Yatırımcı Arıyorum

Bakmak veya Görmek

İnovasyon Fırsatları

İnovasyon, inovatif, girişimcilik, bu kelimeleri artık ne çok duyuyor, telaffuz ediyor ve yaşıyoruz değil mi? Enerjiden alt yapıya, turizmden sağlığa bir çok sektörde bu kelimeler dönüyor ve sektörlere hayat veriyor. Sektörlerin hızını yükselten bu kelimelerin yansımalarını ileride çok daha net göreceğimiz oldukça açık. İnovasyon hakkında muhtelif tarifler verilmekte. Bu tariflerin özeti ihtiyaçlara verilen cevaplarda yenilikler ve yeni fikirler ile beslenmesi, bu fikirlerin arkasında kitleler oluşturur iken gelecekte kazanç sağlayacağı görülmesidir. İnovatif fikirler ile buluştuğumuz noktada asıl olan ihtiyaçları ilk gören olmak ve aslında bakmak ve görmek arasında farkı yakalayıp, fırsatları ilk yakalayan ve böylelikle fikirler ile buluşturup ilk kazanan olmaktır.

İnovasyonun Önemi

İnovasyon’da ihtiyaç sizi cevaplara teşvik etmelidir. İnovasyonun önemini şu kısa cümle ile tarif edebiliriz.

İnovasyon dediğimiz gerçek; global alanda da ekonomik kalkınmanın da yegane anahtarı olarak görülmektedir.

Kurumsal ve beşeri başarılar için de inovasyonun önemi geleceğini inşa etmek ile eş değer taşımakta. İnovasyon, kurumları, beşeri başarılarda ve ülke kalkınmasında büyük önem arz etmekte. İnovasyonu bir kültür meselesi olarak görenlerin sayısı da az olmamakla beraber, araştırma gerektirdiği fazlasıyla aşikardır. Günümüzde artık her kültürde gelişmek ve kazanmak için inovasyona ihtiyaç vardır. Bugün inovatif fikirler teknolojiden de, paradan da daha önemli bir hal almıştır. Herkes bakıyor iken siz ayrıntılar ile birlikte görebiliyor, herkesin göremediği ihtiyaçları ve doğabilecek ihtiyaçları yakalayabiliyor iseniz fırsatlara çok daha yakınsınız demektir. İnovatif fikirlere sahip kişiler yeniliklere açık oldukları kadar algıları da açık  olmaktadır. İnovasyonda ayrıca bakış açısı ve yeniliğe olan yatkınlık son derece önemlidir. Geniş bir perspektif gerektiren inovasyon bakış açısı araştırma ve yenilik konusunu da adeta kamçılayıcı görev üstlenmektedir. İnovatif fikirler büyümenin gelişmesi için ideal iklimi yaratır diyebiliriz. Yeniliklerin yeşermesine vesile olan inovasyon özellikle gençlerin bakış açılarını da olumlu anlamda değiştirmeye vesile olmaktadır. İnovasyon sınırsız düşünce ve eşsiz fikirler olsa da muazzam somut başarılara taşımaktadır. İnovasyonun sürekli bir çaba ve değişen bakış açıları istediği gerçeği de yadsınamaz. Bu sebeple sürekli araştırma ve buna bağlı olarak sürekli gelişim getirmektedir.

İnovatif Fikirler

İnovatif fikirlerin mimarlarının önemli ortak yanları öğrenmeye ve araştırmaya açık olmaları, motivasyonlarının yüksek oluşu, bakmak ve görmek arasındaki farkı kotarmış olmaları, ihtiyaçları görebilmeleri ve beklentileri tahmin edebilmeleridir. Her iş grubunun, her sektörün bugün gelişmesi ve ilerlemesi için inovatif fikirlere ihtiyacı büyüktür. Beşeri başarılar, kurumsal güçlenmeler, istihdamın sürekliliği, ülke ekonomisinin kalkınması, bu zincir içerisinde inovasyonun kuvveti ve mahareti fevkalade önem taşımakta. Bugün artık anıl teri kadar akıl teri de kutsal hale gelmiş durumdadır. Yenilik faaliyetleri ile eş anlamlı olan inovasyon bugün başarıya ulaşmak isteyenlerin ortak dili. Yaratıcı fikirlerin katma değer ile örtüşmesi ve yeni iş fırsatları doğurması inovasyonun açılımı olarak ta kabul görebilir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz