Yatırımcı Arıyorum

Altın Sektörü Hakkında Bilgiler

Türkiye’de altının tarihi 5000 yıl öncesine dayanıyor. Urartular, İyonyalılar, Frigyalılar, Lidyalılar, Romalılar, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar olmak üzere Anadolu’da uygarlık kurmuş tüm toplumlarda altın değişik biçimlerde tasarlanmış ve yaygın biçimde kullanılmış.

Tarihteki uygarlıklara bakıldığında en önemli takı tasarımlarının Selçuklular döneminde gerçekleştiğini söylemekte tarihi kaynaklar, Osmanlı döneminde ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde mücevher sanatı ve ticareti en parlak zamanlarını yaşamaya başlar, İstanbul dünyanın sayılı mücevher merkezleri arasında anılır ve bu dönemde mücevher fuarları düzenlenir.

Altın Sektöründe Türkiye’nin Küresel Durumu

Türkiye mücevherat sektöründe dünyanın Beş büyük pazarından biri olarak telaffuz ediliyor. İlk sırada Hindistan bulunuyor ardından Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Türkiye geliyor. Ülkemizin yıllık altın işleme potansiyeli 400 Ton olarak belirtiliyor resmi kaynaklarda.

Türkiye’deki en büyük imalat sektörü altın, 35 Bin perakende 5 Bin üretici ile sektör İstanbul, Ankara ve İzmir’de hizmet veriyor en yoğun İstanbul’da üretim yapıldığı belirtilirken kısıtlı miktarda üretimlerin Doğu ve Güney Doğu illerinde de gerçekleştiği bilgisine yer veriliyor.

SEKTÖREL DURUM

İstatistiklere göre ülkemizi ziyaret eden her Dört turistten biri mücevher alışverişi yapıyor. Ülkemizdeki altın üretiminin %40 kadar bölümünün ihraç edildiği kalan miktarın ülke içinde tüketiciye sunulduğu bavul ticaretini de kapsadığı belirtiliyor.

ALTINDA İTHALAT

Türkiye yurt dışında 200 Ton’a yaklaşan miktarlarda altın ithal ediyor 2015 yılı rakamlarına göre 105 Ton altın satın almışız.

ALTINDA İHRACAT

Ülkemizin 25 yıllık geçmişine bakıldığında Türk iktisadi yaşamında önemli ve yaygın değişikliklerin olduğunu belirtmek gerek öncelikle yatırım araçları farklılık göstermeye başlamış, yatırım ağırlıklı olarak altın üzerinde gerçekleşirken yerini diğer kıymetlere bırakmaya başlamış.

Halkın yatırım eğilimlerinin değişmesi nedeni ile iç piyasada altın tüketimi durgunlaşmaya başlayınca üretici dış pazara yönelmek durumunda kalmış bu arada 1993 yılında çıkan bir yasa ile değerli metallere uygulanan ithalat ve ihracat sınırlamaları kaldırılınca sektörün önü açılmış.

KÜRESEL DURUM

Dünyada mücevher Pazar hacmi 170 Milyar Dolar olarak açıklanıyor dünyada 2015 senesinde gerçekleşen ithalat rakamları 72 Milyar Dolar, ihracat rakamı ise 98 Milyar Dolardır.

Borsa ile Altın İlişkisi

Borsa İstanbul, Türkiye’de altın sektörünü serbestliğe kavuşturmak, sektörün uluslararası platformda yer edinmesi, varlık göstermesi amacı ile kurulmuş. 2015 verilerine göre İstanbul Borsası üye sayısı 662’dir.

Borsa organize bir Pazar niteliği taşır üyeleri ise Bankalar, Aracı Kuruluşlar, Yetkili Kurumlar, Kıymetli Maden aracı Kurumları, Kıymetli Maden Üreticisi ve Pazarlayıcıları gibi kuruluşlardan oluşur. Borsa bu özelliği ile altın sektörü ile finans sektörü arasında bağlayıcı bir nitelik taşır.

Yurtdışından üretici ya da pazarlayıcı kuruluşlar tarafından ithal edilen altın, serbest piyasa ortamında Borsada alınıp satılır bu amaç ile kurulan borsa altının menkul değer olarak işlem gördüğü yoğun bir piyasa niteliği kazanmıştır.

Ülkemiz 1995 yılında bir altın rafinerisine de kavuşmuş en fazla 4 saat içinde saf altına ulaşılabilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜ

İstanbul’da 10 Bin ve geri kalan iller ile beraber ülke genelinde 40 Bin kuyumcu bulunduğu imalatçıları ile birlikte çok büyük bir sektörden söz ediliyor. Ülkemizde kuyumculuk sektörünün Pazar hacmi 10 Milyar Dolar olarak telaffuz ediliyor sahip olduğu 400 Ton altın ve 200 Ton gümüş işleme potansiyelinin de tam randıman ile kullanıldığı belirtiliyor.

KOBİ ile Altın Sektörü İlişkisi

Altın sektörü Türkiye’nin en büyük sektörlerinden biri bu nedenle KOBİ işletmelerin kalkınmasının hedeflendiği rekabet güçlerini artırmak amacı güden destekleme projelerinde KOBİ işletmelerin altın sektöründeki faaliyetleri geleceğin şehirlerini tasarlarken öncelikle sahip çıkılması gereken alan olarak değerlendiriliyor.

Türkiye için dünyanın ilk 5 ülkesi arasında bulunmak artık yeterli değil Türkiye mücevher ve takı sektöründe dünya lideri olmaya hazırlanıyor. Türkiye Altın Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı ülkemizin başarılı bankalarından biri tarafından gerçekleştirilmiş ve sektörün dünya birinciliği hedefi konuşulmuş.

SEKTÖRÜN GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ YÜKSEK

Sektörün 2010 yılı itibarı ile tespit edilen zayıf yanları;

  • Teknolojide dışa bağımlı
  • Kurumsallaşma yetersiz
  • Yurt içi ve dışı pazarlama faaliyetleri yetersiz
  • Ar-Ge yetersiz

Sektörün güçlü yanları;

  • Üretim potansiyeli yüksek ve tam kapasite kullanılabilir
  • Yüksek girişimci potansiyeli mevcut

Bankalar kuyumculuk alanında faaliyet gösteren KOBİ işletmelere özel kredi veriyor.kobi vadisi

Yorumunuz