Yatırımcı Arıyorum

Bankacılık: 2017 – 2023 – 2045

Yaklaşık 140 Ülkede faaliyetlerini sürdüren Danışmanlık ve Denetim firması Ernst&Young’ın 2013 yılı raporuna göre, İslami Bankacılığın 2023 Vizyonunun 100 Milyarı bulacağı, Merkezi Londra’da bulunan PriceWaterhouse – Coopers Danışmanlık şirketinin 2007 raporuna göre ise Çin’ in, Amerika Birleşik Devletleri’ni geçerek dünyanın lideri olacağı belirtilmişti.

E7 olarak ifade edilen gelişmekte olan ülkelerin toplam varlıklarının, G7 ülkelerinin toplam varlıklarını tahmin edilen tarihten 10 yıl daha erken geçeceği belirtilen kaynaklarda bu tarihin 2036 olacağı ifade ediliyor.

Gelişmekte olan ülkeler tanımının içinde Türkiye, Rusya, Meksika, Çin, Brezilya, Hindistan bulunuyor. Bu ülkelerde kırsal kesim insanının eğitim seviyesinin yükselmesinin sağlanması, rekabet koşullarına açık Pazar uygulamasının hayata geçirilmesi ve bütçe açıklarının kapanması ile başarılı olacakları yorumunda bulunulmuş.

Hindistan’ın 2030 yılında dünya sıralamasının 3. sırasına yerleşeceği tahmininde bulunulurken Türkiye’nin ise 2045 yılında Kanada’yı geçeceği ve 2050 yılında 12.sıraya oturacağı ifade ediliyor.

Banka kelime anlamı itibarı ile para bozma yeri ya da para bozma gişesi anlamına geliyor, İtalyanca Banca kelimenin kökeni. Bankaların işlevlerine baktığımızda, faizle para alıp veren, Kredi, Kambiyo işlemleri yapan, kasalarında değerli belge muhafaza eden kuruluşlar olarak basitçe tanımlanıyor olsa da bugün dünya ekonomisinde büyük yer tutan ve yön veren dev sektörler.

Bir Üniversite’nin araştırma sonuçlarına göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu; 2010 yılında 54 toplantı düzenlemiş, 530 konuda karara varmış, gerçekleştirdiği denetim sonuçlarını açıklayan 504 Rapor hazırlamış. Bankaların kurum içi yenilenme çalışmaları ulusal ve uluslararası uygulamalarını etkileyen mevzuata uyum çalışmaları gerçekleştirilmiş.

Türkiye’de ilk olarak 1845 yılında Kurulmuş Banka, ismi İstanbul. Dünyada ise ilk örneklerinin Milattan Önce 2000 yıllarında görüldüğü belirtiliyor bazı kaynaklarda. Dünden bugüne varlığını sürdüren geleneksel bankacılık anlayışı, geleneksel ve çağdaş bankacılık olarak teknolojik gelişmeler nedeni ile ayrıma uğradı ve neredeyse tüm bankalar bu ayrımdan hızla kurtularak değişime ayak uydurdular.

IBM Risk Çözümleri Küresel Lideri Gerald Hopkins’in basında yer alan yorumlarında, Türk Bankalarının dünya bankaları içinde teknolojiyi en iyi kullanan bankalar sıralamasında yer aldığı belirtiliyor. IBM’in yeniden tanımlanmış bankacılık raporunda, 5 etki alanı (İş Birliği, Değişime ayak Uydurmak, İnovasyon, Mantıksal Analiz, Sayısallaştırma) sıralanmış.

Bankacılığın 2017 değerlendirmelerine baktığımızda toplam krediler büyümüş, toplam mevduat %22 oranında artış göstermiş. Mevduat dışı kaynaklar %19 yükselirken bireysel kredilerdeki artış yavaş seyretmiş, Öz Kaynaklardaki artış ise yüzde 18 olarak gerçekleşmiş.

Bankacılığın son döneminde gündemde FINTECH var. Banka yetkililerinin yorumlarında, FINTECH uygulama alanlarına yatırım yapmaya istekli olduklarını, yetkililer gelecek dönem için dijital bankacılıkta FINTEC şirketlerin önemli rol oynayacağını ifade ediyorlar. Türk bankacılık sektörü, internet bankacılığı uygulaması ile 5 milyon kişiye ancak 12 senede ulaşmış.

Bugün teknoloji ile ulaşılan yüksek rakamlarda ki müşteri sayısı süre olarak aylara düşmüş durumda bulunuyor. Tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek bankacılık sektörünün teknoloji ile eş zamanlı geliştiği ve gelişmek zorunda olduğu. Yeni dönemde FINTECH şirketler ile bankaların iş birliği giderek daha güçlenecek düşüncesinde hemfikir uzmanlar. Günümüz bankacılık anlayışı, müşterisinin alışveriş alışkanlıklarını, sosyal Medyadaki faaliyetlerini izlemeyi verilecek teknolojik hizmetin boyutlarını bu veriler doğrultusunda şekillendirmeyi hedefliyor.

Dünya gündemini birkaç yıldır meşgul eden FINTECH Şirketlerin yönelimlerinin mobil ödeme sistemleri, finans yönetim uygulamaları, tasarruf açığı ve fazlası olanların ortak bir alanda karşılaştırılması olduğu belirtiliyor.

FINTECH yaklaşımın kişiselleştirilmiş bankacılık gereksinimlerinin belli müşteri gruplarına hizmet vermesi amacını taşıdığı belirtilen açıklamalarda, FINTECH şirketleri iki ayrı unsur üzerinden değerlendirilmesi gerektiği bankacılık sektörü açısından fayda sağlayacak ve risk oluşturacak yanlarının iyi hesaplanmasının doğru olacağı ifade edilmiş.

Yorumda risk olarak görülen unsur, FINTECH şirketlerin verdiği hizmetlere bağlı olarak FINTECH Startup girişimcilerin doğması ve bu girişimcilerin, bankanın bazı hizmetlerini bankadan daha hızlı yaparak rakip olma olasılığının bulunması olarak açıklanmış.

Büyük teknoloji şirketlerinin merkezi Silikon Vadisi’ndeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ve uygulamaya koyduklarını belirten yetkililer gelişmelerden memnun ve gelecekten umutlular. EY’nin hazırladığı rapora göre bankacılık sektörünün geleceği ve gelişmesi inovasyona bağlı.

2020 yılına kadar bankacılık sektörü ile ilgili öngörüler arasında, bankacılık süreçlerinin tamamen dijitalleşmesi bulunuyor. Bankaların gelirlerinin %10 kadar bir bölümünü dijital gelişme yatırımlarına ayırdıkları da edinilen bilgiler arasında.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz