Yatırımcı Arıyorum

Workshop’da Başarılı Yönetim Stratejileri

Başarılı Workshop Çalışması Düzenlemek

Workshop çalışması düzenlemeyi düşünenler; bu çalışmayı hem kendi hem de katılımcıları için değerli kılmalıdır. Bunun içinde başarılı bir atölye çalışmasında; yapılacak olan çalışma öncesindeki planlama ne kadar önemliyse, çalışma esnasında nasıl yönetildiği de o kadar önemlidir. Çünkü atölye sırasında katılımcıların konuya odaklanması, dikkatlerinin dağılmamasında eğitmenin atacağı adımlar profesyonelce olmalıdır.

Bu yazımızda workshop çalışması yürütürken başarılı olmak için atılması gereken adımlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız.

Workshop (Atölye) Çalışmasını Başarılı Yürütme Yöntemleri

Başarılı bir yürütme faaliyeti için bazı stratejileri takip etmek gerekir. işte bu stratejiler:

Katılımcıların Dahil Edilmesi

Herkesi dahil etmek başarılı bir workshop çalışmasının anahtarıdır ve yapılan alıştırmalar bir seçenektir. Fakat her atölye çalışmasındaki katılımcı çalışmaları konuya özeldir. İşte akılda tutulması gereken 2 ipucu:

  1. Birçok kişi, tanımadıkları kişilerin yanında konuşurken ya da çalışırken gergin olurlar. Bu gerginlik katılımcı sayısı az olan gruplarda daha azdır.
  2. Çalışma esnasında katılımcıların vereceği fikirlerin nasıl kaydedileceği belirlenmelidir. Bu küçük ama önemli detay genellikle göz ardı edilir. Farklı kişilerin verdiği fikirler yeni ufuklar açabilir.

Atölye Günüyle İlgili Doğru Zamanlama Yapılması

Atölye zamanı mümkünse, öğleden sonra saat 2 ile 3 arasında yapılmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü birçok kişi için bu saatler günün en yavaş, en verimsiz zamanıdır. Sabah veya akşamüstü planlandığında katılımcılar muhtemelen daha enerjik olacaktır.

Katılımcıların Birbirleriyle Tanıştırılması

Başarılı bir workshop, katılımcıların aktif olarak katılımı ve birbiriyle olan etkileşimleri ile gerçekleşir. Bu yüzden katılımcıları birbirine tanıtmak ve aralarındaki konuşmayı kolaylaştırmak için başlangıçta tanıtım süreci olmalıdır.

Odak Merkezinin Atölye Konusu Olduğunun Hissettirilmesi

Atölye kelimesi, çalışmanın mağaza benzeri bir ortamda yapılacağı anlamına gelir. Bu, dikkatlerin katılımcıların kendi uzmanlık alanında değil, atölye konusunun üzerinde olması demektir. Yani iş yapan katılımcılarda olması gerektiği anlamına gelir. Ortam hazırlığı ve ilk yapılacak açılış tanıtım konuşması ile bunun hissettirilmesi gerekir. Workshop Çalışmasında Kârlı Çalışmalar Yapmak

Katılımcıların Birbirleriyle Yardımlaşması İçin Ortam Kolaylaştırılmalı

Atölye katılımcıları oraya öğrenmeye gelir ve olabildiğince diğer katılımcılardan daha fazla öğrenmeye çalışırlar. Başlangıçta herkes birbirlerine yabancıdır ve burada onları bağlayan eğitimcidir. O yüzden arkadaşça davranmalı, samimi ve konuşkan olunmalı, bir konuda daha iyi olan katılımcıların, bu konuda soruları olan katılımcılara yardım etmeleri istenmelidir. Risk almak ve bir şeyler öğrenmek için herkesin rahat edebileceği bir ortam yaratmak eğitimcinin işidir.

Açıklama, Alıştırma ve Öğrenme Basamakları Belirlenmeli

Bir atölye çalışması inşa etmenin en basit yolu üç basamak şeklinde düşünmektir. Bu basamaklar şunlardır:

  • Bakış – Açıklama: Nasıl bir şeyler yapılacağını gösterme ve açıklama yapma sürecidir.
  • Alıştırma – Yardım etme: Herkesin gerçekten bu şeyi yapmaya çalışmasını sağlamak için yardım etme sürecidir.
  • Bilgi verme – Öğrenme: Katılımcıların nerede sıkışıp kaldıklarının, hangi kısımların eğlenceli, zor veya sinir bozucu olduklarının tespit edildiği süreçtir. Bunun için kişilerin neler öğrenmek istediklerini veya fark ettiklerini öğrenmek için ortam hazırlanmalıdır.
  • Tekrar Etme: Uygulamayı yapmakta zorlananlar için ve bilgileri pekiştirmek için kısa bir tekrar bölümü olmalıdır.

Workshop Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mekanda Her Zaman Bir Yazı Tahtası Bulundurulmalı

Eğitimci veya katılımcılardan birinin bir şeyi açıklamak için yazı tahtasına ihtiyaç olabileceği asla unutulmamalıdır. Dijital beyaz tahtalar çoğu zaman daha çok tercih edilir çünkü sunumları daha ucuz ve pratiktir.

Mekan Atölye Gibi Görünmeli

Şayet seçilen mekan gerçek bir atölye olsaydı, her yerde kağıtlar, çizimler, diyagramlar, eskizler, numuneler, malzemeler olacaktı. Katılımcıların kendilerini atölye ortamında hissedebilmeleri için uygulamanın çalışılabileceği bir atölye gibi düzenlenmelidir. Her alıştırmanın çıktısı duvarlara bantlanmalı, numuneler sergilenmeli ve eğer katılımcılar isterlerse evlerine götürebilecekleri bazı çalışmalar yapılmalıdır.

Konuşma Pratikleri Yapılmalı

Eğitimci kalabalıkta konuşmaya alışkın değilse, atölye çalışması öncesi, mekanda önceden konuşma pratiği yapmalıdır. Eğer eğitimci hızlı konuşan bir yapıya sahipse özellikle kilit noktalarda bilinçli olarak yavaşlama pratikleri yapmalıdır. Gerekirse konuşma notlarına nerede yavaşlanması gerektiğine dair hatırlatıcı işaretler konulabilir.

Katılımcılarla Olan Göz Teması Korunmalı

Katılım grubunun her bir üyesi ile kısa süreli tekrar tekrar göz teması kurulmalıdır. Kişileri görüş alanına almak için sürekli aktif olunmalı ve böylece kimsenin kendini dışlanmış hissetmediğinden emin olunabilir. Katılımcıların kendisine önem verildiği ve dışlanmadığı bir çalışmada yer almaları başarı için kilit noktalardan biridir.

Dikkat Dağıtıcı Hareketlerden Kaçınılmalı

Tüm gözler eğitimcide olduğu için en küçük bir yanlış hareket o noktayı vurgulayabilir ve izleyicinin ilgisini çekebilir. Ayrıca, bu hareket verilmek istenen bilgi ve mesajla çatışabilir. Bu yüzden bir nedenden dolayı işaretleyici olabilecek bir şişe, ele alınan bir nesne gibi araçlarla uğraşmaktan kaçınılmalıdır. Ele alınan obje ancak anlatılan konu ile ilgili malzemeler olmalıdır ve amaç için kullanılmalı, işi bitince yerine kaldırılmalıdır. Vurgu yapmak için jestler kullanılabilir, ancak olumsuz hareketlerden kaçınmalı veya azaltılmalıdır.

Önemli Noktalar Tekrarlanmalı

Katılımcı ilgisinin konunun üzerinde sürekli olarak tutulabilmesinde tekrarlama, güçlü bir teknik olabilir. Çünkü katılımcılar sistematik olarak önemli noktaların hatırlatılmasını isterler. Yalnız bu noktada aşırı aynı noktaları tekrar etmekten kaçınılmalıdır, çünkü sıkıcı olabilir.

Sorulara Cevap Verilmeli

Atölye çalışması sırasında katılımcılardan gelen istenmeyen sorular akışı bozabilir ancak ele alınması gerekir.

Yöneltilen soruları ele almanın 3 yolu vardır:

  1. İlk olarak; ele alınması planlanmayan ve hazırlıksız olunan bir soru sorulursa, planlanan sunuma dönmeden önce en azından kısa bir süre önce bu soru ele alınabilir.
  2. İkincisi; ele alınması planlanmayan ancak ayrıntılı olarak ele alabilecek bir konu gündeme getirilirse, grubun çıkarına uygun görünen bir uzunlukta ele alınabilir. Bu soruyla yalnızca bir kişi ilgileniyorsa, verilecek cevap kısa tutulmalı ve o kişi program sonunda bilgi verilmek üzere davet edilmelidir. Şayet grup ilgileniyorsa, konu uygun görüldüğü kadar ayrıntılı bir şekilde tartışılabilir.
  3. Üçüncüsü; bir katılımcı daha sonra ele alınması planlanan bir sorunu ortaya çıkarırsa, plan değiştirebilir ve derhal ele alınabilir ya da en kısa zamanda ele alacağı söylenebilir.

Katılımcılara Verilen Geri Bildirimler Olumlu Olmalı

Katılımcıların yaptıkları çalışmalara kesinlikle tepkisiz kalınmamalıdır. Şayet biri diğer katılımcılara göre daha aktif ve yetenekli ise yeteneği takdir edilebilir. Ya da biri gösterilen dışında bir teknikle o uygulamayı yapmaya çalışıyorsa o yol hemen ret edilmemelidir. Neden o şekilde yapıldığının mantığı sorulmalıdır. Diğer katılımcılardan da fikirleri istenerek katılımın sürekli aktif olması sağlanabilir. Verilen geri bildirimlerin olumlu tutulması work shop çalışmasında başarıyı getirir.

Bilinmeyen Konularda Dürüst Olunmalı

Eğitmen bazı katılımcıların soracağı sorulara hazırlıklı olmayabilir ya da heyecandan hatırlamayabilir, bu gayet doğaldır. Sorulan soruyu katılım gruba yansıtarak bu konuda bir tecrübesi ya da fikri olan birinin olup olmadığı sorulabilir. Bu hareket cevabı düşünme fırsatı yaratırken grupla olumlu bir etkileşim yaratır. Ayrıca eğitimci tarafından cevabın bilinmediğinin itiraf edilmesi de diğer bir yoldur. Katılımcılar eğitimcinin dürüstlüğüne saygı duyacaklardır. Çünkü cevabından emin olmayan sorulara cevap vermeye çalışmak samimi olunmadığı izlenimine neden olabilir.

Eğitimci Kontrolün Kendisinde Olduğunu Hissettirmeli

Şayet yapılan workshop çalışmasında bir kişi eğitmenden daha baskın olmaya çalışıyorsa, sürekli çalışmaya müdahale ediyorsa nazikçe bu atölye çalışmasında kontrolün kimde olduğu hissettirilmelidir. Ara ara o kişinin bir fikri olup olmadığı da sorulmalı eğer varsa katkısı için teşekkür edilmeli ve konuya devam edilmelidir.

Bu Çalışmanın Düzenlenmesinden Mutlu Olunduğu Hissettirilmeli

Başarılı bir workshop çalışmasıyla farklılaştırılmış gelir akışlarına sahip olunduğu gibi aynı zamanda sunulanlarla da daha fazla kişiye ulaşma imkanı yakalanabilir. Hedeflenen kitlelerin büyük kısmına çevrimiçi olarak ulaşılma şansı yakalansa da düzenlenen yerel bir workshop çalışmasında kalıcı bağlantılar oluşturmak daha sağlıklıdır. Yüz yüze bağlantılar kurmak asla eskimeyen bir etkileşim şeklidir. Eğitmenin kendisine ve katılımcılarına sağladığı katkıdan dolayı bu workshop çalışmasını düzenlemekten zevk aldığını tavırları ile hissettirmesi önemlidir. Bu yüzden işini severek yapan güler yüzlü birinin katılımcılarına yansıtacağı etki her zaman olumlu geri dönüşler sağlamaktadır.

Bir workshop çalışması, ilgili kitlelere ulaşılması ve bağlantı kurma amacıyla aynı düşüncede olan kişilerin bir araya gelmesi için yapılan toplantılardan farklıdır. Çünkü bir atölye çalışmasında genellikle temel bir tema vardır ve belirli bir müfredatla yürütülür. Amacı yeni iletişimler kurmak olduğu gibi kişilerin bir araya gelmesinin asıl nedeni öğrenmek istediği işi ya da konuyu uzmanından öğrenmektir. Workshop Çalışması Düzenleyerek Ek Gelir Kazanmak

Workshop Çalışmasını Yönetmek

Günümüzde bir workshop çalışmasını başarılı bir şekilde yönetebilme yeteneği; yaratıcılık ve yenilikçilikle uğraşan herkes için önemli bir beceri haline gelmektedir. Etkili bir atölye çalışması ile başarısız olan bir çalışma arasındaki fark, genel bir projenin başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Burada üretilen fikirlerin kalitesi, eğitimcinin ne kadar başarılı olduğu yanında katılımcıların yapılan çalışmaya katkıda bulunmaya değer görüp görmediği ile ilgilidir. Bu çalışmayı düzenleyen kişi ya da kurumun hedefinin doğru olup olmadığını kontrol etmesini de sağlamaktadır.

Atölyeler, yaratıcı işbirliğinin temel taşıdır, bu yüzden başarılı yapmak için uğraşmaya değerdir. En iyi atölyeler, mükemmel bir hazırlık planlaması, usta bir yürütme ve sonunda mükemmel bir takiple gerçekleşir.kobi vadisi

Yorumunuz