resmi işlemler ile topluma hizmet etmek ya da toplum yararına kullanılmak üzere vakıf’ a bırakılır. Tarihten bugüne dek pek çok cami, hastane, han, hamam bağışlanmış ve halen hizmet veriyorlar ya da gelirleri Vakıf’a aktarılıyor.

Bağışlanan mülk ya da para ile ilgili faaliyetlerin düzenli bir biçimde işlemesi için vakıflar Genel Müdürlüğü 2 Mayıs 1920 yılında kurulmuş. İlk adı Şer’iyye Evkaf Vekâleti 3 Mart 1924 yılına Başbakanlığa bağlanarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adını almış.

Vakıflar Genel Müdürlüğü vizyonunu çağdaş yöntemleri ve evrenselleşen değerleri ile insanlığı, Vakıf ruhu ve medeniyetinde birleştirmek isteyen öncü bir kurum olarak açıklamış. Misyonunu ise Vakıfları amaçlarına uygun yaşatmak, Vakıf medeniyetini çağdaş bir anlayış ile geleceğe taşımak olarak belirtmiş.

Vakıf bünyesinde imaretler faaliyet gösterir. Osmanlı döneminden beri yerine getirilen bu görev 5737 sayılı vakıflar Kanunu ile Genel Müdürlüğe gerekli yerlerde aş evi açma ve işletme yetkisi ve görevi verir. Sosyal güvencesi olmayan ve 65 yaş üstü yoksul kimseler bu imarethanelerden yararlanabilmektedirler.

Vakıflar, sosyal yardım faaliyetleri dışında Vakıf’a bırakılan mülklerin korunmasından ve denetlenmesinden sorumludurlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarımı yapılır, korunur ve kiraya verilir. Kaynaklarda belirtildiğine göre, 7500 civarında mülkü idare etmektedir Vakıflar genel Müdürlüğü.

Vakıflar Haftası kapsamında kitle iletişim araçları vasıtası ile halka ve eğitim kurumlarında öğrencilere Vakıf faaliyetleri anlatılır, vakıf eserleri tanıtılarak geziler düzenlenir tarihten bugüne miras kalan eserlerin korunmasının önemi ve korunması için gerekli çalışmalar hafta kapsamında dile getirilir.

Kalp Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Milli Eğitim Vakfı, LÖSEV, Bilim ve Sanat Vakfı gibi faaliyet gösteren pek çok vakıftan söz edebiliriz. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren tüm vakıflar ortak amaçlara sahiptir. Doğrudan kamu hizmetinde bulunmak, ekonomik yetersizlik içinde olan kimselere yardım etmek, maddi destek sağlamak, doğal afet, savaş, olağan üstü hal durumlarında devlete destek olmak, maddi gücü yetersiz öğrencilere burs vermek vakıfların amaçları arasındadır.

Vakıflar Haftası sebebi ile burada bazı vakıf faaliyetlerinden söz etmek yararlı olacaktır.

Bilim ve sanat vakfı, 1986 senesinde kurulmuş. Siyaset, ekonomi, tarih, edebiyat alanlarında bilimsel araştırma faaliyetleri yürütüyor seminerler gerçekleştiriyor. Mehmetçik Vakfı, 17 Mayıs 1982 yılında kurulmuş olan vakıf, Türk Silahlı kuvvetlerinde vatani görevini yerine getirirken hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınlarına, gazi ve engelli Mehmetçiklere yardım faaliyetlerini yürütüyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, 2002 yılında gençlerin sorunlarını çözmek ve yardım etmek için kurulmuş. Üniversitelerde bağlantıları bulunuyor, hangi üniversiteler olduğu kendi iletişim bilgilerinde yer alıyor. Türk kalp vakfı ise 1975 yılında kurulmuş. Türk kalp vakfının amacı, Öncelikle kalp hastaları olmak üzere tüm hastalara tedavi ve destek sağlamak, Tıp Biliminde ki yenilikleri halka duyurmak.

LÖSEV, 1998 yılında Pediatrik Hematolog, Onkolog Doktor Üstün Ezer tarafından Ankara’da kurulmuş. Lösemili çocukların ihtiyacını karşılamak amacı ile faaliyet gösteriyor. Lösemili çocuklar hastanesini, lösemili çocuklar okulunu açmış vakıf ve binlerce çocuğu hayat vermiş.

Sosyal yardımlar genel Müdürlüğü’nün İstihdam daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları kendi resmî sitesinde yayımlanmış. Çalışabilir durumda ki işsizin istihdam edilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak ve geliştirmek, İstihdam ve Sosyal yardım arasındaki bağlantının etkinleştirilmesi için işlemleri İŞKUR ile bağlantılı yürütmek, sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik istihdam teşvikini artıracak ulusal ve uluslararası hibe programlarını izlemek ve imkân dahilinde vakıflar aracılığı ile uygulamak.

Günümüzde sosyal devlet yaklaşımı ile yerine getirilen pek çok hizmet 20. Yüz yıla kadar vakıflar tarafından gerçekleştirilmiş. Vakıflar, imarethaneler, okullar, medreseler, hastaneler, kütüphaneler, çeşmeler yapılmış. Bu konudaki araştırmaların yer aldığı bilimsel kaynaklara göre, vakıf tesislerinin şehirlerde yer alması şehir yaşamını canlandırarak devlet katkısı olmadan şehircilik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamış.

Araştırma sonuçlarına göre Osmanlı döneminde vakıf kurmak isteyenlere araziler verilerek ya da bizzat vakıf kurarak vakıf faaliyetleri desteklenmiş. 1926 yılında Medeni Kanun yürürlüğe girince Vakıf kurumunun kapsamı büyük ölçüde değiştirilerek vakıf tesis sayısı 1926-1967 yılları arasında 202’ye ulaşmış. 2011 yılına gelindiğinde 4.600 adeti bulmuş.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz