Yatırımcı Arıyorum

Değişim Yönetimi Nedir? İşletmeler İçin Önemi

Değişim Yönetimi

Günümüzün iş ortamı sürekli değişirken iş dünyasını da beraberinde değişime sürüklemektedir. Bazı firmalar bu değişime ayak uydurmak için maddi manevi çabalar sarf ederken bazıları da olduğu yerde kalmayı tercih edebiliyor. 21. Yüzyılda gelişmek ve siyasi, ekonomik veya teknolojik değişimlere ayak uydurmak için kurumların uygun değişim yönetimine sahip olmaları gerekir.

Değişim yönetimi, bireylerin, ekiplerin veya organizasyonların mevcut bir pozisyondan gelecekteki bir pozisyona geçmelerini sağlamak için yapılandırılmış bir plana sahip olmayı gerektirir. Araçlar (teknikler, modeller, yöntemler) ve kontrol mekanizması (süreçler ve prosedürler) değişimin verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli olan unsurlardır. Bunların yanında etkili değişim için gerçekleşmesi gereken değişim aşamalarını bilerek onlara hazırlıklı olmak gerekir.

İşte değişim sürecinin üç aşaması:

Değişim Yönetimi Aşamaları

Etkili değişim yönetiminin üç aşamada gerçekleşmesi gerekir. Bu aşamalar şunlardır:

 • Birey: Bir kuruluşun başarılı bir şekilde değişmesi için bireylerin değişmesi gerekir. Sonuçta her projenin başarısı, etkilenen her çalışanın işini farklı yapmasıyla sonuçlanır. Değişim ancak her personel görevdeyken başarılı olur, bu yüzden değişimin farkında olmaları, değişimi arzu etmeleri ve hangi rolü oynayacaklarını bilmeleri gerekir. Örgütler, çalışanları kendi kişisel değişim yolculuklarıyla kolaylaştırmalıdır.
 • Organizasyon: Hızlı ve sürekli bir değişim ortamında başarılı olmak için, bir işletmenin değişim kabiliyetini geliştirmesi gerekir. Değişim yönetimi tüm projelerde norm olmalıdır ve değişim süreçleri şirket genelinde sürekli olarak uygulanmalıdır. Örgütün en tepesinden en alt basamağına kadar tüm çalışanlar değişimdeki rollerini bilmeli ve yerine getirmelidir. Değişim yönetimini temel bir yetenek haline getirmek, organizasyon genelinde etkileyici proje başarısı sağlar ve kuruluşun sürekli değişime sahip olmasını sağlayarak başarılı olma kapasitesini geliştirir.
 • Projeler: Proje düzeyinde değişim yönetimi, çalışan gruplar arasında bu değişimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Burada değişime hazır olunduğunda, süreci yönetilebilir ve değişikliklerle güçlenilir.

Değişim Yönetimi Neden Önemlidir?

Değişim Yönetimi bir kuruluş için önemlidir, çünkü;

 • Gelir durumunu iyileştirir: Değişimler müşteri sorunları çözüldüğünde, işletme maliyetlerini düşürür ve ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesine ya da çalışmanın strateji ile uyum sağlamasına yardımcı olur.
 • Pazarla ilgili kalınmasına ve karlı çıkılmasına yardım eder: İnovasyon firmaların pazarla ilgili kalmasına ve satışlarını artırmasına yardımcı olabilir. Günümüz işletmeleri her zamankinden daha karmaşık ve hızlı değişikliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle bir kuruluşun, ihtiyaç duyduğu anda değiştirebilecek organizasyon yeteneğini artıran yetkinlikleri geliştirmesini sağlamak için değişiklik yönetimi uygulaması gerekir.
 • Proje başarısının olasılığını artırır: Yapılan bir araştırma da bir kuruluş değişiklik yönetimi konusunda ne kadar iyi olursa, proje hedeflerini o kadar iyi karşılayabileceği tespit edilmiştir. Harvard Business School araştırması, mükemmel değişim yönetimi olan girişimlerin, kötü değişim yönetimi olanlara göre hedeflere ulaşma olasılığının altı kat daha fazla olduğunu bildirmektedir.
 • Gereksinimler ve sonuçlar arasında eşleşme sağlar: Değişim yönetimi sayesinde, değişim yönlendirilerek, hayata geçirecek kişilerin donanımları desteklenebilir. Ve başarıyı sağlamak için doğru kişiler elde tutulur.

Değişim Yönetiminin Karşılaştığı Engeller

Başarılı değişim yönetimi kolay değildir ve birçok engeli vardır. Bu engellerden bazıları şu şekildedir:

 • Yönetici desteğinin eksikliği: Üst Yönetim değişiklik için en büyük engel olabilir. Bu nedenle, öncelikle liderler değişime açık olmalı ve onu yönlendirmelidir.
 • Yetersiz kaynakla yapılan değişim yönetimi: Diğer herhangi bir alan gibi değişim yönetimi de uygun şekilde finanse edilmelidir. Değişimin kapsamı ve ölçeğine göre kaynaklanmak gerekir. Çünkü değişim yönetimi faaliyetleri için etkin kaynak bulma ile proje hedeflerini karşılama arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur.
 • Değişime direniş: Birçok insan değişmekten hoşlanmaz ve bu yüzden özellikle değişmeden etkilenen gruplardan direnç beklenir. Değişimin iş nedenlerini anlama eksikliği, direnişin nedeni olabilir; bu nedenle hem değişimin iş nedenlerini hem de değişim için elde ettikleri faydaları açıklayarak, onlara açıkça ifade edilmelidir.
 • Değişime dayanıklı kültür ve örgütsel yapı: Şirketin iç politikası, davranış kontrolünün zayıflığı ve fevri davranışlar değişime dayanıklı bir kültürün şekillenmesine yardımcı olabilir. Öyleyse, kuruluşa bütünsel bir göz atarak ve çevredekiler dostça mı yoksa değişime muhalefet mi ediyor belirlemek gerekir.

Değişimi yönetmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. Çünkü günümüzde değişim bir zorunluluk haline geldi ve değişim yönetimini ciddiye alan işletmeler kesinlikle rekabette öne çıkarlar. Değişim yönetimi, organizasyonu projelerde daha başarılı hale getirecek ve çalışanların daha hızlı benimsemelerine, değişimin yıkıcı değil yapıcı olmasını sağlayarak değişimin nedenini anlamalarına yardımcı olacaktır.

Personel Motivasyonu

Değişimin, personelin motivasyonu üzerinde güçlü bir etkisi vardır, bu etki olumlu veya olumsuz olabilir, bu nedenle değişimi başlatırken veya daha da geliştirirken ekiple birlikte çalışılması şarttır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi
Abone Ol
Bildirim Alın
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments