Yatırımcı Arıyorum

Bayanlar İçin Mikro Kredi

Bayanlara Özel Mikro Krediler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

1986 yılında 3294 Sayılı yasa çıkarılır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu adı ile çıkarılan yasanın amacı; yoksulluk içinde bulunan muhtaç durumdaki vatandaşlar ile Türkiye’ye gelmiş veya kabul edilmiş durumda bulanan kimselere yardım etmek, sosyal adaletin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, gelir dağılımının adaletli dağılmasını temin etmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teşvik edilmesini sağlamak biçiminde açıklanmaktadır.

Kanun kapsamında bulunan kimseler sosyal güvenlik kuruluşuna kaydı bulunmayan, bu kurumlardan herhangi bir geliri bulunmayan alacağı küçük bir destek veya eğitimle toplumda üretken olabilecek kimseleri kapsamaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu tarafından toplanan kaynaklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dağıtılır bu dağıtımın usul ve esasları da bir yönetmelikle belirlenmiştir.

DÜNYA BANKASI YOKSULLUK İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

1950 yılından itibaren Dünya Bankası yoksulluk ile mücadele edilmesi konusunda stratejiler geliştirmeye başladı. İlk tespit sanayi ve sermaye birikimine dayalı büyümenin adaletli gelir dağılımına etki etmediği, eğitim sağlık gibi hususların da göz önünde bulundurulmasının gerekliliği şeklindeydi. Seksenli yıllarda ekonominin iyileştirilmesi, piyasanın güçlendirilmesi gündemde iken Doksanlı yıllarda yönetim biçimleri ve kurumsallık gündeme oturdu.

Yoksullara eğitim ve sağlık hizmetinin götürülmesi, emek yoğun büyümeye gidilmesi, alt yapı yatırımlarının gerçekleşmesi çabası gösterilirken 2000 yılından itibaren bu gayretler ivme kazanmaya başlıyor. Yoksullukla mücadelede izlenecek yol ve yöntemlerin kapsamı genişletiliyor. Savunmasız, güçsüz, risklere açık, söz hakkı bulunmayan nitelikleri ile yoksulluk kavramı yeniden tanımlanıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ YOKSULLUK İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Avrupa Birliği yaklaşımında çeşitli nedenler ile çalışma hayatına giremeyen kimselerin sosyal yaşama dahil edilmeleri çabası bulunmakta, çalışabilir durumda olan kimseler için istihdama yönelik faaliyetler göstermektedir. Kişilerin eğitim seviyelerinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, meslek edinmeleri ve edinilmiş meslekte sürekli eğitim anlayışının benimsenmesi sureti ile nitelikli insan gücünün artırılması yönetimsel yaklaşımlar ile özellikle İnsan Kaynakları yönetimi çalışmalarının geliştirilmesi ve uygulanması neticesinde stratejilerin hayata geçirilmesi işlemleri göze çarpmaktadır.

YOKSULLUK İLE MÜCADELEDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Yoksulluk bir durum değil süreç olarak değerlendirilmektedir Birleşmiş Milletler yaklaşımında ve bu konuda Dünya Bankası, Avrupa Birliği de soruna bu merkezden yaklaşmaktadır. Yoksulluk denilen bu dinamik süreci bütün boyutları ile ele alarak eğitim, sağlık, iş ve çalışabilirlik, içinde bulunulan koşullar ile bir bütün olarak değerlendirerek çözüm üretmeye stratejiler geliştirmeye yönelmişlerdir. 2005 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Mikro Kredi Yılı ilan edilir.

Mikro Kredi Nedir?

Banka gibi kuruluşların verdiği krediler ile karşılaştırıldığında daha küçük rakamlardan oluşması nedeni ile Mikro Kredi ifadesi kullanılmaktadır. Kayıt dışı işlevin sürdüren küçük iş yerlerine, makine, hammadde, malzeme alımında mikro finans kuruluşlarınca verilen kredileri anlatmaktadır. Mikro Kredi ile kişiler kendi işlerini kurmaları için teşvik edilmektedirler. (Mikro Kredi Nedir?)

Yoksulluk ile mücadelede, Dünyadaki örnekleri ile eş değer hizmet Türkiye için tarihte var olmuş olsa da Osmanlı döneminde, Cumhuriyet sonrası dönemde pek rastlanmamış. İlk Mikro Kredi uygulaması 2002 yılında Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi tarafından gerçekleştirilmiş işletmenin kurucusu Kadın Emeğini Destekleme Vakfı. İkinci faaliyet Diyarbakır’da başlar yıl 2003 dür Dünya Bankası tarafından 500 Milyon krediye ek olarak 130 Milyon Dolar potansiyel ile Türkiye Grameen Mikro Kredi uygulaması hayata geçirilir. Çok yoksul kimselerin kendi işlerini kurmaları, çok yoksul kadınların kendi işlerini kurmaları amacını gütmektedir proje ve Bangladeş’te benzer uygulamaları gerçekleşmektedir.

Bankacılık Kanunu gereği mikro kredi uygulamaları yine bankalar tarafından banka şubelerince gerçekleştirilmektedir. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Diyarbakır İl Özel İdaresi ve Grameen Trust Bangladeş Mikro Finans kuruluşu iş birliği ile Diyarbakır projesi hayata geçirilir. 5302 Sayılı yasa ile İl Özel İdarelerinin yetki alanı içine Yoksullara Mikro Kredi Verme faaliyeti dahil edilir.

Mikro Kredi Nasıl Alınır?

Yoksul bayanların öncelik hakkı bulunuyor kredilerde, başvuru Valiliklerde gerçekleşiyor. Verilen kredilerin haftalık biçiminde geri ödemelerinin olduğu belirtiliyor. Ödemelerini düzenli yapan kimselerin kredi güçlerinin yükseldiği de verilen bilgiler arasında. (Mikro Kredi Mucizesi)

Mikro kredi başvurusunda bulunacak kimseler fakirlik belgesi, ikametgah, Sosyal Güvencesi olmadığına dair belge, Ailenin tapu kayıtları belgelerini ilgili kuruma teslim ederek başvurmaları gerekiyor.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz