Yatırımcı Arıyorum

Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Birleşme ve devralmalar, ayrı ticari kuruluşların bir araya geldiği ve büyüme için etkili bir strateji olabilecek çeşitli durumları tanımlar.

Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları Hakkında Bilgiler

Birleşme Nedir?

Birleşme, mevcut iki şirketi tek bir yeni şirkette birleştiren bir anlaşmadır. Çeşitli tür birleşmeler ve şirketlerin birleşmeleri tamamlamalarının birkaç nedeni vardır. Birleşme ve satın almalar, genellikle şirketin erişimini genişletmek, yeni segmentlere genişletmek ya da pazar payı kazanmak için yapılır.

Bütün bunlar, hissedar değerini artırmak için yapılır.

Birleşme Nasıl Çalışır?

Birleşme, iki şirketin geniş ölçüde, eşit şartlarda yeni bir tüzel kişiliğe gönüllü olarak kaynaşmasıdır. Birleşmeyi kabul eden firmalar büyüklük, müşteriler, faaliyet ölçeği vb. bakımından eşittir. Bu nedenle bazen “eşitlerin birleşmesi” tarihi kullanılır.

Birleşmeler en yaygın olarak pazar payını kazanmak, operasyon maliyetlerini azaltmak, yeni bölgelere genişletmek, ortak ürünleri birleştirmek, gelirleri ve karı artırmak için yapılır. Bunların hepsi işletmenin hissedarlarına fayda sağlayacaktır. Birleşme sonrasında yeni şirketin hisseleri her iki orijinal işletmenin mevcut hissedarlarına dağıtılır.

Şirket Birleşme Türleri Nelerdir?

Holding

Ticari faaliyetlerde bulunan iki veya daha fazla şirket arasındaki birleşmedir. Firmalar, farklı endüstrilerde veya farklı coğrafi bölgelerde faaliyet gösterebilir. Bir holding, ortak hiçbir şeyi olmayan iki firmayı içerir. İlişkisiz ticari faaliyetlerde, birleşme yoluyla ürün veya pazar genişletmeleri elde etmeye çalışan kuruluşlar arasında holdingler vardır.

Türdeş

Konjenik birleşme, ürün uzatması birleşmesi olarak da bilinir. Bu tipte, aynı pazar veya sektörde faaliyet gösteren iki ya da daha fazla şirketin teknoloji, pazarlama, üretim süreçleri, araştırma ve geliştirme gibi örtüşen faktörlerle birleşimidir. Bir şirketten yeni bir ürün grubu, diğer şirketin mevcut ürün hattına eklendiğinde, ürün uzantısı birleşmesi elde edilir.

İki şirket, ürün uzantısı altında bir şirket haline geldiğinde, daha büyük bir tüketici grubuna ve dolayısıyla daha büyük bir pazar payına erişebilirler.

Pazar Genişlemesi

Bu tür birleşme, aynı ürünleri satan ancak, farklı pazarlarda rekabet eden şirketler arasında gerçekleşir. Pazar genişleme birliği yapan şirketler, daha büyük bir pazara ve dolayısıyla daha büyük müşteri tabanına erişim elde etmeye çalışırlar.

Yatay Birleşme

Bir yatay birleşme, aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler arasında gerçekleşir. Birleşme, genellikle aynı ürünleri veya hizmeti sunan, iki veya daha fazla rakip arasındaki konsodilasyonun bir parçasıdır. Bu tür birleşmeler, daha az firması olan endüstrilerde yaygındır ve hedef, daha az şirket arasındaki rekabetin daha yüksek olma eğiliminde olması nedeniyle, daha büyük pazar payına ve ölçek ekonomisine sahip daha büyük bir iş yaratmaktır. 1998 yılında Daimler-Benz ve Chrysler’in birleşmesi yatay birleşme kabul edilir.

Dikey Birleşme

Bir ürün birleşmesi için, parça veya hizmet üreten iki şirket birliğine, dikey birleşme olarak adlandırılır. Aynı endüstrinin tedarik zincirinde farklı seviyelerde faaliyet gösteren iki şirket, faaliyetlerini birleştirdiğinde, dikey birleşme meydana gelir. Bu tür birleşmeler, bir veya daha fazla tedarik şirketi ile birleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan, maliyet azalması ile elde edilen sinerjileri artırmak için yapılır.

Buradan çıkartacağımız sonuç;

Birleşme, şirketlerin genişletme, yeni segmentlere açılma ve pazar payı kazanma yoludur. Birleşme, iki şirketin geniş ölçüde eşit şartlarda yeni bir tüzel kişiliğe gönüllü olarak kaynaşmasıdır.

Konjenik birleşme, iki şirketin aynı veya ilgili endüstrilerde ya da pazarlarda olduğu, ancak aynı ürünleri sunmadığı bir birleşme türüdür. Bir türdeş birleşmede şirketler benzer dağıtım kanallarını paylaşabilir ve birleşme sinerjiyi sağlayabilir. Edinen şirket ve hedef şirket, iki kurumun kolay entegrasyonunu sağlayan çakışan teknoloji veya üretim sistemlerine sahip olabilir.

Birleşme ve Devralmalar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Birleşme ve devralmalar, iş dünyasında en yanlış anlaşılan kelimelerden ikisidir. Her iki terim de genellikle iki şirketin birleşmesine atıfta bulunur ancak, bunların ne zaman kullanılacağı ile ilgili önemli farklılıklar vardır.

Bir birleşme, iki ayrı varlığın yeni ve ortak bir organizasyon oluşturmak için güçlerini birleştirmesinden oluşur. Bu arada iktisap, bir işletmenin bir başkası tarafından devralınması anlamına gelir. Birleşme ve devralmalar, hissedar değeri yaratmak amacıyla şirketin erişimini genişletmek veya pazar payı kazanmak için tamamlanabilir.

Birleşme, yasal olarak, iki şirketin yeni bir işletme ve yönetim yapısıyla bir araya gelmesini gerektirir. Birleşmelerin tamamlanması için nakit para gerekmez. Birleşmeler genellikle gönüllüdür. Aynı büyüklük ve kapsamdaki şirketleri içerir.

Devralmalar

Devralma işleminde yeni bir şirket ortaya çıkmaz. Bunun yerine küçük şirket ve sahip olduğu tüm varlıklar, büyük şirketin bir parçası haline gelir. Devralma, birleşmeden daha çok olumsuz çağrışım yapar. Sonuç olarak, devralan şirketler açıkça bir devralma olmasına rağmen birleşme olarak adlandırabilir.

Bir şirket, başka bir şirketin tüm operasyonel yönetim kararlarını devraldığında, tam anlamıyla devralma gerçekleşir. Alımlar büyük miktarda nakit gerektirir ancak alıcının gücü muğlâktır.

Şirketler, tedarikçilerini satın almak ve ölçek ekonomilerini geliştirmek için başka bir şirket satın alabilir. Bu da üretim arttıkça birim maliyetini düşürür.

Şirketler pazar paylarını artırmak, maliyetleri düşürmek ve yeni ürün gruplarına yayılmak isteyebilirler. Bu da yıllarca yatırım maliyeti ve araştırma-geliştirmeden tasarruf edilmesine yardımcı olur. Birleşmeler çok nadir olduğu ve devralmaların olumsuz bir ışık altında görüldüğü için, iki terin harmanlandı ve birlikte kullanılmaya başlandı. Devren Firma Alırken Yapılması Gerekenler

Kurumsal birleşme veya satın alma, bir şirketin büyüme beklentileri ve uzun vadeli görünümü üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir.

Şirketler, diğer nedenlerin yanı sıra, kendi işlerinin büyümesini artırmak veya rekabeti savuşturmak umuduyla, başka bir şirket satın alır veya birleşir. Ancak fazla ödeme veya iki şirketi düzgün bir şekilde entegre edememek gibi riskler, başarısız bir birleşme ve satın alma anlaşmasına yol açabilir.

Birleşme ve satın alma, bir şirketi sermaye yapısı, hisse senedi fiyatı ve gelecekteki büyüme beklentileri de dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde etkileyebilir.

Şirketler Neden Birleşme ve Devralmalara Katılır?

Büyüme

Birçok şirket, büyümek ve rakiplerini atlatmak için birleşme ve satın alma işlemlerini kullanır. Çünkü doğal büyüme yoluyla bir şirketin büyüklüğünü iki katına çıkartmak yıllar alabilir.

Sinerji ve Hâkimiyet

Şirketler, sinerji ve ölçek ekonomilerinden yararlanmak için birleşir. Benzer işletmeler ile iki şirketin birleşmesi, şube ve bölge ofisleri, imalat tesisleri, araştırma projeleri şirkete dâhil olur. Şirketler, sektörlerine hâkim olmak için birleşme ve satın alma işlemlerine de girmektedir. Bununla birlikte, iki devin birleşmesi potansiyel bir tekele yol açacaktır ve böyle bir işlemin, rekabet karşıtı gözlemcilerin ve düzenleyici otoritelerin yoğun incelemelerini yürütmesi gerekecektir.

Şirket Birleşme ve Satın Alma Neden Başarısız Olur?

Entegrasyon Riski

Birçok durumda iki şirketin operasyonlarını entegre etmek, pratikte teoride göründüğünden çok daha zor bir görevdir. Bu, birleşik şirketin sinerjiler ve ölçek ekonomilerinden maliyet tasarrufu açısından istenen hedeflere ulaşmamasına neden olabilir.

Fazla Ödeme

Bunu bir örnekle anlatacak olursak; diyelim ki A şirketi, ilaç üretimi yapan B şirketini önemli bir ilaç geliştirdikleri için, yüksek bir fiyattan satın alır. Ancak B şirketini satın aldıktan sonra, A şirketinin beklediği senaryo gerçekleşmeyebilir. İlacın yan etkileri olduğu ortaya çıkabilir ve pazar potansiyelini önemli ölçüde azaltır.

Şirket A’nın yönetimi ve hissedarları, B için değerinden çok daha fazla ödeme yapması gerçeğinden vazgeçebilir. Bu fazla ödeme, gelecekteki finansal performans üzerinde önemli bir etki yaratabilir. İş Ortağına Sahip Olmak İçin Önemli Sebepler

Kültür Çatışması

Birleşme ve satın alma işlemleri bazen potansiyel ortakların şirket kültürleri birbirinden farklı olduğu için başarısız olmaktadır. Bunu önlemek için, sıcak bir sosyal medya girişimi elde eden kararlı bir teknoloji üretilmelidir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz