Yatırımcı Arıyorum

Bölge Müdürlüğü Nedir?

Bölge Müdürü Kime Denir?

Bölge Müdürü belirli bir sahada yetki sahibi olan stratejik öneme sahip yetkili olduğu bölgenin büyüklüğüne göre sorumluluklarının ağırlığı farklılık gösteren yetkili kişidir. Yetkisini temsil ettiği kurumun üst düzey yetkilileri ile sorumlusu olduğu bölgenin ekibinde faaliyet gösteren iş görenler arasındaki konumda bulunur.

Bölge Müdürü çok sık seyahat edebilir. Bölge Müdürünün görev yaptığı sahada ekibinde çalışan personeli motive etmek, yönlendirmek, değerlendirmek ve başarılı olmalarını sağlamak başarıyı sorumlu oldukları tüm bölgeye yaymak ve üst yönetime beklenen sonuçları içeren raporla gitmek Bölge Müdürünün sorumluluğu altındadır.

Güne erken başlaması gereken, mutlaka plan yapmak durumunda bulunan kimselerdir. Geniş bir sahanın sorumlusu ise kendisine bağlı başka şube müdürleri olacaktır. Örneğin bir İstanbul Bölge Müdüründen söz ediyor isek muhtemelen Avrupa Yakası Şube Müdürlüğü ve Asya Yakası Şube Müdürlüğü ayrımlarından söz edebiliriz ya da semtlere göre şube müdürlükleri olabilir.

Bölge Müdürü kendisine bağlı Şube Müdürlerinden her gün kendisine gelen durum bildirimlerini inceler, takibini yapar. Beklenen hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda ekibi ile toplantılar düzenlemek, yeni stratejiler üretmek, olası sorunların çözümünü sağlamak, üst yönetime iletilmesi gereken durumlarda bağlantıya geçmek Bölge Müdürünün yetkisi ve görevidir.

Regional Trade Directorate uluslararası alandaki söylemi. Bölge Müdürlüğü, genellikle satış içerikli ticari faaliyetlerin yürütüldüğü sahada gerekli olan yetki alanıdır. Bir gazoz fabrikası düşünelim Fabrika İzmit’te bulunsun fakat üretimi yapılan gazozların Türkiye genelinde pazarlanması hedeflensin, en uzak noktada ki köyün bakkalında bile gazozların satılması amaçlanmış olsun bu durumda üst düzey yöneticilerin satış konusunda eğitimli, deneyimli yetkilileri işe alarak Pazar alanı olan tüm Türkiye sahasını önce bölgelere daha sonra alt bölgelere ayırarak bir satış alanı ağı kurmaları gerekecektir.

Bölge Müdürlüğünün Yapısı

Bölge Müdürlüğü alt Şube Müdürlüklerinden, Şubeler alt bölge sorumlularından oluşacak biçimde kurulan satış ağı ile Ülkenin her bölümüne ulaşılacak yönetim zinciri kurulumu tamamlanır. Bu aşamadan sonra Bölge Müdürlüğü faaliyetleri Firmanın kurumsallık algısına bağlı olarak klasik ya da çağdaş yönetim biçimlerinden hangisini uyguladığına bağlı olarak farklılık gösterecektir.

Klasik yönetim anlayışı ile hareket ediliyor ise daha çok yetkili kişilerin salt sorumluluğunda bir faaliyet gerçekleşecektir. Kişinin sorunları çözerken üst yönetimden ne kadar destek alabildiği, alt kadrosu ile ne kadar profesyonel bağ kurarak satışların gerçekleştiği ve hedeflere ulaşıldığı kısmen şans faktörleri ile ilişkilendirilmesi durumunda kalınacaktır ki ciddi yatırımlar gerçekleştirmiş hiçbir firma böyle bir riski almak istemez.

Günümüzde tüm firmalar rekabet koşulları ile baş edebilmek, hedeflerini gerçekleştirebilmek amacı ile ticari yaşamda meydana gelen her yeniliği bünyelerine uygulamaya, yönetim anlayışından üretim biçimlerine ve üretimde kullanılacak makine araç gerecine kadar değişimi gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Bölge Müdürünün Görevi

Satış bir strateji ve araştırma planlama faaliyeti olduğundan, Bölge Müdürleri satış konusunda bilgili kimseler olacaktır fakat tabii ki burada sözü edilen satış bilgisi, sıcak satışta gerekli olan bazı taktik ve ikna yolları bilgisi değildir. Bölge Müdürlüğü satışın gerçekleşeceği sahayı anlattığından bölgede Müdür olarak görev yapacak yetkilinin saha analizlerinin yapılabilmesi, satışın gerçekleşeceği bölgelerdeki müşteri profilinin çıkarılabilmesi, bölgede oluşabilecek risk faktörlerinin ve olası sorunların hesaplanabilmesi, çözüm üretecek birikime sahip olması gibi bilimsel yöntemleri uygulamaya koyabilecek nitelikte olması gerekmektedir.

Sözü edilen bilimsel yöntemler tek başına Bölge Müdürü tarafından kullanılmaz söz konusu plan ve araştırmalar üst yönetim ekibinin katıldığı, uzmanların yer aldığı önemli toplantılarda planlanır ortaya çıkan proje Bölge Müdürüne teslim edilir.

Projeyi gerçekleştirme aşamasında bulunan bölge müdürü ekibini yönlendirerek ve sahip olduğu birikimleri kullanarak firma hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda faaliyetleri detaylandırır. Satışı yapacak personelin yeterliliği, ulaşım, nakliye ihtiyaçları, ürünün pazarlandığı piyasa koşulları, değerlendirilmeleri görev ve sorumluluklarını oluşturur.

Bölge Müdürlüğü Satış Ağı

Satış temsilcileri satış sorumlularına, satış sorumluları satış şube müdürlerine, Şube Müdürleri Bölge Müdürlerine raporlarını iletir. Stratejik öneme sahip genel piyasa koşullarının etkisi ile meydana gelen olası problemler karşısında Bölge Müdürü, Merkez Yönetim ile birlikte hareket edecek kendi yetkisi ile çözebileceği sorunlara kendi deneyimi ve bilgi birikimi yeterli olacaktır.

Bölge Müdürlerinin maaşları, firmaların gücüne ve ücret politikalarına göre farklılık gösteriyor. Bölge sorumluları 3.000-4.000 lira bazen de 10.000 lira maaş alabiliyorlar. Firmalarda prim esası var ise ücret ödemeleri yüksek rakamlara ulaşabiliyor.kobi vadisi

Yorumunuz