Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Akhisar Organize Sanayi Bölgesi, bölgedeki sanayi faaliyetlerini desteklemek ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bölgenin ekonomik büyümesini teşvik etmek, istihdamı artırmak ve yatırımları çekmek başlıca hedeflerindendir.

Konum: Akhisar Organize Sanayi Bölgesi, Manisa il merkezine yaklaşık olarak 60 kilometre uzaklıktadır. Bu stratejik konum, hem yerel hem de ulusal pazarlara kolay erişim imkanı sunar. Ayrıca, İzmir Limanı gibi büyük lojistik merkezlere yakınlığı, taşımacılık açısından avantaj sağlar.

Altyapı ve Tesisler: Bölge, işletmelere modern altyapı ve tesisler sunar. Elektrik, su, doğalgaz gibi temel hizmetlerin yanı sıra, iletişim altyapısı ve çevre düzenlemeleri de yüksek standartlarda sağlanır. İşletmeler, bu olanaklar sayesinde verimli bir şekilde üretim yapabilirler.

Faaliyet Alanları: Akhisar Organize Sanayi Bölgesi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği yapar. Gıda, tekstil, otomotiv, metal işleme gibi çeşitli sektörler bölgede temsil edilir. Bu çeşitlilik, bölgenin ekonomik açıdan güçlenmesini sağlar.

İstihdam Olanakları: Bölge, yerel istihdamı artırarak bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunur. İşletmeler, kalifiye işgücü bulma konusunda avantajlı bir konumdadır ve bölge halkına istihdam sağlama sorumluluğunu üstlenirler.

Çevresel Duyarlılık: Akhisar Organize Sanayi Bölgesi, çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik konularına önem verir. Endüstriyel atık yönetimi ve çevresel etki değerlendirmeleri gibi alanlarda sıkı düzenlemelere uyarlar.

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi, Manisa iline ve Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan, modern altyapısı ve farklı sektörlerin işbirliği içinde faaliyet gösterdiği bir sanayi merkezidir. Bu bölgede faaliyet gösteren işletmeler, rekabetçi bir şekilde üretim yapma imkanına sahiptirler.

Sektörel Dağılım: Gıda % 35 Mobilya % 20 Makine % 20 Diğer % 25

Özellikler

İstihdam Sayısı
7500
Kuruluş Yılı
1991
Büyüklüğü
300 ha
Firma Sayısı
68
Türü
Karma
Doluluk Oranı
%100

İletişim

kobi vadisi