Bayilik Sözleşmesi

Bayilik Sözleşmesi Nedir?

Bayilik sözleşmesi, bir markanın ürünlerini veya hizmetlerini belirli bir bölgede, belli bir süre boyunca bir girişimciye sunma hakkı tanıyan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, iki taraf arasında yapılan anlaşmaların yasal bir dayanağıdır ve markanın bayilik verdiği girişimcinin işletmesini yönetmesi, tanıtımını yapması, ürün veya hizmetlerini satması, müşteri ilişkilerini yönetmesi ve diğer işletme faaliyetlerini yürütmesi için gereken tüm bilgileri ve kaynakları sağlar. Ayrıca, bayilik sözleşmeleri, her iki tarafın haklarını, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirler ve taraflar arasındaki işbirliğini düzenler.

Bayilik sözleşmesi, birçok avantajı beraberinde getirir. Markalar, bayilik sistemi sayesinde hızla büyüyebilir, ürün veya hizmetlerini daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırabilir ve marka bilinirliğini artırabilir. Bayilik veren marka, bayilik alan girişimcinin bölgesel pazarlama ve müşteri ilişkileri ağından da faydalanabilir. Bayilik alan girişimciler de, işletme faaliyetlerini daha az riskle yürütebilir, markanın tanınmışlığından ve işletme konseptinden yararlanabilir ve işletmelerini daha kolay yönetebilirler.

Ancak, bayilik sözleşmesi aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getirir. Bayilik alan girişimci, markanın kurallarına ve prosedürlerine uygun olarak hareket etmek zorundadır ve herhangi bir hata veya eksiklik, sözleşmenin feshedilmesine veya diğer yaptırımlara neden olabilir. Bayilik veren marka da, bayilik alan girişimcinin performansından doğan risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, bayilik sözleşmesi, her iki tarafın haklarını ve yükümlülüklerini tam olarak belirlemeli ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda taraflar arasında adil bir çözüm sağlamalıdır.

İLK FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ

Dünyada ilk franchise sözleşmesi, 1851 yılında dikiş makinesi icatçısı olan Isaac Singer tarafından yapılmıştır. Singer, dikiş makinesini icat etmiştir ancak üretim yapacak parası yoktur ve makinenin kullanımı da bilinmemektedir.

Her iki durumu da düşünen Singer, üretim için gerekli parayı satıcılardan sağlamış, onlara bölgelerinde satış hakkı vermiş ve onlarda müşterilerini eğiterek satışlarını yapmışlardır.

Franchise sistemini ilk uygulayan şirket Singer şirketidir.

Daha sonra 1899 yılında Coca Cola, 1953 yılında McDonald’s franchise vermeye başlamış ve sistemi büyük başarı ile kullanmışlardır.

1970’li yıllardan sonra franchise çalışma modeli ağırlık kazanmıştır. Günümüzde, dünya çapında binlerce firma ve şirket, bayilik suretiyle işlerini geliştirmiş, şube sayılarını artırmışlardır. Bu sayede; hizmet ve mal pazarlamasındaki zorluklar aşılmış, pazarlama maliyetleri azalmış ve pazar payları artırılmıştır.

Not: Türkiye genelinde bayilik iş modeli franchising iş modeline göre daha yaygın kullanıldığı için, sayfa genelinde bayilik sözleşmesi ile alakalı birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu sayfada yer alan bilgilerin birçoğu aynı zamanda franchising sözleşmeleri hakkında da değerlendirilebilir.

Bayilik Sözleşmesi Özellikleri Nelerdir?

Bayilik sözleşmeleri, marka ile bayi arasında güven temelli bir anlaşmadır. Sözleşmede; satış stratejileri, satış noktaları, satış hedefleri ve bayinin işletme faaliyetlerinin sınırları gibi detaylar yer alır. Sözleşme süresi ve yenileme şartları da belirtilir. Sözleşmenin şeffaf, adil ve her iki tarafın çıkarlarını koruyacak şekilde tasarlanması önemlidir.

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgiler için bir sözleşmede olması gereken belirgin özellik unsurlarını aşağıda inceleyebilirsiniz:

 • Bayilik sözleşmeleri, bir markanın ürün veya hizmetlerinin satışının, belirli bir bölgedeki bir işletme tarafından yapılabileceği resmi bir anlaşmadır.
 • Sözleşme, bayinin satış yapabileceği ürün veya hizmetlerin yanı sıra, satış stratejileri, satış noktaları ve satış hedefleri gibi detayları da içerir.
 • Sözleşme, markanın bayi seçim sürecinde belirlediği şartlarla uyumlu olmalıdır. Bu şartlar, bayinin finansal durumu, pazarlama deneyimi ve işletme konusundaki yeterliliği gibi faktörlere dayanır.
 • Sözleşmede belirtilen şartlar ve koşullar, bayinin işletme faaliyetlerinin sınırlarını da belirler. Bu sınırlar, bölgesel satış hakları, reklam kampanyaları ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi konuları kapsayabilir.
 • Bayilik sözleşmeleri genellikle belli bir süre için geçerlidir ve süre sonunda yenilenir veya sonlandırılır. Sürenin dolması durumunda, sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği, yenilenirse hangi şartlarda ve hangi süre için yenileneceği önceden belirtilir.
 • Sözleşme aynı zamanda, bayinin bayilik hakkından vazgeçmesi veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi durumunda uygulanacak yaptırımları da belirler. Bu yaptırımlar arasında sözleşmenin feshedilmesi, tazminat ödenmesi veya diğer yaptırımlar olabilir.
 • Bayilik sözleşmeleri, marka ile bayi arasında güven temelli bir işbirliği sağlar. Bu nedenle, sözleşmedeki şartlar ve koşulların açık, net ve adil olması önemlidir. Ayrıca, sözleşmenin her iki tarafın da çıkarlarını koruyacak şekilde tasarlanması da önemlidir.

Bayilik Sözleşmesi Hukuki Niteliği

Bayilik sözleşmesi, bir markanın isim hakkını, ürünlerini veya hizmetlerini satmak için yapılan resmi bir anlaşmadır. Hukuki olarak, bu sözleşme, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen bir sözleşmedir. Bayilik sözleşmesi, bayinin markanın ürünlerini veya hizmetlerini belirli bir bölgede satma hakkını verirken, markanın da bayiye destek sağlaması ve bayi faaliyetlerini denetlemesi gibi yükümlülükleri vardır.

Bu sözleşme, bayilik ilişkisinin taraflarını koruyan hükümler içermelidir ve sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlar sözleşme içerisinde genellikle yer alır.

Bayilik / Franchise Sözleşmesinin Bazı Hukuki Nitelikleri:

 • Bayilik sözleşmesi, bir markanın ürün veya hizmetlerinin satışının, belirli bir bölgedeki bir işletme tarafından yapılabileceği resmi bir anlaşmadır.
 • Sözleşme, iki taraf arasında hukuki bir bağ oluşturur ve sözleşmede belirtilen şartlara uyulması yasal bir yükümlülüktür.
 • Bayilik sözleşmesi, ticari işletme hukuku ve sözleşme hukuku gibi alanlarda düzenlemelere tabidir.
 • Sözleşmenin geçerli olabilmesi için, her iki tarafın da rızası gereklidir ve sözleşme yazılı olarak yapılmalıdır.
 • Sözleşmenin tarafları arasında eşitlik ve dürüstlük ilkesi geçerlidir. Bu nedenle, sözleşmenin şartları, taraflar arasında adil ve dengeli bir şekilde belirlenmelidir.
 • Sözleşmede belirtilen şartlara uymayan taraf, hukuki yaptırımlarla karşılaşabilir. Örneğin, sözleşmenin feshedilmesi, tazminat ödenmesi veya diğer yaptırımlar uygulanabilir.
 • Bayilik sözleşmesi, markanın haklarını korumak ve bayinin faaliyetlerini düzenlemek amacıyla belirli sınırlamalar içerebilir. Ancak, bu sınırlamaların yasalara uygun olması ve sözleşmenin adil bir şekilde tasarlanması önemlidir.
 • Sözleşmenin tarafları, herhangi bir anlaşmazlık durumunda sözleşme şartlarına uygun şekilde çözüm arayışına gitmelidir. Örneğin, arabuluculuk veya mahkeme yoluyla çözüm arayışı yapılabilir.

Bayilik Sözleşmesinde Bulunması Gereken Unsurlar

Bayilik Alanın Bağımsız Olması

Bir bayilik sözleşmesinde taraflar, franchise alan ve verendir. Bayilik alan kişi ya da firma bağımsızdır ve kendi adına çalışır. Bayilik alan, gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Bayilik Sistemi

Bu sistem;

 • Pazarlama Anlayışı: bayilik verenin hizmet ve mallarını pazarlamak için, mal ve hizmetlerin temin edilmesi, fiyatları, yapılan reklam, iş yapılırken kullanılacak kıyafet ve teçhizatlar, işletmelerin kiralanması gibi vb. kurallarını belirler. Bu bir pazarlama anlayışıdır.
 • Know-How: bayilik verenin sahip olduğu işletmenin ismi, dekorasyon ve donanım, işletmeye ait teknik ve mesleki bilgiler, gayri maddi mallar, hizmet ya da ürünün markası, amblem, logo vb.
 • Baiylik Anlayışı: bayilik veren ve alan arasındaki iç ilişkileri düzenleyen bölümlerdir.

Tarafların hakları ve yükümlülükleri, kazanç planları, bayilik / franchising ücreti, eğitime ilişkin unsurlar gibi vb. düzenlemeler olmaktadır.

Bedel Unsuru

Bayilik sözleşmesi yapıldığı andan itibaren, bayilik alan, bayilik verene belli bir ücret ödemeyi kabul etmektedir. Bu ücretler başlangıçta ödenen ve sonra dönem dönem ödenen ücretler olarak belirlenir. Başlangıç ücretinde; işyerinin bulunması, iç ve dış donanımı, eğitim ve reklam gibi vb. giderler için 1 kere ödenir. Dönemsel ücretler ise; aylık ya da yıllık olarak ayrıca tarafların kararlaştırdığı zamanlarda ödenmektedir.

Dikey Birliktelik Unsuru

Bayilik alanın ve sistemin başarısı birbirine bağlıdır. Yani bayilik alan gerçek ya da tüzel kişinin başarılı olması için, sistemin de başarılı olması gerekir. Bu sistemdeki menfaatlerden her iki tarafta yararlanır. Ekonomik güçleri bir olmadığından dolayı aralarındaki ilişki dikey ilişkidir. Piyasadaki rakipler için grup oluşturulur ve imaj birliği ve pazarlama anlayışı ise ortak çalışma içine girilir.

Anlaşma Unsuru

Bayilik sözleşmeleri anlaşma üzerine kurulur, herhangi bir şekil şartı yoktur. Patent ve marka lisansı içerecekse, ek yazılı söyleşme yapılmalıdır.

Bayilik Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

Bayilik sözleşmeleri, bir markanın ürün veya hizmetlerinin belirli bir bölgedeki bir işletme tarafından satışını gerçekleştirmek için yapılan resmi anlaşmalardır. Bu sözleşmeler, bayinin satış yapabileceği ürün veya hizmetlerin yanı sıra satış stratejileri, satış noktaları ve satış hedefleri gibi detayları da içerir.

Bayilik sözleşmeleri, temel olarak 2 türde olabilir:

 1. Birincil Bayilik Sözleşmesi: Bir markanın ilk kez bayilik verdiği bir işletme ile yapılan sözleşmedir. Bu tür sözleşmeler, işletmelerin yeni bir bölgede açılmasına ve yeni müşterilere ulaşmasına yardımcı olur.
 2. İkincil Bayilik Sözleşmesi: İlk kez bayilik verilen firma, bir başka işletmeye de bayilik verir ve aralarında yapılan sözleşmeye ikincil bayilik sözleşmesi denir. Bu tür sözleşmeler, markanın daha geniş bir coğrafi alanda yayılmasına yardımcı olur.

Bayilik sözleşmeleri, ayrıca sürekli veya geçici olabilir (Örn: 2 Yıl). Sürekli bayilik sözleşmeleri, markanın bayisiyle uzun vadeli bir iş birliği yapmayı amaçlar ve genellikle birkaç yıl boyunca geçerlidir. Geçici bayilik sözleşmeleri ise, belirli bir kampanya veya promosyon dönemi için yapılan sözleşmelerdir.

Her tür bayilik sözleşmesi, markanın ve bayinin haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini ve yaptırımlarını içerir. Bu yönüyle bayilik sözleşmeleri, hukuki niteliği yüksek anlaşmalardır ve sözleşmelerdeki maddelerin açık, net ve adil olması çok önemlidir.

Bayilik Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her sektörün hizmeti farklıdır ve sözleşmelerin hizmet ve ürüne göre düzenlenmesi gerekir. Ayrıca franchise sözleşmelerinde iki tarafın talepleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Sözleşme dışı bir talep varsa, bu da sözleşmede belirtilmelidir ki, ileri ki zamanlarda bir olumsuzluk durumunda sözleşme dikkate alınır. Sözleşme şartları iyice okunmalı ve hatalar ve eksiklikler giderildikten sonra imza altına alınmalıdır.

 • Bayilik sözleşmeleri, bayilik almak isteyenin ve bayilik verenin belli şartları kabulü ile kurulur ve imza altına alınır. Ortada bir iş birliği ve resmiyet kazanması gereken bir ticari ilişki mevcuttur. Sözleşme yazılırken, her iki tarafın hak ve yükümlülükleri açıkça belirtilmelidir. Taraflar arasında herhangi bir ihtilaf halinde, tarafların iletişim bilgisi, konu ile ilgilenecek mahkeme bilgisi, marka hakkını kullanmak, sorumluluklar ve bayiliğin devri gibi durumlar sözleşmede açıkça belirtilmelidir.
 • Kanunlara aykırı olmayacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Sözleşmeler hukuku alanında uzman bir avukat yardımıyla hazırlanması tavsiye edilir. Sözleşmeler, firma ve hizmete göre değişiklik gösterir.
 • Girişimci adayı, sözleşmeyi imzalamadan önce, örnek sözleşme(leri) incelemeli ve bu konuda bilgi sahibi olmalıdır. Bu ticari açıdan zarar görmemeleri için önemlidir. Sözleşme örneklerini incelediklerinde, sözleşme kavramı genel hatları ile anlaşılabilir.

Bayilik sözleşmeleri yapılırken, sözleşmede aşağıda yer alan konular hakkında da bilgilerin olup olmadığına dikkat edilmelidir:

 1. Ürün ya da hizmet bilgileri
 2. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin iadesi ve değişimi
 3. Firmanın sunacağı destekler
 4. Tarafların iletişim bilgileri ve unvanı
 5. Bayilik alacak tarafın, hizmet ya da ürünü ne şekilde sunup satacağı
 6. Sözleşmedeki hükümlere uyulmadığı durumlarda uygulanacak cezai yaptırımlar
 7. Fesih şartları
 8. Bayilik ücret ödemeleri (ayrıntılı bir şekilde)
 9. Reklam giderlerine dair bilgilendirmeler
 10. Tarafların yükümlülükleri

Bayilik Sözleşmesinde Olması Gereken Maddeler

Aşağıda yer alan maddeler genel olarak ele alınmıştır. Firmalara ve sözleşme tipine göre değişkenlik gösterebilir.

 1. Taraflar

Bayilik alan ve bayilik verenin gerçek ya da tüzel kişi ise adı, soyadı veya unvanı belirtilir.

 1. Sözleşme Konusu

Hangi ürün ya da hizmetin verileceği sözleşme konusudur. Kimler arasında ve hangi amaçla düzenlendiği belirtilmiştir.

 1. Adres

Tarafların adres ve iletişim bilgileri belirtilmelidir.

 1. Genel Hükümler

Sözleşmede imza altına alınması ve uygulanması gereken genel hükümler belirtilir.

 1. Ticari Markanın Korunması ve Haksız Rekabetin Önlenmesi

Bayilik alanın ticari markayı koruması ve haklarını rekabet amacıyla kullanmaması için gerekli kurallar

 1. Bayi Standartları ve Performans Kriterleri

Bayilik veren firmanın standartları ve bayilik alanın göstermek zorunda olduğu performans kriterleri yer alır.

 1. Eğitim

Bayilik alana ve personele verilecek eğitimin şartları belirlenir.

 1. Yetki Belgesi

Bayilik veren tarafından, bayilik alanın hakları kullanım açısından verdiği yetki belgesi.

 1. Ticari Şartlar

Sözleşme kapsamınca her iki tarafa da verilen ticari şartlar belirlenmektedir.

 1. Teminat

Tarafların birbirlerine verdiği teminatlar ve teminat bedeli belirlenir.

 1. Ürünün Siparişi, İptali ve Ödemeleri

Bayilik veren ve alan arasında sözleşmede düzenlenen, ürünlere ait sipariş iptal ve ödeme şartları yer alır.

 1. Satış Fiyatının Belirlemesi

Ürün ya da hizmetin satış bedeli belirlenir.

 1. Pazarlama Aktivitelerinin Desteklenmesi

Pazarlama sırasında yapılacak aktivitelerin taraflarca desteklenmesi maddeleri belirlenir.

 1. Bayinin Tanıtım, Pazarlama, Satış Geliştirme Faaliyetleri

Bayinin hizmet sırasında ürünlerini tanıtım, pazarlama ve satış geliştirmesi konusunda yapacağı faaliyetler belirlenir.

 1. Bayi Ziyaretleri

Bayilere yapılacak ziyaretlerin detayları belirlenir.

 1. Bayilikte Kullanılacak İş Formları

İş ile ilgili alım, satım ve personel alım formları gibi detaylar belirlenir.

 1. İşyeri Sigortası

İş yeri sigorta kapsamı belirlenir.

 1. Muhasebe Hesapları ve Verilecek Raporlar

Aylık ve yıllık dönemler olarak verilecek raporlar

 1. Devir Yasağı

Bayilik alınan yerin bir başkasına devrinin yasak olduğuna dair maddeler.

 1. Sorumluluk Bölgesi

Bayilik alacak kişinin hangi bölgede sorumlu olacağı ve bu bölgenin dışında iş yapmaması

 1. Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi yer alır.

Bayilik Sözleşmesinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Bayilik sözleşmeleri, firmaların yaptıkları işlemler için belirli bir düzen sağlar ve taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları belirler.

Bu sözleşmelerin avantajları ve dezavantajları şu şekildedir:

Avantajları:

 • Taraflar arasında açık bir iletişim sağlar ve her iki tarafın da karşılıklı beklentilerini belirler.
 • Tarafların hak ve sorumlulukları belirli ve net bir şekilde tanımlanır, böylece anlaşmazlıkların çözümü kolaylaşır.
 • Ticaret sözleşmeleri, taraflar arasındaki işbirliğini artırır ve ticari ilişkilerin uzun vadeli olmasını sağlar.
 • Sözleşmede belirtilen hükümlere uyulması, işletmeler arasında güven ve itibar oluşmasına yardımcı olur.
 • Ticaret sözleşmeleri, taraflar arasındaki maliyetleri netleştirir ve olası riskleri azaltır.

Dezavantajları:

 • Bayilik sözleşmeleri, taraflar arasındaki ilişkileri kısıtlayabilir ve esnekliği azaltabilir.
 • Sözleşmede belirtilen hükümlere uymamanın sonucunda yaptırımlar uygulanabilir ve bu da ticari ilişkileri olumsuz etkileyebilir.
 • Sözleşmeler, taraflar arasında anlaşmazlıkların çözümü için dava açılmasını gerektirebilir ve bu da zaman ve maliyet açısından dezavantajlı olabilir.
 • Bazı durumlarda, ticaret sözleşmeleri, taraflar arasında adaletsizlik yaratabilir ve güçlü olan tarafın lehine olabilir.

Bayilik Sözleşmesi Örneği

Bayilik sözleşmesi örneği, bir işletmenin bayilik sistemi kurmak isteyen girişimcilerle yaptığı sözleşmeye örnek teşkil etmektedir. Örnekte yer alan maddeler; bayilik veren ve alan tarafların haklarını, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde belirlemektedir. Bayilik veren ve alan tarafların müşterek iradeleri ile oluşturulan sözleşme, taraflar arasındaki ilişkileri düzenlemekte ve işletmenin tüm bayileri arasında bir standart oluşturarak, verimlilik ve istikrar sağlamaktadır.

Kobi Vadisi internet sitesinin birçok bölümünde, bayilik sözleşmelerine dair bilgileri paylaşmış durumdayız. Bu konu hem yatırımcı hem de marka yöneticileri açısından hukuki açıdan büyük önem taşıdığından dolayı, mutlaka konusunda uzman bir avukattan veya uzman danışmandan destek almanız oldukça faydalı olacaktır.

Alt alanda bayilik sözleşmesi örneğine ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Ulaşacağınız bu dökümanda yer alan tüm bilgiler; örnek niteliğindedir. RESMİ VE GÜNCEL GEÇERLİLİĞİ YOKTUR.

Oluşabilecek hukuki durumlarda, Kobi Vadisi internet sitesi hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

Bayilik Sözleşmesi Örneği (PDF, 286.0 kb)

 

Bayilik Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi

Bayilik alan ve veren arasındaki sözleşme bazı durumlar nedeniyle sona erdirilebilir. Bunlardan ilki, sözleşmenin kendiliğinden (süre olarak) sona ermesidir. Süre bitimi, taraflardan birinin ölümü, iflası ya da lisans kaybı sözleşmeyi kendiliğinden sona erdirir. Süre verilerek yani olağan fesihte; bitim süresi belli olamayan sözleşmenin, bir sebebe gerek olmadan, taraflardan birinin kendi iradesiyle sona erdirmesidir.

Olağanüstü fesih, taraflardan birinin, vaktinden evvel, ileri ki zamanı etkileyecek şekilde sözleşmeyi sona erdirmesidir. Öngörülmeyen durumlar ortaya çıkabilir, borçlar yerine getirilemez ya da dürüstlük kuralına aykırı davranış var ise taraflardan biri sözleşmeyi tek tarafla fesih edebilir.

Sözleşme fesih durumunu en büyük etkenleri; sözleşme maddelerinin yerine getirilmemesidir. Verilen taahhütlerin karşılanmamasıdır.

Bayilik Sözleşmesi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Bayilik sözleşmesi nedir?

Cevap: Bayilik sözleşmesi, bir işletmenin bir başka işletmeye belirli bir bölge veya bölgede markanın ürünlerini veya hizmetlerini satma hakkı veren bir sözleşmedir.

Soru: Bayilik veren ve alan arasındaki ilişki nasıl tanımlanır?

Cevap: Bayilik veren firma, bayilik alan kişi / firma için bir işletme modeli, işletme desteği ve pazarlama desteği sağlar. Bayilik alan, bayilik verenin kurallarına uyarak, markanın ürünlerini veya hizmetlerini belirli bir bölgede satmakla yükümlüdür.

Soru: Bayilik sözleşmesi hangi konuları kapsar?

Cevap: Bayilik sözleşmesi, bayilik verenin işletme modeli, ürün veya hizmetlerin tedarik edilmesi, bayilik alanın işletme yönetimi, pazarlama ve marka uyumluluğunu sağlamak için kuralları ve prosedürleri kapsar.

Soru: Bayilik alan hangi tür destekler alabilir?

Cevap: Bayilik alan, işletme yönetimi, pazarlama, işletme desteği, eğitim, ürün veya hizmetlerin tedariki ve diğer alanlarda destek alabilir.

Soru: Bayilik sözleşmesi süresi ne kadardır?

Cevap: Bayilik sözleşmesi süresi, tarafların anlaşmasına bağlı olarak değişebilir. Genellikle 1-10 yıl arasında bir süre belirlenir.

Soru: Bayilik sözleşmesi feshedilebilir mi?

Cevap: Evet, bayilik sözleşmesi tarafların anlaşması doğrultusunda feshedilebilir. Ancak, tarafların anlaşmazlıkları çözmek için bir arabuluculuk süreci veya mahkeme süreci gerekebilir.

Soru: Bayilik sözleşmesi için hangi maliyetlerle karşılaşılabilir?

Cevap: Bayilik sözleşmesi için başvuru ücretleri, eğitim ücretleri, işletme desteği ücretleri, royalty bedeli, reklam ücretleri ve diğer maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak, her bayilik sözleşmesi farklı olabilir ve maliyetler sözleşmenin detaylarına göre değişebilir.
Yeni Eklenen Bayilikler

 

Tüm Bayilik Veren Firmalar


 

Tüm Bayilik Blogları