Bolu Teknokent

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Bolu Teknokent, teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliği desteklemek ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Bölgenin öğrenci potansiyelini ve bilimsel bilgi birikimini iş dünyası ile buluşturmayı hedefler.

Konum: Bolu Teknokent, Bolu şehir merkezine yakın bir konumda bulunur. Bu stratejik konum, üniversitelerle ve sanayi bölgeleriyle işbirliği fırsatlarını artırır.

Altyapı ve Tesisler: Teknopark, çağdaş bir altyapıya ve modern tesislere sahiptir. Burada girişimciler ve Ar-Ge odaklı işletmeler için ofisler, laboratuvarlar, prototip üretim atölyeleri ve toplantı alanları gibi tesisler bulunur.

Faaliyet Alanları: Bolu Teknokent, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji tabanlı işletmelere ev sahipliği yapar. Özellikle tarım ve gıda teknolojileri, çevre teknolojileri, yazılım geliştirme, otomasyon ve enerji gibi sektörlerdeki firmalar, burada inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını yürütürler.

İnovasyon ve Ar-Ge: Teknopark, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla çeşitli destek programları sunar. Girişimcilerin teknoloji tabanlı projelerini hayata geçirmeleri ve büyümeleri için gereken kaynakları ve rehberliği sağlar.

Sanayi İşbirliği: Bolu Teknokent, yerel ve ulusal düzeydeki sanayi işletmeleri ile işbirliği yaparak teknolojik çözümleri endüstriye entegre etmeyi hedefler. Bu işbirliği projeleri, işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 65 Sağlık % 7 Otomotiv % 7 Diğer % 21

Özellikler

İstihdam Sayısı
179
Kuruluş Yılı
2009
Büyüklüğü
-
Firma Sayısı
41
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%75

İletişim

kobi vadisi