Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Stratejik Konum ve Ulaşım Avantajları:
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir noktada yer alarak işletmelere ulaşım kolaylığı sunmaktadır. Bölgenin ulaşım ağlarına yakın olması, işletmelerin mal ve hizmet akışını daha etkin bir şekilde sağlamalarına olanak tanımaktadır.

Altyapı ve Teknolojik Donanım:
Bölge, modern altyapıya sahip iş sahaları sunarak işletmelerin yüksek kalitede üretim yapmalarına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda ileri teknolojiye sahip altyapı ve ekipmanlar, işletmelerin rekabetçiliğini artırma amacıyla önemli bir rol oynamaktadır.

İşbirliği ve Sektörel Çeşitlilik:
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi, farklı sektörlerden işletmelerin bir araya gelerek işbirliği yapabileceği bir platform sunmaktadır. Bu yaklaşım, işletmelerin birbirlerinden öğrenmelerine, yeni iş fırsatlarına erişmelerine ve inovasyon yapmalarına imkân tanımaktadır.

İstihdam ve Nitelikli İşgücü:
Bölge, istihdama katkı sağlayarak yerel ekonominin büyümesine destek olmaktadır. Nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik eğitim programları ve projeler bölgenin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Teknolojik Gelişim ve İnovasyon:
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi, işletmelerin teknolojik gelişimi teşvik etmelerine ve inovasyon yapmalarına destek vermektedir. Bu sayede işletmeler, daha rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirmekte ve büyümektedir.

Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik:
Bölge yönetimi, çevre dostu uygulamaları teşvik ederek işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarını amaçlamaktadır. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı projeler, bölgenin gelecek vizyonunu şekillendirmektedir.

Sektörel Dağılım: Gıda % 60 Mermer % 5 Gübre ve Yem % 10 Diğer % 25

Özellikler

İstihdam Sayısı
411
Kuruluş Yılı
2000
Büyüklüğü
95 ha
Firma Sayısı
24
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi