Yatırımcı Arıyorum

Distribütörlük Nedir?

Distribütör Ne Demek?

Bir üretici ya da tedarikçi firmanın ürünlerini belirli bir bölgede, dağıtımını ve satışını gerçekleştirmeye yetkili firma olarak tanımlanan distribütörlük faaliyetinin kapsamı hukuksal anlaşma ile resmiyet kazanır.

Taraflar arasında imzalanacak sözleşme, firma faaliyetlerinin niteliğini yetkilerinin sınırlarını belirleyecektir. Üretici firmanın bir distribütör aracılığı ile ürünlerinin satış-pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yürütmesi, üreticinin belli maliyet giderlerini düşürmesini sağlayacaktır.

Firmanın ürettiği malın dağıtımını kendisinin yapması durumunda, çok sayıda personel gideri, ciddi rakamlarda lojistik giderleri gerçekleşecek üretici firmanın kârlılığı azalırken, riskleri ve maliyet giderleri yükselecektir.

Distribütörlük vasfı hukuki bir anlaşma ile doğduğuna göre öncelikle hukuksal boyutunu, Türk Ticaret Kanunu kapsamında hangi hak ve yükümlülükleri doğurduğunu incelemekte yarar var. Hukuk kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında genel sözleşme hükümlerine tabi distribütörlük. Acentelik ile benzerlik gösterdiğinden değerlendirilirken, sözleşme hükümlerinim üretici firma ya da Distribütör açısından yoğunluğuna bakılarak bazı durumlarda acente hükümleri de geçerli olmaktadır.

Acente sözleşmelerinde üretici firmaya tam tabi olunan bir durum söz konusu iken, Distribütör firma kendi adına faaliyet gösterir, sözleşme hükümleri taraflar arasında farklı şekilde yoğunlaşmadığı sürece. Distribütör Nedir?

Distribütör Anlaşması

Üretici firma ve Distribütör firma bir sözleşme olmaksızın ticari bir bağ kurarlar ve bu ticari ilişkinin sonunda anlaşmazlığa düşerler ise, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, uyuşmazlık konusu meblağ 2.500 TL üzerinde ise, bir sözleşmenin varlığını kanıtlamak zorunlu olacaktır.

Anlaşmanın sonlandırılması bir den fazla yol ile gerçekleşebilmektedir. Sebebe bağlı fesihte, anlaşma belirli bir süre için yapılmıştır, sürenin dolması ile anlaşma sona erer. Karşılıklı fesih ile anlaşma sonlandırılabilir, bu durumda taraflar aralarında ortak konuları ile ilgili anlaşmaya vardıktan sonra fesih işlemini gerçekleştirebilirler. Ölüm, iflas gibi durumlarda olağan fesih uygulamaları geçerli olacaktır.

Haklı sebepler ile fesih şartının geçerli olduğu durumlarda, sözleşmenin belirli süreli ya da belirsiz süreli olmasına bakılmaksızın tüm Distribütörlük sözleşmeleri için geçerli sayılmakta ancak ihbarın noter aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

Distribütörlük Faaliyeti

Distribütörlük faaliyetinin gerçekleştirilme koşulları incelendiğinde, Bir üretici firmanın ürününü pazarlayabilmek, tanıtabilmek, dağıtabilmek için gerekli satış-pazarlama ağını kurabilecek, bayilik verebilecek potansiyelde olması, dağıtımını yaptığı alanda ürünü tanıtabilecek reklam çalışması yapabilecek, bayilerinin çalışmalarını denetim altında tutabilecek, fuar gibi organizasyonları düzenleyebilecek, ürün satış faaliyetinin gerçekleştirilmesinden sonra oluşabilecek sorunları gidermek amacı ile müşteri hizmetleri faaliyetini gerçekleştirebilecek niteliklere sahip olması bekleniyor.

Distribütörlük ticari faaliyeti 1980 yıllarında başlayan serbest piyasa ekonomisinin bir sonucu olarak şekillenmeye başlar, o güne dek üretici-toptancı-perakendeci ayrımı yapılırken, 1990 yıllarından itibaren büyük marketler piyasaya girerek yüksek miktarlarda alımlar gerçekleştirirler bu süreç ile toptancı kavramı ve mesleği yok olmaya başlar.

Distribütörlük ve bu firmaların lojistik potansiyeli yeni ekonomik uygulamaların satış-pazarlama-dağıtım biçimini oluşturur. Gelişen iş ve ekonomi dünyası, gelişen teknoloji Distribütörlük faaliyetindeki uygulamaları da değiştirir. Daha fazla teknolojik imkânlardan yararlanmak zorunlu hale gelirken, satış-pazarlama faaliyetlerinde de daha fazla bilimsel yöntemlerin kullanılması artık bir gereklilik olmuştur.

Not: yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan distribütörlük rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz

Distribütörlük İçin Gerekenler

Stratejik yönetim, Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi Bilimi ışığında firmalar girecekleri pazarın potansiyelini, lojistik olanaklarını, olası risklerini, müşteri profilini ortaya koyarak işe başlamayı tercih etmekte, başarıyı nerede ise %100’e yakın bir oranda garanti altına almak istemektedirler.

Günümüzde bir işletme faaliyete geçerken süreçler planlanmakta, değerlendirilmekte, iş analizleri yapılarak zaman-nitelik-insan kaynağı-ücret belirlenmekte, süreçler bu bilgiler ışığında yönetilmekte. Çağdaş yönetim şeklini benimseyen her firma risklerini azaltmak, büyüyebilmek, kâr oranlarını yukarı çekebilmek için Pro aktif yaklaşımla hareket etmektedir.

Distribütörlük Yatırımı

Distribütörlük ciddi bir sermaye gerektiren, depolar, lojistik olanaklar, Görselliği ön plana çıkaran mağazalar gibi imkânları gerekli kılar. Ancak piyasaya yeni giren ürünlerin tanıtımını amaçlayan genellikle Network satış ağının kullanıldığı çok minimal rakamlar ile başlanabilecek distribütörlük faaliyetleri de mevcut.

Network satış sistemi internet ve bilgisayarın birlikte aktif olduğu dönemler ile yaşantımıza girmeye başlar, network ağına katılan her birey bir distribütördür ve arada hiçbir aracı olmadan katılımcılar ile şirket arasında gelişir dağıtım. Her katılımcı kendi satış alanını oluşturur ve yeni katılımcılar dahil ettikçe kazancı getirdiği üyelerin kazançlarından da pay alarak artmaya başlar.

Örneğin; kozmetik firmaları ve çeşitli diyet ürünleri, Network satış yöntemini kullanmaktalar.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz