Yatırımcı Arıyorum

Doblin’in 10 Yenilik Türü

Doblin İnovasyon Türleri

İnovasyon, ürün performansına odak eğilimidir. Yeni ürünler, yeni güncellemeler ve yeni özellikleri içerir. Bu nedenle şirketler ve işletmeler, genellikle Ar-Ge yatırımını inovasyonun bir bileşeni olarak düşünür. Ancak, ürünü çevreleyen alanlarda olması gereken pek çok yenilik vardır. Birçok işletmenin başarılı yenilikçilere bakarak, bu çevredeki alanlarda atılımlar bulma konusunda becerikli olduklarını görebiliriz.

Doblin’in 10 yenilik türü, daha geniş düşünmemize yardımcı olmak için, özellikle yararlı olan bir yöntemdir. Başka çeşitli inovasyon türleri de vardır, ancak Doblin’in modeli inovasyonların çoğunun düşeceği kategorileri kapsar. Hatırlanması gereken şey, en başarılı yeniliklerin birden fazla yenilik türünün birleşimi olduğudur.

Doblin’in 10 Farklı İnovasyon Türü

Doblin Innovation Firm, 1981 yılında kurulan Chicago merkezli bir küresel multidisipliner yenilik firmasıdır. Farklı inovasyon türlerini aşağıdaki kategorilere ayırmıştır.

Herhangi bir sektörde meydana gelen süreçleri 3 aşamaya bölmekle başlar: Yapılandırma, teklif ve deneyim.

Yapılandırma Aşaması

Bu kategori tamamen bir işletmenin içine giren ve işin temelini oluşturan sistemler ile ilgilidir.

1- Kar Modeli

İşletmenizin para kazanma şekli nedir? Çoğu iş modeli için (sosyal bağlam hariç) kâr etmek en önemlisidir. Büyük bir şirket asla pazardan daha hızlı yenilik yapamaz. Ancak piyasadan daha iyi yenilikler yapabilir.

Kuruluş, değerini nasıl kâra çevirir? Yenilikçi örnek olarak Gillette’yi verirsek, firmanın kâr modelini pahalı tıraş makinelerinden daha ucuza doldurmaya, sapları ucuza satmaya ve bıçaklar için daha fazla ücret almaya çevirmesi olabilir. Böylece tüketicilere bıçakların tek kullanımlık olduğunu, keskinleştirilmesi ve bakımı olmadığını öğretir.

Bir başka örnek ise, inşaat endüstrisi için elektrikli aletler sağlayan ve bir abonelik hizmeti sunan Hilti, şirketlerin artık bazı aletlere sahip olmaları gerekmediğini göstermiştir. Bu da pahalı ekipmanların, servis ve bakım ücretini ortadan kaldırmaktadır.

2- Ağ

Ağ, başkalarıyla birlikte çalışılarak yaratılan değerdir. Bugün bir ağa, her zamankinden daha fazla bağlıyız ve firmaların başkalarıyla çalışması, süreçler, teknoloji veya marka güvenilirliği kazanmaları çok önemli hale gelmektedir.

Günümüzün dinamik olarak değişen toplumunda kaynaklarını, süreçlerini, teknolojilerini vb. kullanmak için, birlikte çalışacak iyi bir insan ağı geliştirmeniz şarttır. Diğerleriyle bağlantı kurma sanatını öğrenmek önemlidir.

Açık İnovasyon, şirketlerin birbirlerinin kaynaklarını ve teknolojisini kullandığı ve riskleri ve ödülleri birbiriyle paylaştığı, bir ağ inovasyon modeline örnektir. Açık inovasyon, HASS İşletme Fakültesi’nde profesör olan Henry Chesbrough tarafından teşvik edilen bir terimdir. Açık inovasyonun kendisi, bir ağ inovasyonu biçimidir. Firmanızın dışındaki kişilerin uzmanlıklarını ve becerilerini kullanır.

General Electric’in eko projesi, müşteri ihtiyaçlarını daha verimli ve daha etkin bir şekilde ele almak için, kalabalık kaynaklı yeniliği ve işbirlikçi problem çözmeyi benimsemektedir. Küresel düşünürler, mucitler ve endüstri liderleri ağına girerek dünya sorunlarını çözmeye çalışır.

3- Yapı

Bu kategori, şirketin varlıklarını maddi ve maddi olmayan ve en iyi sonuçları verecek şekilde nasıl düzenleyebilecekleri ile ilgilidir. Şirketinizdeki yetenek ve varlıkları nasıl organize edersiniz? İyi yapıldığında rakiplerin yapınızı kopyalamaları çok zordur.

İngiltere merkezli bir yenilik danışmanlığı olan OneLeap, yaklaşık altı hafta boyunca, büyük şirket içinde yarı özerk bir girişimci birimi oluşturmak için müşterileriyle birlikte çalışmıştır. OneLeap, girişimciler ve müşteri iç yönetimi arasındaki ilişkiyi, başlangıç ​​ile kurulan şirket inovasyonuna yaklaşımlar arasındaki temel farklar araştırmasına göre yapılandırır ve yönetir.

Bu, müşterilerin girişimcinin güçlü yönlerini ve kendi kaynaklarını, yeni fikirlerin hızla geliştirilmesinde, prototipleşmesinde ve neyin işe yaramadığını görmesi için tüketicilere götürmesini sağlar.

4- Proses

Proses inovasyonları, işi rakiplerinin üstünde tutacak şekilde, bir şirketin nihai teklifini oluşturmak için süreçleri kullanmaktır.

Geleneksel prototipleme yöntemleri yerine hızlı prototipleme için, 3D modelleme yazılımı benimseyen şirketler, süreç yenilikçiliğinin güzel bir örneğidir.

Tata Grubu’nun Hesaplamalı Araştırma Laboratuarları (CRL) paralel bir işlem kitaplığı teknolojisi geliştirdi. Bu süreç yenilikçiliği nedeniyle, CRL, 2007’de saniyede 117,9 trilyon yüzer işlem gerçekleştirme hızını koruyarak dünyanın dördüncü en hızlı bilgisayarını geliştirmeyi başardı.

Teklif Aşaması

Bu yenilik kategorisi, bir şirketin temel ürün / hizmetine veya bir koleksiyonuna odaklanır.

5- Ürün Performansı:

Bu tür inovasyon bir şirketin sunduğu ürünün değeri ile ilgilidir. Ürünün farklı özelliklerini ve kalitesini dikkate alır.

El yapımı yapay bir ayak olan Jaipur Ayağı, başarılı bir ürün yeniliğinin bir başka örneğidir. Hindistan’da 5,5 milyondan fazla ampute kişi var ve bunların çoğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu nedenle sağlık hizmeti almıyor. Bu insanlar için en önemli mesele, hayatta kalmak için gerekli olan işe geri dönebilmektir. Bununla birlikte çoğu amputeye, çok esnek olmayan ve geniş bir hareket aralığı sunmayan protezler takılmıştır.

Bu nedenle, Jaipur Ayağı, fakirlerin aktif yaşam tarzlarına uyan bir protezdir; çömelme, çapraz ayaklı oturma, tırmanma, ıslak alanlarda çalışma ve yalınayak yürüme gibi hareket kabiliyeti sağlar. İş Performansını Artırmada İnovasyon

6- Ürün Sistemi

Bir şirketin ana ürün teklifi etrafında oluşturduğu ücretsiz sistemleri ifade eder. Bir şirket tek bir sisteme entegre edilebilecek başka ürünler nasıl yaratabilir?

Kadınlar için ürettikleri tıraş bıçağını tanıttıktan sonra Gillette, tek kullanımlık bıçaklar, tıraş jeli, tekrar doldurulabilir jilet vb. ürünleri de üretmiştir.

Deneyim Aşaması

Bu kategori tamamen kullanıcıyla ilgilidir. Bu yenilikler, kullanıcıların bir müşterinin etkileşim içinde olduğu işin tüm unsurlarını ele almada yaşadıkları tecrübe ile ilgilidir.

7- Hizmet

Bu inovasyon kategorisi, işletmenin ürünü kullanmada, çeşitli özelliklerini anlamada ve bir ürünü kullanma deneyimini, iyi bir hale getirme konusunda, başka türlü bir yardım sağlamada, müşterilerine nasıl “Müşteri hizmeti” sağladığından bahseder. İyi bir servis, aynı zamanda kullanıcıyı, bir ürünü ilk defa denemeye ve ürünü sosyal çevreleri arasında savunmaya teşvik eder.

Ürününüzün kullanımını daha kolay, daha zevkli veya nasıl daha iyi bir değer elde edersiniz?

Örneğin Çiçek Sepeti, daha önceleri sadece özel günlerde çiçek gönderiminde müşterilere başarılı bir hizmet verirken, daha sonraları çiçek dışında ürün yelpazesini artırarak, hizmet alanını genişletti.

8- Kanal

Bu inovasyon kategorisi, ürün ve hizmetlerin müşteriye sunulması ile ilgilidir. Teslimat kanalı fiziksel veya online bir kanal olabilir ve müşteriyi ürünle ne kadar iyi bağlayabildiği önemlidir.

Tesco Korea’nın sanal mağazasında QR kodları kullanılıyor. Tesco Homeplus, pahalı yeni mağazalara ihtiyaç duymadan pazar payı kazanmanın bir yolunu bulurken, aynı zamanda zaman zaman yoksul kişilerin alışverişlerini daha verimli yapmalarına yardımcı olmakta. Sanal mağazalar platformlarda konumlandırılmıştır, böylece kullanıcılar bir uygulama üzerinden istedikleri ürünün QR kodunu tıklatarak akıllı telefonlarıyla alışveriş yapabilmelerini ve böylece ürünün eve gönderilmelerini takiben sepete kaydedilmelerini sağlayabilir.

9- Marka

Bu yenilik türü, ürününüzü ve diğer tekliflerinizi müşteriye nasıl sunduğunuzla ilgilidir. Bir marka imajı, bir işin sürdürülmesinde uzun bir yol kat eder. Markanız, kendi içinde güçlü bir yenilik olabilir, savunduğunuz değerleri temsil edebilir veya müşterilerde yankı uyandıran basit ama büyük bir fikir olabilir.

Microsoft, içeriğini Microsoft Stories aracılığıyla çekici kılmak için hikâye anlatımının gücünü kullanır. Bir teknoloji firmasıdır, ancak blogları insan hikâyeleriyle ilgilidir. Bunun nedeni hikâyelerin insanları birbirine bağlaması ve marka için sıcaklık hissi yaratmasıdır. Başarı İçin İnovasyon

10- Müşteri Katılımı

Bu tür yenilikler, işletmeyle bağlantı kurmalarına izin veren kullanıcılarla inovatif etkileşimler oluşturma ile ilgilidir. Müşterinin isteklerini anlama, anlayış geliştirme ve zorlayıcı deneyimler yaratmak için bunlara dokunma ile çalışır. Buradaki en önemli soru, müşterilerinizle nasıl etkileşimde bulunacağınız ve onları nasıl memnun edeceğinizdir. Bir şirket, birden fazla türde yeniliği birleştirmek için çalıştığında, genellikle güçlü sonuçlar üretir.

Buna örnek olarak Disney’i gösterebiliriz. Dünya eğlence devi Disney, tatil paketlerinde sihirleneceğiniz bir dünya satmaktadır. Bu da her yıl yüz binlerce müşteri katılımı sağlanarak, Disney dünyasına keşif yapmasını sağlar.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz