Yatırımcı Arıyorum

Başarılı Bir Yönetici Olmanın Altın Kuralları

Başarılı Yönetici Olmak

Bir işletmenin başarı kriteri sadece piyasadaki gücü ya da elde ettiği kar payı değil artık. Bunların da payı büyük ancak bir işletmenin asıl başarısı personelin iyi çalışması ve yöneticilerinin de etkisinden kaynaklanıyor.

Yöneticinin Gücü

Bir işletmenin başarılı olması, yöneticinin ve çalışanların başarısı odaklı. Ne kadar yüksek kazancınız olursa olsun, yönetici iyi değilse bir süre sonra o iş yerinde işçi veya personelin motivasyonu düşüyor ve işletme büyük zararlar görüyor. Peki, nedir iyi bir yönetici olmanın altın kuralları?

Yönetici, bir işyerini her türlü çekip çeviren, personelin sorunlarını gideren, işletme ile ilgili önemli kararlar alan ve uygulayan kişilerdir. Tüm plan ve projelerin onayı ona bağlıdır. Yönetici olmak zordur, iyi yönetici olmak daha da zordur. Pek çok işyerinin kapanma nedenlerinden biri ekonomik olduğu kadar iyi bir yöneticisi olmamasından da kaynaklıdır.

Bir Yöneticide Olması Gereken Özellikler

Çalışkan Olmak

Yöneticinin tembel olanı hem işletmeyi zarara götürür hem de çalışanların motivasyonunu düşürür. Bir yönetici çalışkan olmalıdır. Çalıştığı yeri kendi işi gibi benimsemeli ve buna göre davranmalıdır. Çalışmak, başarmanın altın kuralıdır. Çalışkan yönetici tüm ekibe ilham verir ve motivasyon kaynağıdır.

İyi İletişim Sağlama – Çalışanları Dinlemek

İyi iletişim, etkili ve güçlü bir silahtır. İyi bir yönetici çalışanlarla, müşterilerle ve iş yaptıkları herkesle iyi iletişim sağlamak zorundadır. Çalışanları dinlemeli ve sorunlarını göz ardı etmemelidir. Çalışanların fikirlerine önem vermeli ve gerektiğinde fikirleriyle onlara yol göstermelidir. Yönetim ve iletişim iç içe olan kavramlardır. İyi iletişim, empati kurmak ve hissetmek gerekir.

İşbirliği Yapmak

Yönetici, çalışanlarla ve diğer yöneticilerle sürekli işbirliği içinde olmalıdır. Projeleri değerlendirmeli, geri bildirimleri hızlı ve aktif yapabilmeli ve gelecek tüm fikirlere açık olmalıdır.

Değişimlere Ayak Uydurabilmek

M. Ferguson ne kadar güzel söylemiş. “Herhangi bir yerden veya her yerden başlayabiliriz. Yeter ki orada bir değişim olsun ve bu benimle başlasın.” Çağın gereklerine uygun olarak değişimlere ayak uydurmak ve yenilikleri uygulayabilmek bir yöneticide olması gereken vasıflardandır. Gelişen Dünyada Yöneticilik Yapmanın Yolları

Problem Çözme

Her iş yerinde bazı sorunlar ve sıkıntılar baş gösterebilir. Bir yönetici, sorunları algılayarak ve kaynağını bularak problemleri çözme yolanı gitmelidir. Bir sorun olduğunda en ince ayrıntısına kadar sorunun kaynağını araştırması ve tamamen çözüm odaklı olması gerekmektedir.

Bütünlük Sağlama

Bir işlerinde takım ruhu çok önemlidir. Farklı karakterdeki insanların bir araya gelmesiyle oluşan ekipte, herkesin fikirleri ve yaptıkları birbirini tutmayabilir. Farklı fikirler zıtlaşmaya kadar gidebilir ve işyerinde strese neden olabilir. Böyle bir durumda iyi yönetici, yapılan işlere herkesin katılmasını sağlamalı, takım ruhunu geliştirmeli ve bütünlük sağlamalıdır.

Eleştiriye Açık Olma

Bir yönetici eleştiriye de açık olmalıdır. Eleştiri kişinin hatalarını görmesini, o hataları bir daha yapmamsını ve daha iyi olmasını da sağlar. Bir insanın en büyük eştirmeni kendisidir.

Kişi eleştiriye açık olmalıdır. Eleştiri, hatalardan ders alınmasını da sağlar.

Örnek Davranışlar Sergilemeli

Bir yönetici, hem sorumlu olduğu üst düzeye, hem personele hem de çevreye karşı örnek davranışlar sergilemelidir. Kendine güvenmeli, adaletli davranmalı ve etik davranışlar sergilemelidir. İyi örnek olan yönetici, işyerinde verimin ve motivasyonun artmasını sağlar. Hiç kimse özel hayatı düzensiz, alkol ve kumar alışkanlığı olan ve edep dışı davranışlar sergileyen bir yönetici ile çalışmak istemez. Bu sebeple yönetici, saygı duyulan ve sevilen örnek biri olmalıdır.

Yol Göstermek – Rehber Olmak

Bir yönetici her daim yol gösterici olmalıdır. Çalışanları koordine etmeli ve fikirlerini dinlemelidir. Yapılan işlerde yol gösterici olmalıdır. Bir işin nasıl yapılması gerektiğini çalışanlara öğretmeli ve bunu uygulamalıdır. Bir hata yapıldığında onu çözümleyebilmeli ve başka hatalar yapılmaması ve nasıl bir politika izlemeleri gerektiğine rehberlik etmeleri gerekir. Yönetici tıpkı bir sınıfın sınıf başkanı gibidir. Sorun odaklı değil çözüm odaklı olmalıdır.

Otoriteyi Sağlamak – Soğukkanlı Olmak

Bir işletmede işlerin akıcı ve güçlü yürümesi için yöneticinin otoritesini koruması ve göstermesi gerekmektedir. Yapılan işleri izleme, takip etme ve kontrol etme, yöneticinin sorumluluğundadır. Bu yüzden çalışanlar çok ta sıkılmamak ve biraz serbestlik de sağlanarak kontrol edilmelidir. Yani çalışan, bir otoritenin gücü altında olduğunu bilmelidir. Ancak bu durum onu rahatsız etmemelidir.

Yönetici Olarak Sorunları Çözmek

Her işyerinde küçük ya da büyük sorunlar çıkabilir. Bu sorunlara soğukkanlı yaklaşmak gerekir. Ekibin olumsuz durumlardan etkilenmemesi, sağlıklı ve doğru kararlar verilmesi açısından yöneticinin soğukkanlı olması çok önemlidir.kobi vadisi

Yorumunuz