Yatırımcı Arıyorum

Çok Kanallı Pazarlama Nedir?

Çok Kanallı Pazarlama Ne Demek?

Omnichannel Marketing

Günümüzde tek bir kanaldan yürütülen pazarlama çalışmaları artık yeterli gelmemekte ve şirketler pazarlama faaliyetlerini birçok kanaldan yürütmeye mevcut kalmaktadırlar. Bu pazarlama tekniği çeşitli yollarla tanımlanabilir, ancak en temel düzeyde tanımı şu şekildedir. Çok kanallı pazarlama birden fazla kanal veya platformda tek bir stratejinin uygulanması ve böylece potansiyel müşterilerle etkileşim fırsatlarının en üst düzeye çıkarılmasıdır.

Kanal, e-posta, basılı reklam, perakende satış yeri, web sitesi, promosyon etkinliği, mobil uygulama, SMS mesajı, ürünün paketi veya ağızdan ağıza pazarlama şeklinde olabilir. Burada amaç çok kanalla, hedef tüketicilere bir seçenek sunmak ve istedikleri zaman ve yerde satın almalarına izin vermektir.

Çok Kanallı Pazarlamanın Faydaları

Çok kanallı pazarlamanın bir takım algılanan faydaları vardır, ancak herhangi bir pazarlamacının bildiği gibi, hikâyede her zaman daha fazla yarar sağlanmaktadır.

Faydalarından bazılarını şu şekilde sıralayabilir:

 • Arttırılmış farkındalık: Çok kanallı yaklaşım, maksimum müşteri katılımını elde etmek için en geniş ağı kullanmakla ilgilidir. Bununla birlikte, çok kanallı yaklaşım, müşterilere tüm temas noktalarında en iyi bütünsel deneyimi sunmaya çalışmak yerine, yalnızca temas noktalarının sayısını açıklar.
 • Tutarlı marka mesajı: Çok kanallı pazarlamanın bir yararı, tutarlı bir marka mesajının cazibesini artırmasıdır. Marka mesajının tutarlılığını sağlamak, tüm şirketlerin karşılaştığı bir zorluktur ve birçoğu hala kavramakta zorluklar yaşamaktadırlar. Çok kanallı bir strateji markanın tutarlı bir mesaja sahip olmasına yardımcı olabilirken, çok kanallı pazarlamanın kendisi genellikle belirlenen kendi kanallarında kendi mesajlarını ileten departmanlarla işlev görür. Marka Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 • Kanal tercih fırsatı: Müşterilere tercih ettikleri kanaldan ulaşma şansı tanır. Daha uzun bir satın alma döngüsüne sahip şirketler için, potansiyel müşterileri bir kereden fazla hedeflemek ve üzerinde çalışmak gerekir, bu da satın alma yolculuklarında doğru zamanda, doğru yerde, doğru mesajla onları hedeflemek anlamına gelir. Çok kanallı pazarlama, müşterilere istedikleri kanaldan ulaşılmasına izin verebilir, ancak bunları satın alma işlemine götürmek zorunda değildir.
 • Daha fazla veri: Daha fazla temas noktası, daha fazla veri anlamına gelir. Bununla birlikte, çok kanallı bir yaklaşım sadece mümkün olan en fazla sayıda kanaldan söz etmeyi amaçladığından, veriler kanalın kendisi hakkında gerçek müşteriden daha fazla bilgi sağlamaktadır.

Çok Kanallı Pazarlamanın Temel Zorlukları

Her pazarlama stratejisinin kendine özgü zorlukları vardır ve aynı durum çok kanallı pazarlama için de geçerlidir. Çok kanallı pazarlamanın temel zorluklarını şu şekilde sıralayabilir:

 • Pazarlama ve strateji: Çok kanallı pazarlama terimi ile ilgili en büyük sorun, pazarlama stratejisini her şekilde hesaba katmamasıdır. Kişiler çok kanallı düşündüklerinde, müşterilerine ulaşmak için kullanılan farklı araçları düşünürler. Çok kanallı bir strateji ise müşterilerin çeşitli platformlarda nasıl hareket ettiklerini ve etkileşime girdiklerini düşünmektedir. Bu anlam bilim gibi görünebilir ancak aslında önemli bir fark yaratır.
 • Daha fazla temas noktası = Daha fazla karmaşıklık: Çok kanallı bir strateji oluşturmak, birkaç kanalda uyumlu bir mesajın olması ve müşteri başına daha fazla veri toplandıkça bu mesajın sürekli olarak geliştirilmesi anlamına gelir. Bu genellikle yeni araçlara veya veri platformlarına ihtiyaç duyulduğu, birisinin verileri anlayabilmesi ve tüm departmanların sürekli olarak hizalanması gerektiği anlamına gelir.
 • Zaman ve kaynaklar: Yeni araçlara veya yazılımlara ihtiyaç duyulduğu gibi, başarılı birçok kanallı pazarlama stratejisi oluşturmak için daha fazla zaman ve kaynak gerekmektedir. Bu tüm şirketlerin sahip olmadığı veya hazırlanmadığı bir durumdur.
 • Yanlış karar: Çok kanallı pazarlama strateji ve doğru ilişkilendirme modeli olmadan karışıklığa yol açabilir ve pazarlama ekibinin bütçeleme ve kaynaklar hakkında bilinçli kararlar almasını zorlaştırabilir.

Çok Kanallı Pazarlamada Başarılı Bir Strateji Oluşturma

Başarılı birçok kanallı pazarlama stratejisi oluşturmak kolay bir iş değildir, ancak başlamak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve bazı yollar vardır. Bir strateji oluştururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Pazarlama departmanlarını entegre etmek: Başarılı bir çok kanallı pazarlama programını çalıştırmak için öncelikle departmanların hizalanması gerekir. Entegre bir pazarlama ekibi oluşturmak için pazarlama kanalları belirlenip kimlerin hangi kanalla ilgileneceği atanmalı ve entegrasyon yapılmalıdır.
 • Müşterileri tanımak: Çok kanallı bir strateji oluşturmak için önce alıcı anlaşılmalıdır. Bunun için hedef alıcı kişiler listesi oluşturulmalı, gerçek müşterilerle konuşulmalı, çeşitli platformlarda testler yapılmalı ve mesajlaşma Gibi yollarla müşteriler tanınmaya çalışılmalıdır.
 • Çok kanallı bir platform kurmak: Çok kanallı bir programın amacı kaçınılmaz olarak veri ve kampanya testlerine dayalı olarak sürekli gelişen tek bir müşteri görüşü oluşturmak olmalıdır. Bunu yapmak için programın, verileri birleştiren ve söz konusu verilere dayanarak 1’e 1 pazarlama programları oluşturmaya izin veren bir platform olması gerekir.
 • Birleşik deneyim oluşturmak: Çok kanallı pazarlama, marka mesajını olabildiğince çok yere ulaştırmakla ilgili değildir. Müşterilere çeşitli pazarlama kanallarında birleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulmalıdır.

Çok Kanallı Pazarlamada Bütüncül Yaklaşım

Çok kanallı kesinlikle faydalarına sahip olsa da, resmin sadece bir parçasıdır. Evet, çok kanallı, daha fazla potansiyel müşteriyle ve artan bir sıklıkta etkileşim kurmayı mümkün kılar, ancak markaların müşteri deneyimini bu çeşitli kanallarda birleştirmek için bir stratejisi olmalıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, çok kanallı, marka mesajlarının mümkün olduğunca çok sayıda kanala basitçe dağıtılmasına işaret ederken, çok kanallı bütünsel bir müşteri deneyiminin stratejik olarak kurulmasına işaret etmektedir. Bu; bütünsel bir müşteri deneyimi ile müşteriye entegre bir alışveriş deneyimi sağlayan çok kanallı bir satış yaklaşımıdır. Sonuç olarak bakıldığında müşteri, masaüstü veya mobil cihazdan,  bir alışveriş yapmak istediği zaman bunu sorunsuz olarak yapabilmesini sağlamalıdır.

Çok Kanallı Pazarlama Neden Önemlidir?

Günümüz şartlarında müşteriler artık sadece bir kanalda bulunmazlar. Telefonlarını veya dizüstü bilgisayarlarını kullanırlarken TV izlerler. veya her iki sosyal medya platformunda gezerken arkadaşlarından ürün tavsiyeleri isterler. Ve genellikle satın alma aşamasında geçmeden önce mümkün olduğunca çok araştırma yaparlar. Çünkü müşteriler her zamankinden daha fazla bilinçli ve bilgi sahibidirler, dolayısıyla pazarlamacılar hedef müşterilerin istedikleri ürün veya hizmeti müşterinin ne zaman, nerede isteyeceklerini bilmeleri ve o kanallardan satış yapmaları gerekir.

Uygulanan çok kanallı pazarlama çalışmalarının başarılı olup olmadığını ölçmek gerekir. Bunun için atılması gereken birkaç adım vardır, ancak her şeyden önce, üzerinde karar verilen kanalların tespit edilmesi ve denenmesi gerekir. Çoğu şirket ilk veya son dokunuş modellerinden uzaklaşarak bu pazarlama kanallarını birbiri ile İlişkilendirmenin yanı sıra, performans hakkında net bir anlayışa sahip olana kadar karşılaştırmalar yaparak ve ölçümlemeler yapması gerekecektir. Pazarlama Taktiklerini Geliştirmek

Pazarlamada Müşteri Deneyimlerini Arttırmak

Teknoloji geliştikçe ve müşteri beklentileri arttıkça markalar için çok kanallı pazarlanmaya geçiş daha da önemli hale gelecektir. Çünkü müşteriler kesintisiz bir deneyim ister ve bu deneyim birden fazla platformda olmalıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, çok kanallı pazarlama işletmelerin müşterilere çeşitli platformlarda ulaşılmasına izin verirken, müşterilerin beklediği birleşik deneyimi sunmayabilir.

Çünkü marka mesajının tutarlı olarak yakalanması ve pazarlama kanallarının birleşik olarak çalışması biraz zaman alabilir. Her ne kadar zaman ve çaba isteyen bir konu olsa da, başarılı olmak isteyen işletmeler için çok kanallı pazarlama stratejilerine geçmeleri önemli bir durumdur.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz