Yatırımcı Arıyorum

Doğu Anadolu Sektörel Kalkınma Yaklaşımı

Doğu Bölgesinde Sektörel Kalkınma

Doğu Anadolu Bölgemiz karasal iklime sahip olduğu ve engebeli arazi yapısı bulunduğu için bölgenin geneli baz alındığında tarım gelişmemiştir ya da yetersiz diyebiliriz. Bölgenin en önemli tarım ürünleri buğday ve arpa. Bölgenin en önemli geçim kaynağı hayvancılık bölge maden bakımından zengin fakat işletme yetersiz.

Ardahan

Bölgenin önemli illerinden biri Ardahan, Gürcistan ve Azerbaycan ile Orta doğu ve Kafkasya’ya açılan kapısı ülkemizin. Bölgede Ardahan, Kars, Artvin kalkınma projesi uygulanmakta Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teknik desteği ile bölgede yoksulluğun giderilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Kars

Hayvancılık üretiminin artırılması, arazi ve emek verimliliğinin artırılması, iş işletme yönetim bilgisinin artırılması, sebze meyve tarımının artırılmasının amaçlandığı kaynaklarda ifade ediliyor. Yapımı devam eden Kars-Bakü-Tiflis Demir Yolu hattı ile ticari lojistik kapasitesinin artması bekleniyor.

Iğdır

Bölgenin kentlerinden Iğdır’da çalışan nüfusun çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Sanayi ve turizm gelişmediği sınır illerimizden biri. Birkaç fabrikası mevcut ancak küçük ölçekli. KOSGEB teşvik ve destek faaliyetleri bu bölge illeri için de geçerli.

Bitlis

Bitlis, bölgenin kentlerinden, nüfusun üçte ikisi diğer illerde olduğu gibi tarım ile geçiniyor. Ormancılık yapılsa da orman sanayi gelişmemiş, maden bulunmuyor ulaşım, Avrupa Asya bağlantı demiryolu Tatvan’da son buluyor Van üzerinden İran’a ulaşılıyor. Bölgede zayıf olan sektörlerin geliştirilmesi mevcut sektörlerin büyümesi için KOSGEB teşvik ve destek faaliyetleri uygulanmaktadır.

Elazığ

Elazığ ilinin geçimi tarım ve ticarete dayanıyor Keban barajının hayata geçirilmesinden sonra kentte sanayi canlılık kazanmış ormancılık gelişmemiş, maden bakımından zengin tarım verimli. Yurdumuzun en büyük hidroelektrik santrali Elazığ’da bulunuyor. Batı’ya bağlanan yolların kavşak noktası olma niteliğine sahip.

Doğu’da Kırsal Kalkınma Destekleri

Kırsal kalkınma desteklerini öğrenmek detaylı bilgi sahibi olabilmek için girişimci adaylarının KOSGEB il müdürlükleri ile bağlantıya geçmeleri yararlı olacaktır.

Malatya

Malatya’nın ekonomisi tarım, hayvancılık, avcılık, sanayi ve balıkçılığa dayanıyor. Bölgede ormancılık faaliyeti gerçekleşse de orman bakımından fakir maden bakımından zengin bir kent. Kobi Vadisi olarak her bölgenin özelliklerini bölgelerin her bir kentinin niteliklerini ve eksiklerini ülkemizin kalkınma programı dahilinde buralarda gerçekleştirdiği faaliyetleri geliştirilmek istenen sektörleri girişimci, girişimci adayı yatırımcılarımıza bölge kalkınma faaliyetlerini merak eden okuyucularımıza aktarmak gayreti içindeyiz.

81 ilin kalkınması çalışmalarında aktarılacak bilgiler elbette çok daha fazla, olabildiğince özet şeklinde yatırımcı, girişimci adayı, bölge teşvik ve destek faaliyetlerini öğrenmek isteyen okuyucumuzu aydınlatmaya yönelik bilgileri sunma çabası içindeyiz.

2023 Hedefleri

Tüm ülkede başlatılan 2023 hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik kalkınma hamlesi her bölgede gelişirken tüm ülke illerini birbirine bağlayan ulaşım ağının yeterli ve konforlu hale getirilmesi ile hedeflere ulaşmak için gereken zaman kısalacaktır.

Doğu Anadolu Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Doğu Anadolu bölgemizde Dış İşleri Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler kuruluşları ile 2008 yılında Bin Yıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kültür ve turizmin gelişmesi amaçlanmış.

Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kış Turizminin geliştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Kars, Erzurum, Erzincan Kış Turizmi Koridorunun Geliştirme Projesi sebebi ile bölgeye 800 Bin Avro yatırım yapılmış Ekim ayı içinde bölge turizminin önemini anlatan Üç ayrı tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiş.

Avrupa Birliği Destekli Rekabetçi Sektörler Programı Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından yürütülüyor. Turizm Koridoru oluşturulması çalışması programın gerekliliklerinden ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Projenin amacı Kış Turizmini geliştirmek ve Kış sporlarına, Kış aktivitelerine ilgi duyan turist sayısını artırmak bu amaçların gerçekleşebilmesi için Kış Turizmine yatırım yapacak yatırımcı sayısının artırılması, Turizm sektörlerinin bölgede artmasına bağlı olarak istihdamın artması beklentisi izlenen yol haritasının ayrıntıları.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımlarından edinilen bilgiler bu yönde. Bakanlıkça oluşturulan Destinasyon Yönetim Organizasyonu çalışmaları ile Kış Turizminin geliştirilmesi ve tanıtılmasına yönelik ulusal ve uluslararası tanıtım pazarlama faaliyetlerinin sürdürüleceği edinilen bilgiler arasında.

Erzurum

Kış Turizminin yaşandığı Erzurum, 5 ay süresince karlarla kaplı kayak sporunun yapılmasına olanak sağlıyor bölgede bulunan Palandöken Dağları 1993 yılında Kış Turizm Merkezi olarak kabul edilmiş. Bölgede, Palandöken Kandilli Konaklı Kayak Merkezleri Buz Salonları ve Atlama Kuleleri yer alıyor.

Erzincan

Erzincan’da Ergan Kayak Merkezi, Kars’ da Cıbıl Tepe Kayak Merkezi, Sarıkamış Kayak Merkezi yer alıyor. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında açılan turizmi geliştirme koridoru Erzincan, Kars ve Erzurum’u içeriyor.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz