Yatırımcı Arıyorum

Cari Açık

Cari açık konusu

Ülkenin ihraç gelirlerinin ithal giderinden az olması durumudur. En basit tanımı bu biçimde yapılabilse de konunun kendisi o kadar sade bir içeriğe sahip değil elbette. Ülkeleri zorlayan yoksulluk düzeylerini belirleyen uygulanması da dengede tutulması da azaltılması da büyük çaba gerektiren, stratejik politikaların uygulanmasını zorunlu kılan yapı sergilemektedir ancak bir ülkede yatırımcı sayısının artırılması hedefleniyorsa o ülkede girişimde bulunacak kimselerin belirli bir oranda bu bilgilere ulaşması ülkedeki kalkınma politikalarına vakıf olması bir gereklilik.

Genel Ekonomi Politikaları

Doğru alana yatırım yapmak ülkede ihtiyaç duyulan, geliştirilmesi hedeflenmiş sektörlere yönelmek anlamına gelir ki bu durum ülke açısından istihdama katkı, üretime katkı, ihracata katkı anlamlarını içerir, yatırımcı açısından değerlendirildiğinde ise gelişen sektör içinde ivme kazanabileceği, kaynak bulmakta zorlanmayacağı, çeşitli devlet teşviklerinden yararlanabileceği ve yüksek kazanç elde etme potansiyelinin bulunduğu anlamına gelmektedir.

Cari açık konusuna tam değinmeden önce ülkemizdeki kalkınma stratejilerini, KOBİ işletmelerin bu stratejiler içindeki önemini hatırlamakta fayda var. Ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş diğer Avrupa ülkelerinde uygulanan ekonomik yöntemleri esas alarak bir büyüme modeli belirledi. (Kobi Nedir?)

Merkez Bankası politikaları ile öngörüsü yapılabilen kontrol edilebilen enflasyon rakamları ortaya konularak ekonomide istikrarlı ortam yaratılırken bir taraftan küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayısının artırılması çabaları hayata geçirildi. KOSGEB teşvikleri üretim ve imalat sanayine ağırlık verecek biçimde işletmelere dağıtıldı ve dağıtılmaya da devam ediliyor. Bugüne dek geri dönüşlerde sorun yaşanmamış işletmelerin faaliyete geçtikten sonra varlıklarını sürdürmeleri, kazanç elde etmeleri, istihdam yaratmaları, üretim yapmaları, ürün imal etmeleri ve nihayet ihracat gerçekleştirmeleri beklentileri olumlu sonuç vermiş.

İstihdam ve eğitim sorunları bu uygulamalar ile koordineli üzerinde durulan inovasyona tabi tutularak ele alınan konular ayrıca uluslararası anlaşmalar çerçevesinde küresel yaklaşım gereği desteklenen alanlar bu sebeple gerekli adımlar atılmış. Meslek liseleri ve Yüksek Okullarda imalat sektörü için gerekli iş gücü olan nitelikli teknik personel yetiştirilmekte, teknolojiye yapılan yatırımlar ile KOBİ işletmelerin kurumsallaşma süreçlerinin bir gereği olan teknolojik olanaklar yaratılmakta.

Burada konuyu toparlarsak KOBİ işletmeler kalkınma hamlemizin ana çıkış unsurları. Üretmeleri, imal etmeleri, ihraç etmeleri, istihdam yaratmaları dolayısı ile kazanırken kazandırmaları bekleniyor. KOBİ işletmelerden beklenen bir diğer önemli husus ülkemizin ihtiyaç duyduğu geliştirilmesi beklenen alanlara yatırım yapmaları, ihracatı artırmaları.

Cari Açık – Kobi İşletmeler Bağlantısı

1980 yıllarında gündeme daha fazla oturan 1990 yıllarından itibaren tartışmalara daha fazla konu olan cari açık meselesi 2001 yılından sonra enflasyonun kontrol altına alınması ile bir programa tabi tutulur. Bu noktada Merkez Bankası’nın bağımsız hareket etmeye başlaması en önemli gelişmedir ki KOBİ Vadisi zaman zaman aydınlatıcı bilgileri KOBİ işletmeleri ile paylaşmaktadır platformunda.

Öncelikle Türkiye’de neden cari açık var iktisatçıların bu konudaki yorumları nelerdir kısaca göz gezdirmek yararlı olacaktır. İktisatçılar iç tasarrufumuz yatırımlara yetmiyor demişler ardından gösterilen neden DIŞ TİCARET AÇIĞI.

Yapılan bilimsel analizler sonucunda Turizm gelirlerinin artırılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, ihracatın artırılması, ithalatın daha düşük düzeyde tutulması cari açığın önlenmesinde çözüm olacaktır ön görüsünde bulunulmuş.

Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayılarının artırılması çabaları, ülkede ihtiyaç olduğu belirtilen sektörlerde imalat ve üretim gerçekleştirecek  küçük ve orta ölçekli işletmelere teşvikler verilmesi KOBİ işletmelerin başarılı olmaları dolayısı ile ülkemizdeki üretim, imalat, ihracat rakamlarını üst seviyelere çekmeleri, istihdam yaratarak işsizlik sorununa katkı sağlamaları KOBİ işletmelerin ülkemizin kalkınma hamlesi içindeki en önemli aktörler olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Ticari yaşama ilk kez atılacak girişimci adaylarının açmayı düşündükleri en küçük çaptaki işletme için dahi ciddi sektörel araştırma içinde olmaları ülke gerçeği ile girişimcinin amacının örtüşmesi hem girişimcinin kazanç elde etmesi hem de ülke menfaatlerine yanıt vermesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizin üretmeye, imal etmeye ve ihraç etmeye ihtiyacı olduğu gerçeğini bir fırsat olarak elinde bulunduran KOBİ yatırımcı devlet teşvik ve desteğini de arkasına alarak başarılı olma şansını yükseltecek aynı zamanda kazanç elde ederek kendi kişisel amacını da gerçekleştirecektir.

KOBİ VADİSİ KOBİLERİN YANINDA

Ülkemizdeki fırsatları iyi analiz etmek, gelişen sektörler ve piyasa beklentilerini iyi değerlendirmek sürekli başarının alt yapısını hazırlarken Küçük ve orta ölçekli işletmelerden beklenen katkıyı da sağlayacaktır. KOBİ VADİSİ platformu ülkemizin gelişen sektörlerini, yatırım bekleyen alanlarını, kredi olanaklarını, yeni iş fikirlerini bilimsel zeminde derlenmiş araştırma sonuçlarını KOBİ işletmeleri ile paylaşmaktadır.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz