Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Lokasyon ve Erişim:
Sivas Merkez 1. OSB, stratejik bir konumda bulunarak bölgesel ulaşım ağlarına kolayca erişim sağlamaktadır.

Vizyon ve Amaç:
Bölgenin ana hedefi, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve farklı sektörlerden işletmelerin gelişimini teşvik etmektir.

Altyapı ve Donanım:
Modern altyapı imkanları ve çağdaş iş sahaları sunarak işletmelerin yatırım yapma fırsatlarını artırmayı amaçlamaktadır.

Teknoloji ve Rekabet:
Sivas Merkez 1. OSB, ileri teknoloji kullanımını destekleyerek işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Bölge, çevreye duyarlı uygulamaları önemseyerek doğal kaynakları koruma ve sürdürülebilir üretim prensiplerini benimsemektedir.

İstihdam ve Eğitim:
Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi, bölgedeki istihdamı artırmak ve yerel ekonomiyi desteklemek için çalışmaktadır.

Yatırımcı Desteği:
Bölge, yatırımcılara yönelik teşvikler ve destekler sağlayarak iş yapma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Lojistik ve Dağıtım:
Stratejik bir konumda bulunan bölge, işletmelerin lojistik faaliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sektörel Dağılım: Metal % 20 Ağaç Ürünleri % 16 Gıda % 13 Diğer % 51

Özellikler

İstihdam Sayısı
6500
Kuruluş Yılı
1976
Büyüklüğü
435 ha
Firma Sayısı
191
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi