Yatırımcı Arıyorum

Bilgi ve İletişim Teknolojileri İş Fikirleri

Bilişim ve İletişim Alanında İş Kurmak

Bilgi ve iletişim teknolojileri kavramı bilgi teknolojilerini ve iletişim teknolojilerini birleştiren bir ifadedir. İki kavramın birbiriyle bağlarını gösterir. Bu kavramın tanımı ‘bilgiye ulaşılabilmesi için her türlü bilgi oluşumana yardımcı olan görsel, işitsel ve basılı araçlardır’ şeklinde yapılmıştır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ilgilendikleri alanlar genellikle şu şekildedir;

 • Dijital aygıtların geliştirilmesi ve üretiminin yapılması
 • Dijital araçların geliştirilmesi ve üretiminin yapılması
 • Dijital malzemelerin geliştirilmesi ve üretiminin yapılması
 • Telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi
 • Ağ hizmetlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi
 • Yayıncılık hizmetlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi

Bilgi ve iletişim teknolojilerini daha iyi anlayabilmek için iki kavrama ayrı şekilde bakılması gerekir. Bilgi teknolojileri kavramı bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması gibi işlemlerin ağlar tarafından bir yerden başka yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini içeren bütün teknolojileri ifade eder. Bilgi teknolojileri bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin beraber kullanılmasıyla oluşturulmuş sistemlerdir. Bilgi teknolojileri mobil telefonlar, kablolu telefonlar, bilgisayarlar ve bilgi ağlarını içeren teknolojilerdir. Özellikle işletmeler bilgi teknolojilerinden oldukça fazla yararlanır. İşletmenin yaptığı yazışmalardaki verileri toplayarak, sınıflandırır, kaydeder ve bilgiye dönüştürür. Bu nedenle bilgi teknolojileri yazılı iletişime büyük kolaylık sağlar.

İletişim teknolojisi kavramı mesajların bir yerden başka bir yere hızlı şekilde iletilmesine olanak sağlar. İletişim teknolojilerinin sağladığı pek çok avantaj bulunmaktadır.

Bu avantajlar şu şekildedir;

 • Maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur ve verimliliği artırır
 • Veri girişlerinin kolaylaşmasına yardımcı olur
 • İşletmelerin dokümanları yönetmesine yardımcı olur
 • İşletmelerin ofislerde olan maliyetlerini azalmasına yardımcı olur

İletişim teknolojilerinin kullandıkları araçlar şu şekildedir; telefon, faks, radyo, televizyon, uydular, uzaktan kumandalar, çağrı cihazları, GSM, bilgisayarlar ve modemler gibi teknolojik aletlerdir.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yararları Nelerdir?

Gelişen dünya koşullarıyla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi oldukça artmıştır. Hayatınızın kolaylaşmasını sağlayan bilgi ve iletişim teknolojilerinin yararları şu şekildedir;

 • Toplumun, okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin aralarındaki iş birliğinin bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak geliştirilmesine yardımcı olmak.
 • Eğitimin kalitesini arttırmak için öğrenme ortamlarını, eğitimsel olan yazılımları, elektronik referansları, uygulama yazılımları ve eğitimsel oyunları geliştirmek.
 • Bilgi teknolojisi araçlarından yardım alarak her kademeye öğrenme ortamlarını entegre edebilmek.
 • Öğrencilerin hepsine bilgi teknolojileri araçlarına ulaşmasına yardımcı olmak.
 • Teknoloji kullanımı tüm öğrencilere öğretmek.
 • Bilgi teknolojilerinin araçlarını kullanarak bilgiyi toplama, problem çözme, bilginin işlenmesi becerilerinin öğrencilere öğretilmesi.
 • Öğrenciler için pasif öğrenmeden aktif öğrenmeye geçilmesine yardım etmek.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Bilgi ve iletişim teknolojileri pek çok alana yardımcı olurlar. Bu alanlar şu şekildedir;

 • Bankacılık
 • Bilim
 • Sağlık
 • Eğitim
 • Lojistik
 • Haberleşme
 • İletişim
 • Tıp bilimi
 • Mühendislik
 • Mimarlık
 • Savunma sanayisi
 • Ticaret
 • Ulaşım
 • Üretim

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bilgi ve iletişim teknolojileri pek çok alana hizmet vermektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında iş kurmak isteyen girişimcilerin dikkat etmesi gereken alanlar vardır. Eğer bu alanlara yönelinirse girişimcilerin alabilecekleri desteklerde mevcuttur.

 • Sağlık sektörü

Sağlık sektörü uzun yıllardır varlığını sürdüren ve gittikçe güçlenen bir sektördür. Gelişen ve değişen dünya koşullarıyla birlikte sağlık sektöründe teknoloji kullanımı oldukça artmıştır. Girişimcilerin sağlık sektörüyle teknolojiyi bir araya getirerek yaratıcı bir girişim ortaya koymanız mümkündür. Kuracağınız işte insanların sorununu çözmeye odaklanarak daha başarılı olabilmeniz mümkündür. Sağlık sektörü teknolojiyle iç içe olan bir sektördür, bu sektörde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanız oldukça iyi girişimleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

 • Bankacılık sektörü

Bankacılık sektörü teknolojiyle iç içe olan bir diğer sektördür. Girişimcilerin bu alana yönelik yapacakları bir girişim oldukça iyi sonuçlar elde edebilir. Bankacılık sektörü müşterilerin her zaman ilgi duydukları bir alandır. Post cihazları ve ATM’ler bilgi ve iletişim teknolojilerinin bankacılık alanında kullanılan cihazlarıdır. Müşterilerin ihtiyaçlarını düşünerek bankacılık sektörüne özel bir cihaz çıkarmanız oldukça kârlı bir iş fikrine dönüşebilir.

 • Eğitim sektörü

Eğitim sektöründe öğrencilerin daha verimli öğrenebilmesi ve öğretmenlerin ders işleyişlerine yardımcı olabilmek için teknolojiyi kullanan bir sektördür. Özellikle pandemi koşullarında öğrencilerin uzaktan eğitim almaya başlamalarıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sektöründe olan önemi oldukça artmıştır.Bu nedenle girişimcilerin eğitim sektöründe yapabilecekleri bir girişim oldukça iyi sonuçlar verebilir. Hemen hemen her özel eğitim kurumunun kendine ait eğitim yazılımları bulunuyor. Devlet kurumlarının bu yönde eksikleri oldukları için girişimciler bu alana yönelebilirler.

Öğrencilerin aldıkları eğitimi daha kaliteli hale getirebilmek için okul hayatlarında işlerine yarayabilecek bir cihaz hem öğrenciler hem de veliler tarafından talep görebilecektir. Aynı zamansa öğretmenlerin öğrencilerine daha etkileşim içerikli eğitim sunabilmesi için yapabileceğiniz cihazlarla yararlı bir girişim sunabilirsiniz.

 • Lojistik sektörü

Lojistik sektöründe teknolojinin önemi işletmeler tarafından oldukça önemlidir. İşletmelerin sahip oldukları malları bir yerden başka yere taşırken bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaları oldukça faydalı olacaktır. Malların nerede olduğunu, taşıma esnasında bir olumsuzluk olup olmadığının takibinin yapılması işletmeler için oldukça önemlidir. Girişimciler lojistik sektörüne yönelerek iş fikirlerini ortaya atabilir. İşletmeler için bu kadar önemli olan bir alanda girişimcilerin yapabilecekleri bir takip aleti, taşıma esnasında araçların sıcaklığının ölçülmesine yardımcı olan bir araç gibi iş fikirleriyle oldukça iyi sonuçlar elde edebilirler. Hangi sektörde olursanız olun bir bilgi ve iletişim teknolojileri girişim fikriniz varsa firmaların sorunlarına çözmeye odaklanmalısınız veya onların işlerini kolaylaştıracak çözümler bulmalısınız.

 • Haberleşme ve iletişim sektörü

Haberleşme sektörü teknolojinin en çok kullanıldığı sektörlerden biridir. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar hepsi teknolojinin bir ürünüdür ve haberleşmek için kullanılırlar. Görüntülü konuşma, video konferansları, elektronik postalar bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir ürünüdür. Özellikle pandemi döneminde insanların hemen hemen hepsi işlerini video konferanslarla yapmak zorunda kaldılar ve teknolojinin önemi her geçen gün daha da arttı. Bu nedenle girişim yapmak istediğiniz sektör haberleşme sektörüyse işletmeler için haberleşmelerini, konuşmalarını kolaylaştırmak için bir uygulama yapabilirsiniz. Elektronik postaları kullanan kişilerin daha verimli haberleşebilecekleri bir uygulama oluşturabilirsiniz. Bu sayede ortaya koyduğunuz iş fikirleriyle iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

 • Mühendislik ve mimarlık sektörü

Mühendislerin ve mimarların teknoloji olmadan işlerini yürütebilmeleri neredeyse çok zordur. Mimarların çizimlerini yaptıkları özel programları vardır. Bu sayede işlerini daha kolay halledebilirler. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde bir girişim yapmak isteyen girişimcilerin mimar kişilerin işlerini kolaylaştıracak programlar yapması mümkündür. Örneğin bir evin tasarımı esnasında yaşanılabilecek sorunları önlemek amacıyla bir malzeme izleme programı yapılması oldukça iyi bir fikir olabilir.

Mühendislerin üretim aşamasında yer aldıkları düşünülürse işletmeler için oldukça önemlidir. Üretim olmadan işletmeler var olamaz. Bu nedenle mühendislerin makinelerinde yaşanabilecek bir problemi önceden tespit edebilecek bir cihaz yapılabilir. Bu sayede üretim aksamaz ve bu iş fikri işletmelere yardımcı olabilir.

 • Savunma sanayisi sektörü

Ülkelerim savunma sanayisine ne kadar önem verdikleri bilinmektedir. Savunma sanayisi her zaman var olan bir sektördür ve teknolojiyle birlikte oldukça önem kazanmıştır. Girişimcilerin savunma sanayisiyle ilgili yapabilecekleri bir girişim bu nedenle ilgi çekebilir. Uçakların, tankların ve savunma sanayisinde yer alan her aracın uzaktan izlenilebilmesi, kontrol edilebilmesi oldukça önemlidir. Girişimcilerin bu alana yönelmesi girişimcilere faydalı olacaktır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz