Yatırımcı Arıyorum

Anket Nedir?

Anket Ne Demektir?

Anketler günümüzde özel ve kamu kuruluşları da dâhil olmak üzere işletmelerin, akademik alanların hatta hükümetlerin bile başvurduğu bir yöntemdir ve dünya bazında geçerlidir. Uygun şekilde yürütüldüğünde zengin bir veri formu sağlayan bir bilgi toplama yöntemidir. Bu veriler işletmelere veya anketi düzenleyen kişiye farklı şekillerde yardımcı olabilir. Anketler, işletmelerin eğitimli ve bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur. Eğer bir anket alıcının kişiliğini gerçekten içeriyorsa, şirketlerin markalarını başarı için konumlandırmalarına yardımcı olabilecek kaliteli bilgiler verebilir.

Bu yazımızda anket yönteminin anlamı, türleri, avantajları ve dezavantajlarına ve pazardaki rolüne dair bilgiler bulunmaktadır:

Anketin Amacı

Ankette dikkate alınacak ilk unsur, anketi düzenlemenin temel amacıdır. Bir işletme, öğrenci, kuruluş veya kişi neden bir anket düzenler? Diye sorulduğunda  aslında cevap çok zor değildir. Anket yapmanın temel nedeni veya amacı bilgi elde etmektir. Bu nedenle anket yöntemi, bir kişiden veya bir grup insandan bilgi toplamak için kullanılan teknikleri ifade eder. Anketi yürüten kişi, ankete katılan kişinin cevaplaması gereken bir dizi soru hazırlarken, ankete ilişkin verileri oluşturmak için özetlenen cevaplardan faydalanılır.

Anket toplandıktan ve derlendikten sonra bir sonraki adım araştırmayı analiz etmektir. Ancak bu, anketin yapısına bağlıdır, çünkü bazı anketlerin analiz edilmesine gerek yoktur çünkü yanıtlayan tarafından verilen yanıtlardan istenilen sonuca varılabilir. Ayrıca farklı anket yöntemleri de vardır. Bir firma veya birey, anketlerini yürütmek için elverişli herhangi bir anket türünü seçebilir ve anket sürecine başlayabilir.

Anket Yöntemleri

Anket yaparken pek çok yöntem kullanılabilir ve genellikle çoğu yöntem etkili olur. İş, niş, izleyici veya proje için test edilmiş ve etkili tekniklere uyulmalıdır.Aşağıda bilinmesi gereken temel anket türleri bulunmaktadır.

Online Anketler

Eğer bir kişi İnternet’i sürekli olarak ziyaret ediyorsa, İnternet’ten bir şeyler satın alıyorsa veya sosyal medyada uzun saatler geçiriyorsa, büyük olasılıkla bir veya daha fazla çevrimiçi anket yapmış olabilir. Çevrimiçi anketler, rastlanabilecek en yaygın anket yöntemleri arasındadır. Ayrıca, teknolojideki ilerlemeyle ve cep telefonu kullanıcılarının veya internete erişimi olanların nüfusunun artmasıyla birlikte, çevrimiçi anketlerin popülaritesi artmıştır ve artmaya da devam edecektir. Genellikle e-posta veya diğer yollarla diğer anket türleriyle karşılaştırıldığında, çevrimiçi anketler daha uygun maliyetlidir. Ayrıca ankete katılan kişilerin anket doldurarak ek gelir elde etmesi bu anket çalışmasının daha çok tercih edilmesinde de bir faktör oluşturabilir. İnternette Eleştiri ve Değerlendirme Yaparak Para Kazanmak

Akademik makale anketler

Makale anket araştırması, neredeyse çevrimiçi bir anketin tam tersi gibidir. Bu anket yönteminin avantajı zayıf veya internet bağlantısı olmayan alanlara ulaşabilmesidir. Anket kâğıdı bir kalemle yazılabilir veya bir bilgisayar sisteminden çıktı alınarak yazdırılabilir. Bu tür anketler araştırma alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yüz yüze yapılan anketler

Bu anket yöntemi bire bir görüşme olarak da adlandırılabilir. Bu yöntem doğrudan görüşmeci veya katılımcı ile konuşmayı içerir. Yüz yüze görüşmeler zaman alıcı ve zorlayıcı olabilir. Ancak anket sorularında yeteri kadar yaratıcı olunursa, proje için katılımcıdan yüksek düzeyde bilgi elde edilebilir.

Telefon araştırma anketleri

Bu anket yöntemiyle sadece isim söylenirken, karşı tarafla bir röportaj yapmayı veya katılımcılara telefonla sorular sormayı içerir. Bu anket yöntemi zaman alıcıdır ve finansal açıdan zahmetlidir. Ayrıca, çoğu insan telefonla uzun saatler boyunca konuşmaktan çekinmez, bu da başka bir darboğaz olabilir. Ya da katılımcıların çoğu da çağrıyı yanıtlamayabilir ve bu durum proje veya anketle planlanan hedefe ulaştırmayabilir.

Anketin Avantaj ve Dezavantajları

Elbette her çalışmada olduğu gibi anket yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlı tarafları vardır. Anket çalışmasının avantaj ve dezavantajlarını bilmek konunun etkili bir şekilde uygulanmasına faydalı olabilirken, türünü seçmede de yardımcı olabilir. Ayrıca bu avantaj ve dezavantajların tüm anket yöntemleri için geçerli olduğu da göz ardı edilmemelidir.

Anketin avantajları

  • Anketler, özellikle çevrimiçi olanlar, her katılımcının maliyeti göz önüne alındığında telefon görüşmesine göre daha ucuzdur. Çevrimiçi anketlerle, yüzbinlerce yanıt bir anda toplanabilir
  • Katılımcılardan tarafsız bir cevap almak isteniyorsa, anket diğer araştırma yöntemlerinden çok daha iyi bir seçenektir
  • Çevrimiçi bir anketten toplanan veriler, anketlerin ana amacı olan güvenilirliği sağlama eğilimdedir
  • Anketleri yönetmek oldukça kolaydır
  • Akademik, sağlık veya iş amaçlı yararlı olabilirler. İşletmeler için araştırmalardan elde edilen bilgiler, şirketlerin pazar stratejilerini, satış promosyonunu, reklam araçlarını ve pazar değişkenlerini planlamalarına yardımcı olabilir

Anketin dezavantajları

  • E-posta gönderirken yanıt oranı bazen çok düşük olabilir
  • Bir anketin sonucu söz konusu olduğunda da hedef kitle çok önemlidir. Düşük okuryazarlık seviyesine sahip bir kitleyle ilgileniliyorsa çevrimiçi anketler uygun olmayabilir. Bu katılımcılar genellikle internete alışkın değillerdir veya interneti düzenli olarak kullanmazlar. Bu nedenle, anket hedefine ulaşılamayabilir
  • Özellikle yüz yüze olan anketler oldukça pahalı olabilir. Finansal olarak zorlamanın yanı sıra, yüz yüze anketler için çok zaman harcanmaktadır
  • Zorluk bir diğer dezavantajdır ve anketler için önemli bir konudur. Soruları hazırlarken, sormak istenilen her soruyu dikkate almak gerekir. Buna dikkat edilmemesi, belirli bilgileri kaçırmaya neden olacaktır. Bunun nedeni katılımcıların anket formunda ele alınmayan sorulara cevap vermeyebilmesidir
  • Yanıtlayan tarafından verilen cevaplar belirsiz veriler üretebilir. Çünkü katılımcılar soruları farklı şekilde yorumlayabilir veya yanıtlayabilirler. İster çevrimiçi ister yüz yüze anket yapılsa da bu risk geçerlidir

Müşteri Memnuniyeti Anketlerinin Önemi

Pazarlama söz konusu olduğunda kitlelerin görüşlerinden daha önemli bir bilgi yoktur. Sonuçta, halkın onayı ve satın alınması olmadan, herhangi bir ürün veya konsepti yerden kaldırmak, başarılı olmak zor olur. Günümüzde anketler artık basılı olarak görülmeyebilir, ancak anket verileri canlı ve çevrimiçi ve bir markanın başarısında büyük bir fark yaratabilir. Ve bu durum ayrıca ek gelir elde edilen bir iş alanını üreterek, aile ekonomilerine katkıda bulunduğu da göz ardı edilmemelidir. Anketörlük Yaparak Para Kazanmak

Bazıları için anketler sıkıcı ve verileri ayrıştırmak için zor bir yöntem olarak görülse de, kazanan bir ürün oluşturmaya yardımcı olabilecek zengin bilgi içerirler. Anket verilerine yalnızca erişilebilir olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlam bir pazarlama stratejisinin bildirilmesinde çok değerli olabilirler. Bunun yanında içinde bulunduğumuz ileri teknoloji döneminde, bir müşteri anketi fikri tuhaf gelebilir. Fakat pazarlama ve araştırma şirketlerinin tüketicilerin tam olarak ne istediğini öğrenmelerini sağlayan tüm teknolojilerle bile, bazen doğrudan kaynağa gitmek ve kendilerine sormak en iyisidir. Eğer daha güçlü bilgiler hedefleniyorsa, müşterilerin nasıl düşündükleri (görüş veya önerileri) ile nasıl davrandıklarına (tıklama veya çevrimiçi satın alma eğilimi) iyi bir genel görünüm elde etmek için davranış verileri içeren anket verileri eklenebilir.

Bununla birlikte tekliflerini geliştirmek için anket yöntemini kullanan, sadece küçük şirketler değildir. Çok sayıda büyük ölçekli kuruluş, ürünlerini ince ayar yapmak için anketler aracılığıyla sık sık geri bildirim toplamaktadırlar. Bir araştırma çalışmasına göre Apple, Verizon ve Nest gibi teknoloji şirketleri, müşteri tabanlarının ne istediğini öğrenmek için pazar araştırması ve anketleri kullanan kullanmaktadırlar. Ve sadece teknoloji endüstrisinde değil oyuncak üreticisi olan LEGO’da, fast-food devi olan McDonald’s da büyümek için anket verilerini kullanan en iyi kuruluşlaradır. Çünkü profesyonelce hazırlanmış analitik tekniklere göre bile, basit bir anket bazen tüketicilerin ve potansiyel müşterilerin aradıklarının net bir görüntüsünü almanın en iyi yoludur.

Anketlerin Pazarlamadaki Rolü

Anketler bir pazarlama kampanyasının herhangi bir aşamasında kullanılabilir. Pazarlama stratejinin şekillendirilmesine yardımcı olmak için ön aşamalarda; bir kampanya sırasında halkın bu konuda nasıl hissettiğini görmek için ve lansman sonrası aşamada geri bildirim toplamak için uygulanabilir. Fakat bir ürün veya markanın geleceği için alınan kararlarda; tamamen anketlere güvenmek yerine,verilerin çok değerli olduğu gerçeğinin dışına pek çıkılmamalıdır.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz