Yatırımcı Arıyorum

Acente Nedir?

Acente Ne Demek?

Acente kaynaklarda, bir kuruluşun yaptığı işi, kuruluş adına gelir karşılığında gerçekleştirecek kimse olarak tanımlanmakta. Acentelerin işlerini yaptıkları ana firma ile sürekli bir bağı vardır. Ana kuruluş için müşteri edinme gayretindedirler. Temsil ettikleri firma adına sözleşme yapma yetkileri bulunur.

Acente ve temsil ettiği ana kuruluş arasında hukukun tanıdığı haklar çerçevesinde bir ücret ve gider ilişkisi vardır.

Acente sözleşmeleri, 6102 sayılı yasa ile Yeni Türk Ticaret Kanun’unda düzenlenmiş. Yeni Türk Ticaret Kanunun 102. Maddesine göre, ‘Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı hukuki bir konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimse’ olarak tanımlanmış.

Not: TDK’ya göre doğru kelime kullanımı acente’dir, acenta değildir.

Acente Ne İş Yapar?

Acente temsil ettiği firma adına aracılık işlevini yerine getirmekte, firma adına sözleşmelere imza atmaktadır. Acente ana firmanın talepleri doğrultusunda faaliyet göstermek, temsil ettiği firmanın direktiflerini yerine getirmek zorundadır.

Aracı firma ile temsil edilen firma arasında yazılı bir sözleşme bulunmuyorsa, böyle bir durumda 6098 sayılı Borçlar Kanun’unda simsarlık ile ilgili düzenlemeler, sözleşme yapma faaliyetinde bulunan acenteler için ise, komisyonculuk ile ilgili yasal düzenlemeler geçerli olur. Herhangi bir hüküm bulunmadığında vekalet ile ilgili düzenlemeler geçerli sayılmakta. Acentecilik Faaliyetleri

Acenteler, faaliyet gösterdikleri bölge sınırları içinde kendilerinden beklenen görevleri, temsil ettikleri firmanın usul ve talepleri doğrultusunda yerine getirirler. Acenteliğini üstlendikleri firmanın çıkarlarını korumaya özen gösterirler, ihbar protesto çekmek gibi hukuksal işlemleri firmaları adına gerçekleştirebilirler.

Acente firması adına yerine getirdiği faaliyetlerine karşılık belirli bir gelir elde eder, firma adına gerçekleştirilen işlemlerin doğal sürecin gerektirdiğinin dışında bir gider tablosu oluşturduğu durumlarda ekstra giderleri ana kuruluştan talep hakkına sahiptir.

Acente firma ilişkisi haksız bir şekilde Acente tarafından fesih edilirse, firmanın Denkleştirme Tazminatı isteme hakkı bulunmaktadır. Hukukta haksız rekabet koşullarında uygulanacak yaptırımlar ayrıca tanımlanmakta.

Acentecilik Şartları

Türkiye’de Acente olacak gerçek kişilerin Türkiye’de yaşıyor olması, sicilinin temiz olması ve medeni hakları kullanma ehliyetinin bulunması gerekir. Acente olacak tüzel kişilerde aranacak nitelikler ise merkezinin Türkiye’de bulunması, iflas etmemiş olması, asgari sermaye şartlarını yerine getirmiş olması koşulu aranır.

Acenteler hemen tüm sektörlerde faaliyet göstermekteler. Sigorta acenteleri, seyahat acenteleri gibi pek çok kuruluş ticari yaşamda faaliyet gösteriyorlar. Sigorta acentelerinin bağlı olduğu Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu, sigortacıları ilgilendiren tüm faaliyetlere destek vermek amacı ile kurulmuş. İlk adım On acente derneğinin bir araya gelmesi ile oluşmuş, daha sonra 30 acente derneğinin bulunduğu en büyük sivil toplum örgütlerinden biri haline gelmiş.

Sigorta sektörünün inovasyon çalışmaları sırasında her türlü çabayı gösterdiği belirtilen Federasyonun, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin hazırlık çalışmalarında da kamu kurumları ile iş birliği içinde yürütmüş faaliyetlerini.

Yasa ve yönetmelikler ile ilgi tanıtım faaliyetleri, Ülke çapında Türkiye Sigortacılar federasyonu tarafından gerçekleştirilmiş. Sigortacılık yasasının uygulanmaya başlamasının ardından oluşturulan, TOBB-Sigorta Acenteleri İcra Komitesi içinde 4 üye, Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş.

Acentelerin kurumsallaşması ve dijital uygulamalardaki dönüşümünü tamamlaması hususunda il dernekleri de aktif çalışmalar yürütüyor.

Seyahat Acenteleri

Seyahat Acentelerinden söz edecek olursak, Turizm Acenteleri Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği çatısı altında dayanışma içindeler. Meslek birliği 1972 yılında seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği adı altında 1618 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile kurulmuş.

Turizm sektöründe meydana gelen gelişmelerin takibi ve yeniliklerin hayata geçirilmesi için çaba içinde olmak, sektörün sorunlarının çözümünde aktif faaliyet göstermek kuruluşun amaçlarını oluşturuyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB, ulusal kültürel mirasın korunmasında turizmin bir unsuru olması nedeni ile sivil toplum örgütü olarak koruyucu görevi üstleniyorlar.

Uluslararası platformda Dünya Turizm Örgütü, Uluslararası Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu gibi kuruluşlara üye TÜRSAB. Birlik Organları, Yürütme Kurulları, Komiteler gibi idari bir ağa sahip.

Acentelik Yetki Belgesi

Tatil meleği gibi uygulamalar ile tüketicinin korunmasına yönelik yeni uygulamalar geliştirilmiş. Seyahat Acenteleri A, B, C şeklinde kategorilere ayrılmış, Seyahat Acentesi yetki belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından veriliyor. A grubu, Tüm Seyahat Acenteleri Birliğini İfade ediyor.

B grubu Acenteler uluslararası kara, deniz, hava ulaştırma araçlarının ve A grubu acentelerin bilet satış faaliyetlerini, C grubu Acenteler ise sadece Türk vatandaşlarına yönelik turizm faaliyetlerini yürütüyor. Yetki Belgesi Nedir?


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz