Yatırımcı Arıyorum

Çekirdek Üretimi – İş Fikri

Çekirdek Üretmek

TÜM Kuruyemiş ve İş adamları Sanayicileri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizin yıllık kuruyemiş pazarı büyüklüğü 3.5 Milyar Dolar. Kuruyemiş dünya pazar büyüklüğünün ise 42 Milyar Dolar olduğu belirtiliyor.

Ülkemizin küresel düzeyde kuruyemiş ticaretindeki payı %6 olarak açıklanmakta. En fazla kuruyemiş tüketiminin gerçekleştiği ülkeler Lübnan, İran ve Yunanistan olarak sıralanırken ülkemizde en fazla tüketilen kuruyemiş çeşidinin çekirdek olduğu, yıllık tüketim miktarının 210 Bin Tona yaklaştığı belirtiliyor.

Kendi coğrafyamız ile karşılaştırıldığında, ülkemiz insanı için verilen kişi başı tüketim miktarı 3 Kilogramı bulurken Avrupa’da oranın bir hayli düşük olduğu gözlemlenmiş. Yerli üretimin kuruyemiş sektöründe özendirilerek teşvik edilmesi ekonomik büyümemiz açısından büyük önem taşıyor zira Çin kuruyemiş sektörüne de girerek ülkemize çekirdek ithal etmeye başlamış.

Kaynaklar Çin’den 40 Bin Ton kuruyemiş ithal edildiğini yerli üretimin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Kabak Çekirdeği Üretmek

Ülkemizde son yıllarda kabak çekirdeği üretimine daha fazla önem verilmeye başlanmış, kabak çekirdeğinin üretim koşullarının bazı cazip özellikleri bulunduğuna da özellikle vurgu yapılıyor.

  • Sulama olanaklarının yetersiz olduğu bölgelerde yetişebiliyor
  • Çekirdek kabaklarının tohumları 2 yıla kadar saklanabiliyor
  • Kabak çekirdeği üretiminin her aşaması mekanizasyona uygun
  • Gıda sektörünün ham madde kaynağıdır yağ ve hayvan yemi olacak çıktıları vardır
  • Şifalı bitki özelliği de göstermektedir

Kabak çekirdeği üretimi istatistiklerde ne yazık ki çok geç yer almış belirtilen tarih 2004 yılı. Çekirdek kabağı yetiştiriciliği günümüzde özendirilmesi gereken tarım ürünlerimizden. Kabak çekirdeği zor koşullarda bile yetişebilen, iş gücüne fazla ihtiyaç duymayan, uzun süre dayanan, pazarı az ve kıymetli olan, gübreleme ve ilaçlama pek gerektirmeyen üstelik besleyici ve sağlık açısından şifa taşıyan özellikleri ile üretilmesi kolay verimliliği yüksek bir ürün.

Ülkemizde yıllık kabak çekirdeği üretim miktarı 35 Bin Ton olarak belirtilirken 10 Bin Ton kadar kabak çekirdeğinin Ukrayna, Çin gibi ülkelerden ithal edildiği belirtilmiş. 2004 yılında 16 ilimizde kabak çekirdeği üretilirken 2013 yılında bu sayı 23’e ulaşmış. Kalite standartlarının yükseltilmesi hususunda sorun yaşıyor ürün.

Ay Çekirdeği Üretmek

Ay çekirdeği ülkemizde daha çok yağlık olarak üretilse de çerezlik tüketimi de mevcut. Ulusal üretim kapasitesi önceki yıllarda 150 Bin Ton civarında açıklanmış 22 Bin Ton kadar bölümü Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Rusya’ya ihraç edilir düzeyde.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü verilerine göre kişi başı sıvı yağ tüketimimiz 18 Kilogram civarında. Ayçiçeği üretiminde tohumluk dikkatle üzerinde durulması gereken en önemli unsur olarak belirtiliyor. Tohumun hibrid olmaması, zararlılara karşı dayanıklı olması, verim alınabilecek kalitede olması gibi sağlıklı ürün elde etmeye yönelik önemli özellikleri taşıyan tohumlar ile tarım yapmak gerekiyor.

Sertifikalı tohum kullanılması kalitenin sağlanması açısından bir güvence olarak değerlendiriliyor. Her bölgede yetişebilen ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi sağlığa faydalı ve yağı kaliteli ülkemiz için önemli bitkilerden biri.

2015 yılında ay çekirdeği üretim alanını 152 Bin Dekar alana yükselterek 45 Bin ton ay çekirdeği üretmeyi hedeflemişler.

YouTube video player

Çekirdek Üreticilerine Destekler

Tarımsal destekler

2018 Yılında tarıma verilecek destek rakamı 14,8 Milyar Lira olarak açıklanmış. Tarımsal destek faaliyetinin içeriğini pamuk desteği, mazot, hayvancılık ve kırsal kalkınma oluşturuyor. Toplam destek rakamının 29,6 Milyar Lira olduğu diğer içerik grubunu sübvansiyonlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, ihracat giderleri kalemlerinin oluşturduğu belirtiliyor.

MEVCUT DURUM

Ülkemizde ve dünyada ay çiçeği yağı tüketimine olan ihtiyaç her geçen gün artmakta artan talebi karşılayacak üretimin de gerçekleşmesi zorunlu hale gelmekte. Ülkemiz her bölgesi ile gerek kabak çekirdeği gerek ay çekirdeği üretimine uygun koşullara sahip olmakla beraber ülke içi tüketimimize mevcut üretim yeterli olmamaktadır.

Ülkemiz yağ ihtiyacının yaklaşık %70 kadar bölümünü ithal tohum ve ham yağlardan karşılamış, üretimin planlı bir biçimde gerçekleşmeyişi olanakların kullanılamaması bitkisel yağ ihtiyacımızın artmasına, sanayimizin kısmen dışa bağımlı hale gelmesine neden olmuş kaynaklarda yer alan 2014 yılı verilerine göre.

2018 RAKAMLARI

İhracat rakamlarımız yükselmiş en fazla ihracatı yapılan ürünler sıralamasında ay çiçeği tohumu Üçüncü sıraya yerleşmiş %45,9 artış göstererek 9 Milyon Dolar değerinde ay çiçeği tohum ihracatı gerçekleştirilmiş.

Üretim koşullarının iyileştirilmesi, üretimin teşvik edilmesi, ihracatın geliştirilmesi faaliyetleri, fuar etkinlikleri sektörün ulusal ve uluslararası alanda güç kazanması için yürütülen çalışmalar.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz