Yatırımcı Arıyorum

Basit Usülde Vergilendirme Nedir?

Basit Usülde Vergilendirme Ne Demek?

Basit Usule Tabi Mükellef

Basit usulde vergilendirme, kısaca; ilgili vergi grubunda bulunmakta olan vergi mükellefinin, hesap dönemi gelene kadar kazanmış olduğu hasılat ile satılmış olan ürünlerin alış fiyatları toplamı arasındaki farka oranla uygulanan vergilendirme çeşididir. 1998 yılında Milli Gazete’de yayınlanan kararname ile önceki yöntemlerde çıkan aksaklıkların fazla olması sebebiyle yürürlüğe konmuştur.

Sanat ve ticaret erbapları gerçek usule tabi olanlar ve basit usule tabi olanlara olmak üzere ikiye ayrılırlar. Aralarındaki fark ise şudur: Gerçek usule tabi olanlar stopaj vergisi, gelir vergisi ve KDV öderken, basit usule tabi olanlar ise basit şekilde ticari kazançlarının vergilerini devlete öderler. İki tarafta da ödenecek vergi miktarı kazanca göre değişmekle birlikte sabit bir sayıdan bahsetmek imkânsızdır.

Basit Usule Nasıl Tabi Olabilirsiniz?

Basit Usul Şartları

Basit usule tabi olan işletmelere Vergi Dairesi tarafından kimi avantajlar sunulur. İlgili avantajlardan yararlanabilmek için ise belirli başlı kriterleri sağlıyor olmanız gerekir. Sahip olmanız gereken genel şartlar:

 • Bilfiil olarak kendi işinizde bulunmak ya da çalışmak
 • İşyeri kiralanmışsa 2020 verilerine göre yıllık kira toplamının büyükşehirlerde 11 bin TL’yi diğer şehirlerde ise 7 bin TL’yi aşmaması, eğer işyeri, iş sahibinin ise emsal kira bedelinin yine bu tutarları aşmaması
 • Mesleki, zirai ya da ticari faaliyetler sebebiyle gerçek usulde vergilendirme uygulamalarına tabi olmamaktır
 • İşletmelerin basit usulde vergilendirmeye tabi olup olmayacağını belirleyen özel şartlar da bulunur. Alım satım işi ile uğraşanlar ve hizmet sektöründe faaliyet gösterenler için farklı kriterler bulunuyor.

Sahip olmanız gereken özel şartlar ise:

 • Alım satım ile uğraşanların, satın alınan malları ister işledikten sonra satıyor olsun ister direkt olarak satıyor olsun, 2020 verilerine göre, yıllık satış gelirinin 220 bin TL’yi, alım tutarlarında ise 140 bin TL’yi geçmemesi
 • Hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin, 2020 verilerine göre, bir yılın sonunda elde etmiş oldukları gayri safi hasılatın 70 bin TL’yi aşmaması
 • Hem hizmet sektöründe faaliyet gösteren hem de alım satım yapan şirketlerin iş hasılatı ile yıllık satış tutarı toplamının, 2020 verilerine göre, 140 bin TL’yi aşmamasıdır

Peki, Basit Usul Kazanç Tespiti Nasıl Hesaplanır?

Satılmış olan malların alış fiyatları ile gider ve gelirler arasındaki fark; gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olan hasılat, gider ve alışlarla ilişkili belgelerde beyan edilmiş tutarlar ışığında hazırlanır.

Kazanç tespit işlemleri gerçekleştirilirken, alım satım yapan kişi ya da şirketler, hesap dönem sonu geldiğinde elindeki mal miktarının değerini hasılata ekler ve hesap döneminin en başındaki mal miktarının tutarını da gider toplamlarına ekler. Ama kullanılmakta olan sabit mallar gider olarak hesaplanmaz ve amortisman bedelleri de hesaba katılmaz.

Basit Usule Tabi Olan Meslekler

Basit usulde vergilendirme uygulamasından yararlanamayan kimi meslek grupları vardır. Bu grupların dışında kalan meslek gruplarının hepsi özel ve genel şartları sağladıkları sürece basit usulde vergilendirmeden yararlanabilirler. İşte yararlanamayacak meslek grupları:

 • Yolcu seyahati ile uğraşan ve şehirlerarası yük taşımacılığı yapan
 • Tuğla üretim atölyesi, kireç ocağı madencilik gibi işletmeler
 • Emlakçılık ile uğraşanlar
 • Tersane, gemi iş kolunda yer alan meslekler
 • Sigorta sağlayan kişi ya da kurumlar
 • Pahalı maden ürünleri ya da mücevher alım satımını yapanlar
 • Kolektif ortaklık mantığı ile kurulmuş şirketlerin ortakları

Basit Usul İşyeri Açma Masrafları

Basit usul vergilendirme sisteminden yararlanmak için işletmenizin sahip olması gereken kimi özel ve genel şartlar bulunuyor. Eğer bu şartlara uyuyorsanız bu tür vergilendirme sisteminden yararlanabilirsiniz. Yani basit usulde işyeri açma gibi düşünmek yerine, yapılan işin gelir gider oranına göre şartları sağlayıp sağlamadığını düşünmelisiniz.

Kiranız ya da size aitse dükkânınızın emsal kira bedelinin belirli sınırlar içinde olması, kendinizin de işinizin başında olmanız gerekmesi gibi şartları sağladığınız sürece ilgili usulden faydalanma şansınız olacaktır. Yeni Kurulan İşletmelerin Sorumlu Olduğu Vergiler

Basit Usulde Vergilendirmenin Avantajları

 • 3 aylık periyotlar içerisinde geçici vergilerden muaf olunur
 • Yasal muhasebe defteri bulundurma mecburiyeti ortadan kalkar
 • Ücret giderleri ya da kira bedelleri için muhtasar beyanname aranmaz
 • Hizmet ve teslimler Katma Değer Vergisi’nden muaftır ve KDV beyannamesi aranmaz
 • Ticari kazanç belirleme işlemleri yapılırken amortisman bedeline tabi olarak kıymet alış ve satışlar önemini yitirir
 • Alınmış ve verilmiş olan belgelerin kayıt ve depolanma işlemlerine tamamen vergi mükellefi karar verir ve dilerse kendisi de kayıtları tutabilir
 • Engellilik indirimlerinden yararlanma şansına sahip olurlar

ve son olarak yıllık kazanç miktarının 11 bin TL’lik kısmına indirim uygulanır.

Basit Usulde Vergilendirme Sisteminden Kimler Faydalanamaz?

 • E-ticaretle uğraşanlar, internet platformları üzerinden al-sat yapanlar
 • Birden çok ticarethanede çalışanlar
 • Hâlihazırda gerçek usulde vergilendirme sistemine tabi kişi ile aynı sektörel alanda faaliyet gösteren çocuk ya da eş gibi 1. dereceden akrabalar,
 • Ve iş ortaklarının herhangi birinin, bir başka gerçek usulde vergilendirme sistemine tabi bir işte ortak olması durumunda, o kişiler basit usulde vergilendirmeden faydalanamazlar.

yatırım ilanları

kobi vadisi
Abone Ol
Bildirim Alın
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments