Yatırımcı Arıyorum

Çalışan Katılımı Nasıl Sağlanır?

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu

Başarılı bir iş organizasyonunda çalışan katılımının önemi üzerine birçok kanıtlanmış araştırma vardır. Çalışanlar bir şirkette bugünün öncelikleri üzerinde duruyorlarsa, yaptıkları işe inanıyorlarsa ve onlara yatırım yapıldığını biliyorlarsa, uzun süre o şirkette kalmayı tercih ederler. Ve şirketin yarının zorluklarını çözmesinde yardımcı olurlar.

Bunun yanında başarılı bir iş yürütmek için sadece doğru kişileri işe almak, doğru hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak sağlamak yeterli olmaz, aynı zamanda çalışan katılımının anlamını ve rolünü bilmek gerekir. Çalışan katılımı, şirketler tarafından çalışanlarının işlerini doğrudan etkileyen kararlardaki paylarını belirleyen ve uygulanan bir felsefedir. Bu aynı zamanda çalışanların güçlendirilmesini sağlayarak, yönetim dışındaki çalışanların özerk kararlar almasını sağlayan kurumsal bir yapıdır. Çalışanların katılımı ve güçlendirilmesinin temel faydaları, daha fazla moral, daha fazla üretkenlik, daha sağlıklı çalışma ilişkileri ve yaratıcı düşünmedir. Bu duruma ulaşmak için öncelikle motivasyonu artırmaya odaklanmak gerekir.

Çalışan Katılımı ve Güçlendirilmesinin Faydaları

Yüksek moral düzeyi sağlar

Çalışanların, yaptıkları işleri doğrudan etkileyen kararlara ve politika değişikliklerine dahil edilmesi, onları daha özerk olmaları için güçlendirirken, morali büyük ölçüde geliştirir. Çalışanların değeri ve şirkete sağladığı girdiler dikkate alındığında, her ekip üyesi arasında güven artar. Bu güven sayesinde şirkette verimlilik ve sadakat artışı gibi önemli kazanımlar elde edilir. Ayrıca, yüksek moral düzeyi bir çalışanın şirketteki uzun ömürlülüğünü artırabilir. Ve bir çalışan o şirkette ne kadar uzun süre çalışırsa o kadar deneyimli olur, yeni çalışanlara rehberlik eder ve bu durum sayesinde yönetim için vazgeçilmez olur.

Verimliliği artırır

Çalışanların katılımı ve güçlendirilmesi doğrudan üretkenliği arttırır. Şirketin çıkarlarına yatırım yapan çalışanlar, şirketteki rollerini arttırır ve daha güçlü bir çalışma ahlakı geliştirirler. Çalışanlar tecrübelendikçe, işleri yaparken asgari düzeyde müdahale edilirler ve bu durum yönetimin işini kolaylaştırır, dolayısıyla daha verimli hale gelirler.Bu durum yönetim personeline astlara görev vermek dışında, şirketin geleceği ile ilgili çalışmalar yapmak için daha fazla zaman tanır ve üretkenliği düşüren mikro yönetimi azaltır.

Takım içinde uyumu sağlar

Çalışanların güçlendirilmesi, çalışanlar ve yöneticileri arasında daha iyi ilişkiler kurulmasını teşvik eder, çünkü daha fazla bağımsızlık verilen çalışanlar daha iyi çalışma ilişkileri oluşturma eğilimindedirler. Buna ek olarak, çalışanlarda yaptıkları iş ile ilgili daha fazla öz güven gelişir, yöneticilere ve amirlere olan bağımlılıkları azalır.

İnovasyonun geliştirilmesine olanak sağlar

Çalışanların katılımı inovasyonun geliştirilmesine yardımcı olur. Şirketin büyümesi ve sürdürülebilirliği konusunda payı olan çalışanlar, engeller ortaya çıktığında daha fazla fikir ve problem çözümleri sunar. Ayrıca, çalışan belirli zorluklarla karşılaştığında, prosedürler de veya ürünlerde iyileştirmeler bulduğunda, büyümeyi ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eder. Çalışanlar belirli bir meseleyi bir yöneticiden farklı görebilir ve yönetim kadrosu açısından bakıldığında, görünmeyen yaratıcı çözüm düşünebilirler.

Çalışan Katılımı Sağlamanın Yolları

Motive olmuş çalışanın değerini anlama

Basitçe söylemek gerekirse, motive edilmiş çalışanlar daha üretken, verimli olmakla beraber performansları artırmak için kendilerini zorlarlar. Çalışanlar motive olduklarında, işlerini daha hızlı yapabilmek için daha yüksek düzeyde işbirliği kurarlar,  yaratıcı düşünürler ve şirkete bağlılıkları artar. Motive olmuş bir işgücü, kuruluşun çıkarına en uygun olanı ve en nihayetinde başarılı bir sonuca ulaşmak için daha öteye gider. İş Yaşamında Motivasyonunun Önemi

Çalışanların hedeflerini netleştirme ve sıkça iletişim kurma

Garip bir gerçek olmasına rağmen birçok çalışan işte onlardan ne beklendiğini bilmemektedir. Oysa çalışanlara net hedefler koyulduğunda daha fazla motive ve meşgul olurlar. Bu yüzden çalışanlara çabalarının daha büyük resme nasıl katkıda bulunduğu gösterilmelidir. İK departmanları yaptığı çalışmalarla bu netliği sağladığında, şirket genelinde motivasyona katkıda bulunan daha büyük bir amaç sağlamış olur.

Bunun için İK liderlerinin atabileceği kritik bir adım, performans ve hedefler etrafında iletişim sıklığını artırmak için yöneticilerle çalışmaktır. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimde hedeflerle ilgili olan görüşmelerin artırılması, etkili bir performans yönetimi programı oluşturma yolunda büyük bir adım olabilir. Bu çalışmaların istikrarlı bir şekilde yürütülmesi zor olabilir. Ancak ilgili zaman yaratıldığında,işe bağlılık oluşturulduğunda hem hedefler hem de beklentiler üzerine açık ve sürekli bir diyalog oluşturulduğunda gerçekleştirilmesi daha kolay olabilir. Çünkü yöneticiler çalışanlarıyla ne kadar sık ​​konuşursa, işgücü o kadar fazla motivasyon olur ve performans artar. Hızlı, gayrı resmi kontroller veya anı yönetmek bile, çalışanda kendisine yatırım yapıldığı hissini arttırır ve motivasyon sağlar.

Kariyer gelişimine yatırım yapma

Motivasyonu artırmanın kritik yollarından biri, etkisiz yıllık performans incelemelerinden uzak durmak ve kariyer gelişimine odaklanan çalışanlarla daha sık görüşmeler yapmaktır. Gelişime odaklanarak, bu konuşmalar daha yapıcı, ileriye dönük ve hem kişisel hem de ticari hedeflerle bağlantılı hale gelir. Çünkü bir çalışanın kariyeri için yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmak demektir ve motivasyonu artırırken beraberinde firmaya olan bağlılığını da artırır.

Performans yönetimi süreçlerini uygulamak, modern işgücünü motive etmek için çok daha etkilidir. Performans değerlendirmesi yerine performans geliştirmeye odaklanmak, süreç etrafındaki konuşmayı daha ileriye dönük, olumlu ve çalışan odaklı bir duruşa kaydırır. Bu, çalışanların motivasyon perspektifinden büyük bir etkiye sahip olabilir, yöneticileri kendilerini yöneten veya hesap soran kişiler olarak görmek yerine, performanslarındaki artışa yardımcı olan, bir sonraki seviyeye geçmek için kariyerlerine yatırım yapan kişiler olarak görürler. Ve dolayısıyla motive olurlar. Kişisel Gelişimin Önemi

Zamanında ve ilgili geri bildirim verme

Çalışanların neredeyse yarısı yöneticilerinden yılda birkaç kez veya daha az geri bildirim almaktadır. Oysa çalışanlar yalnızca net beklentilerin belirlenmesini istemekle kalmaz, aynı zamanda bunların daha büyük kariyer hedefleriyle nasıl eşleştiğini bilmek isterler. Bu yüzden yöneticilerin, kariyer gelişimini teşvik etmek için, zamanında geribildirim sağlamaları önemlidir. Geri bildirim vermek zor gelebilir ve birçok yönetici bunu ölçmek ve iletmekten hoşlanmaz. Ama tüm bu sebeplerden dolayı, yöneticilerin yaptığı geribildirimin zamanında olduğundan, çalışanla ve işleriyle alakalı olduğundan emin olarak standartlaştırması gerekir.

Bunun yanında geri bildirim sağlama konusunda birçok yaklaşım vardır, ancak tüm geri bildirimleri her zaman iletmek doğru değildir. Yöneticiler, çalışanları hakkında aldıkları tüm geri bildirimleri değerlendirme konusunda dikkatli olmalılardır. Ve verilecek geri bildirimde, çalışana kariyerine yardımcı olmak için en uygun olan ve duymaya hazır olduğu geri bildirim öğelerini seçmelilerdir. Bunun gibi birçok nedenden dolayı, her üç ayda bir geri bildirim yapmak için performansları gözden geçirme, yöneticilerin iş hedeflerine ulaşılmasını sağlar, dolayısıyla başarıyı getirir. Bu, işgücünü motive eden önemli bir faktördür. Çalışanları Motive Edecek Geri Bildirim Stratejileri

Çalışanların Yönetime Katılımı

Çalışan yönetime katılımı sağlamak için, sürekli olarak çalışanlarla iletişim halinde bulunmak, net beklentileri iletmek ve zamanında geri bildirim vermek kaydı ile büyük bir etki yaratabilir. Bu devam eden bir süreçtir ve elbette bir gecede gerçekleşecek bir durum değildir. Fakat motivasyona odaklanarak, hem çalışanlar hem de genel olarak organizasyon başarısı için daha iyi şekilde konumlandırılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz