Yatırımcı Arıyorum

Büyüme Sermayesi Temini

Ekonomik Büyüme Olgusu

Ülke sınırlarımız içerisinde ekonomik büyüme olgusu, tüm girişimcilerin ve de yatırımcıların tartıştığı hedefler ve doğrultular karşısında meydana gelen önemli bir konu olduğu gözlemleniyor. Genel olarak girişimcilerin temel hedefleri karların maksimum derecelere hedeflenmesi ve de işletmelerin bu hedefleri gerçekleştirmesi doğrultusunda büyümenin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Özellikle ekonomi üzerinde yapısal olarak değişimin hızlanması doğrultusunda son dönemlerde işletmelerde oldukça büyük bir büyüme sürecinin gerçekleştiği belirtiliyor.

Ülkemizdeki pazarların genişlemesi ve de artmış olan talepler doğrultusunda Pazar içerisinde devamlılık göstermek isteyen firmaların hedeflerinin en önemlisi büyümek olduğu belirtiliyor. Öyle ki değişim gösteren pazarlar arasında devamlılık gösteremeyen bazı işletmeler yeni teknolojileri uygulama fırsatlarını bulamadıkları gözlemleniyor. Genel olarak bakıldığında rekabet yeteneklerini kaybeden bu işletmeler büyüme gösteren işletmeler karşısında başarı sağlayamadan pazarları terk etmek zorunda kaldıkları gözlemleniyor ve de bazılarının ise büyüme gösteren işletme ya da firmalar tarafından satın alındığı gözlemleniyor.

Ülkemizdeki büyüme göstermek isteyen işletmelerin genel olarak amaçları arasında;

  • Pazar içerisindeki varlıklarını sürdürebilmeleri,
  • Büyüme hızlarının en üst seviyede olabilmesi,
  • Elde edilebilecek bağımsızlıklarını koruyabilmeleri,
  • Büyüme gösterebilmenin getireceği finansman gereksinimlerinin en azından bir tanesini karşılayabilmeleri için yeterli derecede iç kaynak oluşturabilmeleri,
  • Ende edilen büyüme sonucunda uluslararası pazarlardaki devamlılık gösteren firma ya da işletmelerin çeşitlendirilmesine olanak sağlayabilmelerini,
  • Araştır ve de geliştirme adı altındaki faaliyetlerin ekonomik açıdan yönetilebilmesi,
  • Yetenekli olan herhangi bir yönetici ve de personeli çalıştırma olanaklarının en üst seviyelere çıkartılmasına olanak sağlanabilmesi,
  • Büyük ölçekte üretim içerisinde bulunabilmenin maliyet üzerindeki büyük ve olumlu etkilerini koruyabilmeleri,
  • Risk yönetiminin azaltılabilmesi,
  • İşletmeler üzerindeki Pazar değerlerinin oluşmasında kapital oranların düşmesine olanak sağlayabilmeleri örnek olarak gösterilebilir.

İşletmelerin Büyüme Sermayelerinin Yönleri

Öyle ki her girişimcinin ortak noktalarından biri olarak büyüme yer alıyor. Bazı girişimciler bu durumun süreçlerinin oldukça kolay ve rahatlık ile atlatarak büyüyebiliyor ve de büyük gelirler elde edebiliyor iken bazı girişimciler ise seçmiş oldukları yanlış seçeneklerden dolayı Pazar içerisine giremeden iş fikirlerinin oluşmasına engel olarak yolu yarıda bırakabiliyor.

Öncelikle işletmeler üzerinde büyüme sermayelerinin oldukça değişim gösteren bazı yönleri meydana geliyor. Girişimcilerin herhangi bir işletme alması durumunda, kendi işletmesine ait izlemesi gereken yönlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Yatay Sermaye Büyümesi

Girişimcilerin seçmeyi düşündükleri yatak olarak sermaye büyümesi genel olarak bakıldığında bir işletmenin faaliyetlerde bulunduğu bir iş kolundaki Pazar paylarını arttırmasına olanak sağlaması uygun bulunan bir yön olarak belirtiliyor. İşletmeler üzerinde yarattığı varsayılan bu fonlar aynı iş kolu üzerindeki yatırımları çeşitli şekillerde ayırarak ya da benzer ürünleri üreten bazı işletmeleri satın alma gücüne sahip olarak veya birleştirerek yatay sermaye büyümesine olanak sağlayabileceği belirtiliyor.

Yatay büyümelerdeki işletmelerde rekabet gücünü arttırabilmek için yapılması gereken yatay bir sermaye büyüme yöntemini izleyerek tekelci bir güç olabilme yöntemi izlenilmesi gerektiği belirtiliyor. Yatırım Sermayesi Temini

Dikey Büyüme Sermayesi

Genel olarak girişimcilerin işletmeler üzerindeki sermayeler konusunda bilmesi gerektiği diğer bir yön ise dikey büyüme sermayesi olarak belirtiliyor. Dikey büyümek ile girdi üretimlerinden parkende satışlarına kadar olan satışların birbirlerini izleyen aşamalarda aynı işletme adı altında toplanmasına olanak sağladığı nitelendiriliyor.

İşletmelerin dikey olarak sermayelerini büyütmelerine örnek verecek olursak hammaddelerin ilk madde üretimlerinden sonraki üretiminden nihai mamullerin pazarlanma aşamalarına kadar Pazar zincirlerinin farklı olarak halkalarında faaliyet gösterebilmeyi başarmış firma ya da işletmelerin birleşimine olanak sağlayan bir faktör olduğu belirtiliyor. Oluşan bu ticaret zincirlerinin değişim gösterebilen halkalarında faaliyet gösteren işletmeler üzerindeki birleşim ya da yatırımların amaçları doğrultusunda yönlendirilmesi ile meydana gelen bir bütünleşme yönü olarak belirtiliyor.

Çapraz Büyüme Sermayesi

Öyle ki çapraz büyüme sermayesinde herhangi bir işletmenin kendi bünyesi içerisinde faaliyet gösterebilen ve de esas faaliyetleri dışarısındaki sektörlere de yatırım yapabilme durumlarından doğan bir yön olarak kabul ediliyor. Meydana gelen bu durum ile birlikte farklı iş kollarında faaliyet gösterebilen işletmelerin satın alınma seçeneği, yönetimlerinin ele geçirilmesi ya da belirlenen firmalar ile birleşmesi ile oluşan bir büyüme yöntemi olarak meydana geldiği bilir kişiler tarafından ön görülüyor.

Sermaye Temin Etmek

Siz de işletmenizin büyüme sermayesi teminini yönetebilmek ve de yeni yatırımcılar kazanarak büyük sermayeler elde etmek istiyorsanız, Kobi Vadisi platformu desteğinden yararlanarak sermaye temini talepleriniz için yeni yatırımcılara ulaşma adına proje veya şirketiniz için ilan verebilirsiniz.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz