Kayseri Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Erişim:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir lokasyonda yer alarak bölgesel ulaşım ağlarına kolay erişim avantajı sunmaktadır.

Vizyon ve Misyon:
Bölgenin temel vizyonu, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve çeşitli sektörlerden işletmelerin gelişimini teşvik etmektir.

Alt Yapı ve Donanım:
Modern altyapısı ve çağdaş iş sahaları ile işletmelere yatırım fırsatları sağlayarak üretkenliği artırmayı amaçlamaktadır.

Teknoloji ve Rekabetçilik:
Bölge, ileri teknoloji kullanımını destekleyerek işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Kayseri OSB, çevre dostu uygulamalara öncelik vererek doğal kaynakları koruma ve sürdürülebilir üretim ilkelerini benimsemektedir.

İstihdam ve Eğitim:
Bölge, yerel ekonomik büyümeyi teşvik ederek bölge halkına istihdam sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Yatırımcı Desteği:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcılara yönelik teşvikler ve destekler sunarak iş yapma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Lojistik ve Dağıtım:
Stratejik bir konumda bulunan bölge, işletmelerin lojistik süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Sektörel Dağılım: Mobilya % 18 Fabrikasyon Metal % 17 Metal % 10 Diğer % 55

Özellikler

İstihdam Sayısı
60.000
Kuruluş Yılı
1976
Büyüklüğü
2400 ha
Firma Sayısı
970
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi