Yatırımcı Arıyorum

CE Belgesi (işareti) Olmazsa Ne Olur?

CE Belgesinin Önemi

Dünyanın yüzde 30’luk bir pazar payına sahip olan Avrupa Birliği ülkeleri, 30’a yakın ülkeden oluşmaktadır. Tek bir ülke kapsamında değil de bir birlik bakımından ele alındığında 500 milyona varan bir nüfus ile karşılaşılmaktadır. Bu da AB’nin insan, hizmet, mal ve ürün bakımından dünyanın tek en büyük pazarı olarak kabul edilmesini etkilemektedir. Avrupa Birliği ülkeleri, özgür ve yaşama önem veren yönleriyle bilinirler. Bu özellikleri sayesinde de dünyanın her yerinden firmalar ve insanlar buradan bir pay alma çabası içerisine girerler. Yapılan üretimleri burada yaşayan insanlara pazarlamak, pazarlanan ürünlerin markalarının dünya geneline yayılmasını sağlamak ve bu sayede hem ülkelerinin ekonomik bütçelerine hem de kurumsal şirketlerinin bütçelerine katkı sağlayarak daha da büyümek isterler.

Fakat AB, her ürünün kolaylıkla birliğe bağlı olan ülkelerde satışına izin vermemektedir. Çıkartılan yasalar, direktifler, temel kriterler, standartlar ve uygunluk değerlendirme sistemleri ile farklı yerlerden AB üye ülkelerine girilmesi istenen ürünlere bazı şartlar koşarlar. Tüm bunların toplamına verilen isim CE belgesi veya bir diğer adıyla CE işaretidir. Bu belge, üretilen ürünün AB yasalarına uygun olduğunu, standartlara uyularak üretildiğini, insan sağlığı ve güvenliğine uygun, doğaya karşı herhangi bir zarar içermeyen ve doğru kullanımı neticesinden insanların sağlıklı bir şekilde faydalanabileceğini gösteren bir işarettir. Bu işarete sahip olmayan üretimlerin ise 500 milyonluk nüfusa sahip AB üye ülkelerinde satılmasına, pazarlanmasına ve reklamının yapılmasına kesinlikle izin verilmemektedir. Türkiye Gümrük Birliği ile AB arasında yapılan anlaşma ile birlikte artık denetimlerin daha sıkı hale geldiğini de hatırlatmakta fayda vardır.

CE Belgesi Nerelerde Geçerlidir?

Bir ürünün kolaylıkla pazarlanabilmesi veya tanıtımının yapılabilmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından geliştirilen yasalar, kriterler ve uygunluk değerlendirmesinden başarılı geçmesi gerektiğini söyledik. Fakat akıllara takılan en büyük sorulardan biri de belgenin sadece AB ülkelerini mi kapsadığı sorusudur. Bu soruya kesin olarak “hayır” demek gerekiyor. Avrupa Birliği, bu yasayı çıkarttığında sadece kendi üye ülkelerine ihraç edilen ürünler için bu şartı koşmuyor. Aynı zamanda üye ülkeler ile anlaşması olan ülkelerin iç pazarlarında da bu standartlara uyulmasını şart koşmaktadır. İşyerinde Olması Gereken Evraklar ve Belgeler

Yani Türkiye’deki bir üretici “ben ürünlerimi sadece iç pazarlarda satıyorum, belgeye ihtiyacım yok” diyemiyor. Kanun ve yasanın getirilmesiyle birlikte iç pazarda pazarlanan ürünler için de CE işareti zorunlu hale getirilmiştir. Üretim tesisleri, sanayiciler, makine üreticileri, endüstriyel alanda hizmet veren ve üretim yapan firmaların serbest dolaşım hakkını kazanabilmesi için AB tarafından akredite edilen kurumlarla görüşerek gerekli incelemelerin yapılması talebinde bulunmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde pazarlarda daha rahat dolaşım hakkına sahip olabilirler.

CE İşaretinin Faydaları Nelerdir?

Bir ürünün insan sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere doğal çevrenin yaşamasına katkıda bulunması kadar önemli bir detay yoktur. Günümüzde makine teknolojisi başta olmak üzere diğer tüm alanlarda teknolojik cihazların hızla artması, insan sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere diğer tüm canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Elbette ki insan yaşamının kaliteli olabilmesi için bazı yasaların zorunlu olması ve sıkı bir denetime tabii tutulması gerekmektedir.

CE işareti tam da bu amaçla geliştirilen bir yasa topluluğudur. İnsanı koruma altına alan bu yasa sayesinde üreticiler daha bir dikkatli davranıyorlar ve gelişi güzel şekilde ürünlerini pazarlayamıyorlar. Bu da insan hayatının daha sağlıklı ve ömrünün daha uzun olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte menfi faydaları da elbette sayılmayacak kadar çoktur.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz