Yatırımcı Arıyorum

Akıllı Üretim Sistemleri Hakkında Bilgiler

Türkiye 2023 kalkınma planları kapsamında tüm ekonomik yapılarında dijital dönüşümünü tamamlama çalışmalarını hızlı bir biçimde yürütüyor. 20. Yüz Yıla ait tüm sistemler değişime uğrayarak, geleneksel yapı terk edilmekte, 21. Yüz Yıl endüstri devriminin gereği olan teknolojik uygulamaların yaygınlaştırılması faaliyeti önem kazanmaktadır.

Akıllı Üretim ve Yatırım Faaliyetleri

Üretim ve yatırım faaliyetlerinde, lojistik faaliyetlerde, Kurumsal uygulamalarda dijitalleşme gerçekleştirildiği gibi üretimlerin yan sanayi kuruluşlarında da yeni teknolojilerin uygulanması çalışmalarına devam edilmekte, akıllı üretim teknolojileri imalat ve üretim sistemlerine dahil edilmekte.

Üretimden son tüketiciye kadar uzanan zincirde planlama, bilgi akışı ve yönetim faaliyetlerini gelişmiş bilişim teknolojileri uygulamaları kullanarak yerine getirmeye, akıllı üretimden beklenen sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor.

Akıllı üretim teknolojilerinin uygulamaya konulması ile hata payının minimum seviyelere çekilmesi, sektör içi ve sektörler arası iletişim ağının güçlendirilmesi, üretici-tüketici zincirinden oluşan sürecin hızlı ve kolay izlenebilmesi, yeniliklere daha hızlı uyum sağlanabilmesi hedeflenmektedir.

Akıllı Üretim Sistemlerinin Faydaları

Akıllı üretim sistemlerinde raporlar anında elde edilebilmekte, zinciri oluşturan her kurumunda oluşabilecek sorunlar anında görülerek müdahale fırsatı yakalanmakta, İletişim ve çalışma sürelerinin kısalması, kolaylaşması üretimde daha düşük maliyetli daha kaliteli, daha sorunsuz aşamalardan geçerek üretim yapılmasına imkan vermektedir.

Akıllı üretim sistemleri merkeze dışarıdan kolayca erişim sağlarken, esnek ve dinamik bir yapıya sahip olduğundan yeni sistem uygulamaları kolayca entegre edilebiliyor. Sorun algılama özelliklerine sahip olduğundan kalite uygulamaları daha verimli işlemekte.

Araştırmalara göre, 2020 yılında ticaretin Yüzde Elliye yakın bir bölümünde dijitalleşmenin tamamlanacağı öngörülüyor. 2018 yılında üretimde robotik uygulamaların daha çok uygulamaya konulması beklendiği de edinilen bilgiler arasında.

2012 yılının Ekim ayında Almanya’nın dev kuruluşlarının CEO temsilcileri Alman Hükümetine 4. Sanayi devrimi teklifini sunarlar. Basında yer alan bilgilere göre ilk kez 2012 yılında telaffuz edilir. 4. Sanayi devrimi. Buhar, Elektrik, Elektronik ve derken tüm sistemlerin kullanmasına olanak tanıyan dijitalleşme 21. Yüz Yıla damgasını vurur. Üretim ve İmalat Arasındaki Farklar

Dijitalleşme ile zaman, enerji tasarrufu, hatasız çalışma çok hızlı iletişim, bilgi akışı, yüksek güvenilirlik nitelikleri gelişerek yeni versiyonları   ekonomik yaşamın tüm sektörlerinde kullanılmaya başlar. Akıllı üretimde ürünlerin nasıl paketleneceğini, nereye nasıl gönderileceğini planlayabilen mükemmel bir sistemden söz edilmektedir.

Dijital olarak yaşatılan fabrikalarda tüm üretim süreci denenip test edildikten sonra üretim kurulumu aşamasına geçiliyor. Fabrikalar tedarikçiler ile aralarında düzenli olarak işlemesi gereken bilgi alışverişini gelişmiş sistemlerine dahil etme olanağı buldular gelişmiş teknolojik uygulamalar sayesinde.

Dijital fabrika uygulamaları sebebi ile üretim tesisi kurulumunda karşılaşılabilecek riskler minimum düzeyde bekleniyor, Üretim süreçleri ve süreçlerin yönetimi nerede ise sıfır hata ile gerçekleşiyor, çalışma süreleri etkin verimli kullanılırken, iş gücü performansı yükseliyor.

Akıllı Fabrikaların Gelişimi

Akıllı fabrika dönüşümlerini tamamlayan ve akıllı fabrikalarda üretim gerçekleştiren yatırımcılar işletmelerinde çalışan personel sayısını ciddi oranda düşürerek iş gören maliyetlerini aşağı seviyelere çektiler. İşletmelerde akıllı makine ve akıllı bilgisayar sistemlerinin kullanılması ile üretimden üretimin son tüketiciye ulaşacağı ana kadar tüm faaliyetlerde verimlilik sağladılar.

Akıllı sistemlerin kullanıldığı ekonomi dünyasında, üretimi dijital formasyona sokan endüstriyel internet kullanımından söz edilmekte. Akıllı makinelerin üretildiği ve çalıştığı, algılayan, kontrol eden, konuşan, uyaran, planlayan makineler.

Yeni dönemde uygulamaya geçecek makinelerde sosyal zekanın da bulunacağı belirtiliyor. Yeni dönemin makineleri tepki verecek, önlem alacak. Hatasız faaliyet ve hatasız üretimin hedeflendiği Endüstriyel internet kullanımı ile üretimin tüm sektörlerde en hızlı biçimde gerçekleştirilmesi amacı güdülüyor. Üretim Faktörleri Nelerdir?

Akıllı Üretim Alanları Nelerdir?

Kullanım alanları içinde; sağlık, lojistik, üretim, imalat ekosistemin tüm sektörlerini sıralamak mümkün Bir cihazın ne zaman kontrol ve onarıma ihtiyaç duyduğu, hangi aparatın eskidiği ya da arıza yaptığını belirleyebilen detaycı makineler.

Uzmanların yorumuna göre 4. Endüstri devrimi ile dijitalleşme çağı başladı ama sektörler de kendi içinde bir devrim yapmak zorunda kaldı. Dönüşüm ya da gelişmeden çok eski sistemlerin tamamen çökmesi ve baştan aşağı yeni çağın gereklerine uygun makine, yönetim anlayışı, iletişim uygulamaları ve teknikleri ile ekosistemin yeniden yapılanması söz konusu.

Yapay zeka ile yüklenmiş, inanılmaz bilgi bankasına sahip, sosyal ve analitik nitelikler yüklenerek yorum yapan önlem alan tepki veren kapasitenin kazandırıldığı mucize makinelerin birbirleri ile iletişim kurduğu hastane, hava yolları, fabrikalar, ulaşım ve akla gelebilecek nerede ise her yerde kullanılan tamamen yeni ve teknolojik bir yaşam biçimi bizleri bekliyor.kobi vadisi

Yorumunuz