Bilgiyi Ticarileştirmek Ne Demek?

Öncelikle belirtmeliyiz ki; Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde kurulmuş. Bilgiyi Ticarileştirme üzerine geniş içerikli bir proje hazırlanmış. Girişimci olmak isteyen ya da girişimini geliştirmek isteyen kişilere destek hizmeti sunuyor.

Bilgi Ticari Nitelik Taşır mı?

Bilginin Üretimin Hammaddesidir, biçiminde bir tanım yapılmaktadır ki bir hayli dikkat çekici bir yorumdur. Bilginin ticarete dönüştüğü dönem olarak yazının bulunuşu gösterilmektedir ne zaman insanlar bildiklerini yazılı olarak anlatmaya ve yaymaya başladılar ise bilgi o gün kalıcı ve geniş kitlelere daha çabuk ulaşan bir güç haline dönüştü. Tarihsel kaynaklar bize insanlığın bu en önemli keşfinin yapıldığı tarihi M.Ö. 3500 olarak gösteriyor. Yazıyı bulan Uygarlık ise Sümerler olarak belirtilmiş. Bilgi yazı ile ifade edildiğinde zihinlerdeki soyut mekanını bırakarak fiziksel bir görünüm kazanarak değer haline geldi. Bilgi fiziksel bir nesneye dönüştüğü gün ticari bir değer de kazandı.

Bilgi Dijitalleşti mi?

Yazılı basım yayın halen canlılığını korusa da evet bilgi dijitalleşti. İnternet ve Bilgisayarların kullanımı bilgiyi kâğıt parçalarından sanal ortama bilgisayar telefon ve tabletlerin ekranlarına taşıdı. Bilginin ticari değeri çok daha geniş kitlelere anında ulaşırken sanal ortam kendi ticari kimliğini ve platformlarını da beraberinde oluşturdu dolayısı ile sanal ortamda gerçekleşen ticari faaliyetler hakkında telif hakları, vergi uygulaması gibi kanuni yaptırımlar ayrıca düzenlendi.

Konuyu geçmiş ile birlikte kısaca değerlendirdikten önemli noktaları anımsadıktan sonra Bilginin Ticarileşmesi konusuna ve günümüzde bu alanda yapılan çalışmalara dönebiliriz. Bilgi bulunduğu bölgenin dışına hızla yayılarak ışığını tüm dünya ile paylaşması neticesinde küreselleşme gerçekleşti ve ülkeler birbirlerine bu denli yaklaştı. Teknoloji en fazla hızlı yayılma ve gelişme gösteren alan 1950 yılından itibaren teknoloji ekonominin gündeminde yer almaya başlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde Silikon Vadisinde ilk Teknopark kurulur. Dünyada ilk Teknopark ise İngiltere’de hayata geçirilir ancak amacı temel bilimsel araştırmalar olduğundan Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Silikon Vadisindeki ticarileşme başarısını gösteremezler. Teknopark kapsamını Üniversiteler ağırlıkla oluştururken yerel yönetimler ve odalarında eşlik ettiği belirtilmiş kaynaklarda.

Türkiye’de Bilimsel Çalışmaların Gelişimi

1980-1989 Yılları arasındaki dönemde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu hayata geçirilir. Kurul ülkemizin bilimsel politikalarını oluşturmak, yürütmek, ulusal yenilik sistemlerini oluşturmak gibi önemli faaliyetleri üstlenir.

2023 hedefleri doğrultusunda Türk Teknoparkları mercek altına alınmış inceleme sonuçlarına göre Teknoparklarda ağırlıklı olarak Üniversitelerin söz sahibi olması üniversitelerin kendi sorunlarını bu merkezlere taşıması nedeni ile işleyişte sakıncalar meydana getirmiş bir başka üzerine dikkat çekilen sorun ise Türk girişimcilerin başka eko sistemlere ya da Silikon Vadisine göç etmeleri konusu.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin Yapısı

Yeni iş fikri ve projelerin hayata geçirilerek ekonomi dünyasına kazandırılması dolayısı ile fikrin projenin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katılan bu yeni girişimlerin büyümesi nihayetinde ülke ekonomik hacmini de büyütmesi amacı ile girişimcilik ve inovasyon desteğini veren topluluk, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi. 81 Meslek Komitesi, 400 Binden fazla üyesi bulunduğu belirtilen merkezin İstanbul Ticaret Odasının oluşumu olduğu bilgisi de paylaşılmış.

Silikon Vadisi Nedir?

Dünyanın Teknoloji merkezi olarak isim yapmış başlangıcını Stanford Üniversitesinin bilimsel çalışmaları oluşturulmuş. Bu merkezde çalışanların maaşlarının 122 Bin Dolar olduğu belirtilmiş. Yazılım çok önemseyen bir alan olmakla beraber Nesnelerin İnterneti ve Donanım üzerinde durulan alanlar haline gelmiş. Silikon Vadisi başlı başına dev bir ekonomi zira bünyesinde dünyanın en önemli ve büyük firmalarını bulunduruyor.

Teknoloji Ekosistemi Nedir?

Ekosistem nedir sorusunu bilim organizmalar ve onu çevreleyen fiziksel etkenlerin tümü olarak tanımlamış. Teknolojik Ekosistem için benzer tanımın yapılması mümkün. İnternet kullanımı tüm ticari yaşamın sanal ortama taşınmaya başlaması iş süreçlerinin internet ortamına taşınması beklentileri, çalışma biçimlerini, işleyişi ve ekonomik unsurları beraberinde ticaretin gerçekleşme yöntem ve uygulama biçimlerini de değiştirdi dolayısı ile piyasanın ve ekonominin uzmanları yeni ekosistemi anlayan ve sisteme entegre olanların başarıyı yakalayacaklarına dikkat çekiyor.

Ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik yetisi ekosistemin dinamiklerini belirleyen aktif etkenler zira en alt gelir seviyesinden orta gelir seviyesine yükselen geniş kitlelerin piyasadaki yeniliklere ulaşma güçleri artıyor alım güçleri yükseldikçe erişe bilirlikleri eş zamanlı olarak artış gösteriyor aynı biçimde tüketim ihtiyaçları ve tüketiliş davranışları da değişim gösteriyor.


Kobi Vadisi ios uygulama

kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

Bilgiyi Ticarileştirmek Ne Demek?

okuma süresi: 3 dk
0