Yatırımcı Arıyorum

Bir İşletme Neden Kurulur?

Bir işletme aslında ilk etapta, yatırımları değerlendirerek bir iş kurma, mal ve hizmet üretme amacıyla kurulur. Her işletmenin ana hedefi, ürün ve hizmetlerin satışından doğru kar ve kazanç elde etmektir. Bu yüzden her aşamasında titiz olunması gerekmektedir.

İşletme kurmak, elde var olan kaynakların yatırıma dönüştürülmesi anlamına geldiğinden ve kaynakların da dünyada kıt olması nedeniyle, yatırım kararının ve işletme faaliyetlerinin verimli, etkin ve karlı olması zorunludur. Böyle bir yatırımın öncesinde verimlilik, etkinlik ve karlılık gibi temel işletmecilik ilkelerinin hayata geçirilmesi için titiz bir çalışma yapılması daha da önem kazanmaktadır.

İşletme Kurma Nedenleri

Kişinin ya da kişilerin, kazanç elde etme ve kendi işinin sahibi olma gibi sebeplerden dolayı işletme kurdukları bilinir. Bunların haricinde bir işletme kurma nedenleri;

Sosyal Statü ve Saygı Kazanmak

Kişiler, toplumsal yaşam içerisindeki statü konumlarını artırıcı bir etki ortaya koyarak, başkalarının kişiye verdiği değeri ve duyduğu saygıyı artırabilmektedir.

Miras

Miras şeklinde elde edilen birikim ve kazançlar da işletme kurmaya nedendir ya da kişiler kendilerine miras kalan işletme faaliyetlerini sürdürebilirler.

Başka Fırsatların Olmaması

Belli bir sermayeye sahip olan insanlar, bu sermaye ya da birikimi en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla işletme kurabilirler.

Kendi İşinin Sahibi Olmak

Bireyin kendi işinin patronu ve sahibi olma düşüncesi insanları işletme kurmaya yönlendiren önemli sebeplerden biridir.

Kar ve Kazanç Sağlama

İşletme kurmanın belki de en önemli nedeni kar elde etmek ve kazanç sağlamaktır. İnsanların ihtiyaçlarının önemli bir bölümü maddi kaynaklı araçlarla elde edilir.

İşletmenin Kuruluş Aşamaları

Bir işletenin kuruluşuna karar verildikten sonra kararı uygulamaya geçirmek için 7 aşama mevcuttur.

1. Yatırım Düşüncesi: Bir işletmenin kurulması için önce girişimci kişinin aklında yatırım değerlendirme ve bir iş kurma düşüncesinin belirmesi gerekmektedir.

2. Ön Çalışmalar: İş kurma düşüncesi aklında beliren kişinin, yatırım yapacağı işin uygulanabilir olup olmadığını belirlemesi gerekir.

 • Ekonomik Araştırma: İşletme kurmak ekonomik açıdan doğru bir karar mı?
 • Teknik Araştırma: Faaliyet konusu olan mal ve hizmetlerin üretilmesi için gereken araç-gereç, teçhizatların seçimi ve yerleştirilmesine ilişkin araştırma yapmak.
 • Finansal Araştırma: İşletmenin faaliyette bulunması için gereken mali kaynakların ya da işletme sermayesinin tespiti, gelir/gider ve maliyet tahminlerinin yapılması
 • Yasal Araştırma: İşletmenin kurulması ve faaliyetlerinin yapılması için gerekli yasal şart ve gerekliliklerin tespit edilmesi.

3. Ön Proje Aşaması: yapılan çalışmaların bütünlüğünü bozmadan, derli toplu bir şekilde raporlanması, verilen kararların uygun karar olmasını sağlaması açısından önemlidir.

4. Değerlendirme ve Yatırım Kararı: Yatırım fikrine ilişkin olarak gerçekleştirilen ön çalışmaların toplandığı uygulanabilirlik raporu değerlendirecek ve karar verilecektir.

5. Kesin Proje: Olumlu yatırım kararı alınıp kesinleştikten sonra ön proje daha ayrıntılı ve somut şekilde düzenlenerek kesin projeye dönüştürülmesi gerekir.

6. Projenin Uygulanması: Bu aşama artık yatırımın gerçekleştirilme aşamasıdır. Projenin gerçekleşmesi için işlemlerin başlatılması, siparişlerin verilmesi ve fiziksel yatırımlar uygulamaya geçirilir.

7. Faaliyete Başlama: Bu aşamada ise, yapılan faaliyetlerin planlanan şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek ayrıca üretilen mal ve hizmetlerin tüm beklentileri karşılayıp karşılamadığı anlaşılmalıdır.

Not: yeni bir işyeri açarken tüm resmi süreçler hakkında bilgi almak için; İş Yeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler adlı içeriği inceleyebilirsiniz.

İşletme Kuruluş Yeri / Mevki

İşletmelerin kurulduğu yerler, işletmenin faaliyetlerinin gerçekleştirileceği ve tüm tesislerin bulunacağı yerdir. Kuruluş yeri, işletmenin amaçlarına uygun bir yerde olmalıdır. Kuruluş yerinin en uygun noktada seçilmesi, işletmenin amaçlarını tatmin edici bir şekilde ulaşmasını sağlayan önemli etkenlerden biridir.

Kuruluş Yeri Faktörleri

Hammadde: İşletmenin üreteceği ürünü oluşturmak için kullanılan işlenmemiş ya da yarı işlenmiş malzemelerdir. Hammaddelerin temin edileceği yer işletmelerin kuruluş yeri seçiminde önemli bir etkendir.

Pazar: Pazar, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın almak istedikleri mal ve hizmetin oluştuğu alandır.

Emek: İşgücü maliyetlerini düşürmek için işletmeler, iş gücünün bol ve ucuz olduğu yerlerde kuruluş yerlerini belirlemeye çalışır.

Ulaştırma: Bir işletmenin ulaşım imkânlarının elverişli olması önemlidir. İşletmelere baktığınızda pek çok işletmenin, ulaşımın kolay olduğu alanlarda faaliyet gösterdiğini görmekteyiz. Hem hammadde transferi, müşterilerin ve personelin kolay ulaşması ve müşterilerin irtibat kurabilmesi açısından ulaşım imkânlarının kolay olması önemlilik arz eder.

Enerji: İşletmelerin kuruluş yerlerini belirlerken bölgedeki enerji imkânlarını da göz önünde bulundurması gerekir. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının arasında elektrik, kömür ve su gelmektedir. Bu yüzden bu ihtiyaçların kolay ulaşılabileceği yerde işletmenin kurulması önemlidir.

Diğer Faktörler: İşletmelerin kuruluş yeri belirlenirken yukarıdaki faktörlerin yanında doğa koşulları, çevre kirliliği ve devlet düzenlemeleri (vergi, teşvik) gibi faktörler göz önüne alınır. Bazı bölgelerde yatırım yapıldığında devletin vergi indirimi yaptığı ve yatırımları desteklediği bilinmektedir.

Not: sizde iş hayatınızda başarıya sahip bir işletmeci olmak ve işletmecilik tecrübeleri hakkında daha ayrıntılı bilgilere sahip olmak isterseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan işletmecilik rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz

İşletmenin Sürdürülebilirliği

Bir işletmeyi kurmak sermaye ve prosedür işlerini hallettiğinizde kolaydır ancak hızla yükselen pazarlarda ve artan rekabet ortamlarında sürdürebilmek güçtür. İşletmenin yaptığı işle aynı işi yapan, sektörde kendini gösteren ve pazardan kendine pay kapmaya çalışan binlerce işletme vardır.

Bu işletmelerin arasında sürdürülebilir bir işletme olmak emek, zaman ve sermayenin yoğun harcanmasına neden olur. Yanlış yapılan iş hamleleri ise, tüm bu emeklerin heba olmasına ve işletmenin zarar görmesine sebebiyet vermektedir.

Bu yüzden dikkat edilmesi gerekenler;

 • Rakipleri tanımak, zayıf ve güçlü yönlerini bilmek
 • Müşteri değerlendirmesini sağlam yapmak ve müşteriyi tanımak. Sevdiği ve yöneldiği ürünleri bilmek. Hangi yaş grubuna ve hangi cinse hitap ettiğinizi belirlemek
 • Doğru pazarda yer almak ve pazarı tanımak
 • Doğru malzeme ve işgücüne sahip olmak
 • Kaynakları ekonomik yönetmek ve kar-zarar dengesini iyi hesaplamak gerekmektedir

İşletmeyi En İyi Şekilde Yönetmek

Bir işletmenin sahibi olmakla o işletmeyi en iyi şekilde yönetmek tamamen farklı kavramlardır. İşletmeyi kuran kişi sermayeyi ortaya koyar ama yönetimle ilgili bir bilgisi ve deneyimi olmayabilir. Bu sebepten dolayı işletme sahibinin ya işletmelerle ilgili eğitim alması ya da işletme yönetimi hakkında bilgi sahibi yöneticileri, işletme bünyesinde barındırması gerekir.

Bir işletmeyi yönetmek:

İşletmenin finans kaynaklarını yönetmek. işletmenin insan işgücünü yönetmek demektir. Yani hem finansal kaynakların doğru yerde ve zamanda kullanılmasını sağlamak hem de işletmede çalışan işçi ve personelin de yönetimini sağlamak gerekir. İşletme yöneticileri, hedeflerine ulaşmak için en etkili yolları bulup kullanmalıdır.

Yönetsel hiyerarşideki seviyelere bakacak olursak, bir işletmenin yönetimi üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler, alt düzey yöneticiler ve çalışanlar olarak belirlenmiştir. Bu kişilerin kavramsal, teknik ve beşeri becerilere sahip olması gerekir.

Teknik beceriler; Uzmanlaşılmış alanda yetenek, bilgi ve deneyime sahip olunması ve ortaya çıkmasıdır.

Kavramsal Beceriler; İşletmeyi bütün olarak görmek ve sistemin tüm parçaları arasındaki ilişkiyi anlamayı sağlayan yetenektir.

Beşeri beceriler ise; diğer çalışanlarla birlikte çalışma yeteneğinin ortaya konulmasıdır.

Not: işyeri yönetimi ile ilgili bazı konularda eksikliğinizin olduğunu düşünüyorsanız, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan işletmecilik kategorisindeki makaleleri okuyabilirsiniz.

UZMAN GÖRÜŞÜ

İşletmeler sermaye ve emek harcanmasına yoğunlaşan, kar ve kazanç odaklı işyerleridir. Kişinin kazanç ve kar elde etmek, toplum içinde saygı ve statü kazanmak ve kendisine ait işinin olması amaçlı kurulurlar. Ayrıca en önemli kuruluş amaçlarından biri de toplumun ihtiyaç duyduğu hizmet ve ürünleri üretmektir.

Bir işletmeyi kurarken, sağlam adımlar atılmalıdır. Bu sağlam ve doğru adımlar, işletmenin istenilen hedeflere ulaşmasında pay sahibi olacaktır. Yönetim kademesi iyi belirlenmeli ve işinin ehli kişilerle çalışılması gerekir.

Ayrıca bir önemli hususta bilginin ve eğitimin olmadığı hiçbir işe yatırım yapılmaması gerektiğidir. En azından sektör hakkında kesin bilgilere sahip olunması da bu aşamada büyük önem taşır.

Bu sebeplerden dolayı;

 • İş kurma planını sağlam oluşturun
 • Doğru yerde işletmenizi kurun. Yasal prosedürleri halledin
 • Enerji kaynaklarının yakınlığına ve ulaşım imkânlarına dikkat edin
 • Bölgenizi iyi belirleyin
 • İşinin ehli, uzmanlaşmış kişilerle çalışın

yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz