Yatırımcı Arıyorum

Delta Model (Wilde & Hax) Nedir?

Delta Modeli Ne Demek?

Delta modeli, yöneticiler etkili şirket stratejilerini müşterilerinin avantajına göre formüle etme ve uygulama konusunda yardımcı olabilecek stratejik bir çerçevedir. Bu model Amerikalı Dean Wilde ve Arnoldo Hax tarafından geliştirilmiştir. Delta modelinde, müşteri yeri yönetimin merkezinde yer almaktadır ve müşteri sadakatini sağlamak için birincil seçenekler araştırılmaktadır.

Aynı zamanda müşterilerle iletişim kurma ve iletişimde kalma stratejilerini açıklamaktadır. Bu şekilde, yöneticilerin şirketlerin kendilerini dünyanın geri kalanına göre profillendirmelerini ve böylece müşterilerin ilgisini çekmelerini sağlayan etkili bir kurumsal strateji oluşturmalarına ve gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Delta modelinin dört unsuru vardır ve bu unsurlar şunlardır:

Delta Modelinin 4 Unsuru

Müşteri için kapsamlı çözümler göz önüne alındığında, Delta modeli aşağıdaki 4 unsuru içerir:

1- Stratejik üçgen

Delta yönetim modelinin unsurlarından olan stratejik üçgen en iyi ürün, müşteri çözümleri ve sistem kilitlemesine bakarak, kârlılığın temelini oluşturan stratejik bir pozisyon olarak tanımlanabilir. Üstün ürünler müşterilerin ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap verir ve bu nedenle aradıklarına bir çözüm oluştururlar.

2- Koordinasyon

Delta modelinde bir kuruluş stratejik üçgen seçeneğiyle iş etkinlikleri koordine edilerek, yenilik yapabilir, daha müşteri odaklı olabilir ve daha verimli çalışabilir. Bunlarla değişikliklere açık şirket stratejisi yaratılabilir ve ürün geliştirmede uygulanarak müşteriler daha memnun kılınabilir.

3- Çekirdek süreçler

En önemli şirket strateji seçilerek koordine edildiğinde ortalama bir sonuçtan kaçınılabilir. Delta modeli, bir organizasyonun temel süreçlerini tanımlar, değişen durumlara sürekli olarak yanıt vermeyi ve çeşitli stratejik pozisyonlara daha kolay ulaşmayı sağlamaktadır.

4- Ölçüm yöntemleri

Ölçüm yöntemleri; bir kuruluşun yapılan ara ölçüm ve değerlendirme ile genel gidişata odaklanılmasını sağlarken gerektiğinde ayarlama yapılmasına izin verir.

Delta Modelinde Başarılı Olmak İçin 5 Faktör

Delta modeli, müşterilerle iyi iletişimden sorumlu olan beş başarı faktörünün kısaltmasıdır. Bu faktörler ve açıklamaları şu şekildedir:

  1. Veri bilgisi: Bilgi biçiminde ilk şart erişilebilir ve niteliksel verilerdir. İnternetin ve e-ticaret ile ilgili teknolojilerin yükselişi, hedef kitlelere yaklaşmada yeni bir yol sağlamaktadır ve dolayısıyla müşteri edinmeyi kolaylaştırmaktadır. Analiz yapmak için bilgi gereklidir ve şirket tarafından sağlanan ve toplanan bilgilerin de güvenilir görünmesi için eksiksiz ve tutarlı olması gerekir.
  2. Kurumsal organizasyon: Kurumsal organizasyonda şirket çapında bir yaklaşıma sahip olmak önemlidir. Bir organizasyonun büyüklüğünden bağımsız olarak, tüm bölgelerde ve hiyerarşik katmanlarda bilgiye erişilebilir olmalıdır. Ek olarak, bilgileri hızlı bir şekilde ve bölümleri aşacak şekilde yaymak mümkün olmalıdır. Bu, tüm çalışanların ve departmanlarda neler olup bittiğini ve müşterileriyle olan ilişkilerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilmeleri anlamına gelmektedir.
  3. Liderlik: Delta modeline göre her organizasyon liderlik gerektirmektedir. Her bölüm liderlik etmelidir çünkü gerçeklere dayalı karar vermenin tek yolu budur. Sezgilere dayanarak karar vermek yerine gerçekleri hedef almak liderlerin görevidir. Hesap verebilirlik liderin sorumluluğunda olduğu için, müşteriye hizmet veren yapısal çalışmalara izin verir.
  4. Hedefler: Net hedefler koymak, kurumdaki herkese ne için çalışması gerektiği konusunda netlik verir. En potansiyel değerlerden biri olan hedef göz önünde bulundurularak tanımlanabilir. Bu hedef başarıya götürecek en iyi hedef olmalıdır ve tabii ki, zaman, para ve çalışanlar gibi kaynaklar da aynı derecede önemlidir. Bununla birlikte, iyi bir sonuç almak için çabalamak, amaç olmadan mümkün değildir.
  5. Analizler: Yapılan analizler yoluyla, bir kurumun ne yaptığını ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda bilgi alınmasıdır. Bu amaçla, analitik modeller oluşturulmalı ve korunmalıdır. Bu nedenle, önceden hangi tekniklerin, algoritmaların ve modellerin kullanılacağını ve hangilerinin belirli bir örgütsel soruna çözüm bulmak için daha uygun olduğunu belirlemek gerekir. Daha sonra, profesyonellerin kullanılabilecekleri analitik yazılımlar geliştirmeye başlanabilir.

Delta modelinde 5 başarı faktörüne ihtiyaç vardır. Bir faktör kaldırıldığında, kalan dört faktörü etkiler ve bu dengenin kaybolduğu anlamına gelir. Örneğin, erişilebilir bilgi olmadan, bu şirketin geniş çapta bu modeli uygulanması ve daha sonra objektif bir analiz yapılması için kullanılması çok zor olmaktadır.

Delta Model’de Müşteri İlgisi

Bu yönetim modelinde müşterinin ilgisi çok önemlidir, çünkü bir kuruluş varlığını müşterilerine borçludur. Bu yüzden tüm ticari faaliyetler müşteriye göre gerçekleştirilir ve müşterilere değer verilir.

Dolayısıyla geri dönüş yapan memnun müşteriler kazanmada avantaj sağlanır. Müşteriler ile İlişkilerkobi vadisi

Yorumunuz