Yatırımcı Arıyorum

Dünya Bankası Faaliyetleri

Dünya Bankasının Faaliyet Alanları

Dünya ülkelerinin kalkınma çalışmalarında en fazla destek aldıkları kurum olarak bilinmekte. Okul, Hastane, su ve elektrik gibi toplumsal ihtiyaçların giderilmesi, kişisel ve çevresel sağlığın korunması çalışmalarına sağlanacak destek Dünya Bankasının çalışma alanına giriyor.

Dünya Bankası içerik olarak bankacılık faaliyetlerinden ziyade Birleşmiş Milletlerin uzantısı biçiminde 184 üye ülkenin ortak gayreti çerçevesinde finans ve gider yönetimini gerçekleştirmektedirler. Dünya Bankası Birleşmiş Milletler ile birlikte hareket ederek, küresel kalkınma hedefleri oluşturmakta ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Dünya Bankası Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Nedir?

  • Açlık ve yoksulluğun önlenmesi
  • Küresel İlköğretimin sağlanması
  • Çocuk ölüm oranlarının azalması yok edilmesi
  • Anne çocuk sağlığı faaliyetlerinin geliştirilmesi
  • Bulaşıcı hastalıklardan korunma

Liste uzayıp gidiyor elbette hedefler 2000 yılında oluşturulmuş en temel amaç olarak yoksulluğun ortadan kaldırılması planlanmış. Dünya Bankası, Washington kentinde hizmet veriyor faaliyetleri Yüz ’ün üzerinde ülkede devam ediyor çalışan kişi sayısı On Bin’ den fazla.

Gelişmemiş ülkeler uluslararası piyasalara borçlanacak durumda değillerdir faizleri yüksek olduğundan geri ödemeleri zor olacaktır bu nedenle Dünya Bankası gelişmemiş ülkelerin gelişmek için atacağı adımlarda en avantajlı destek sağlayan kurum niteliği taşımaktadır. On yılı geri ödemesiz sonraki ödemeleri 40-50 yıl uzayabilen kredi uygulaması gelişmekte olan ülkelere cazip gelmektedir.

Ayrıca faizsiz kredi, hibe uygulamaları da bulunan kurumun devlet politikalarına destek sağlamak, alt yapı projelerine destek olmak gibi işlevleri de bulunmaktadır. Çevre, Gençler konulu kalkındırma projelerinin yanında Küçük Hibeler programını yürütmekte Dünya Bankası.

Küçük Hibe Programının uygulanmasındaki amaç, savunmasız bireylerin ve uç grup olarak nitelenen toplumsal grupların yaşam seviyelerinin eşitlenmesine katkı sağlamak amacı ile fonlar oluşturmaktadır. Kurumun bu program ile üzerinde durduğu insan profili, kırsal kesim vatandaşları, gençler, bayanlar, farklı etnik kültür gruplarından oluşmaktadır.

Yeni projelere destek verme programı, kurumun bir nevi yarış havasında sürdürdüğü bir program olarak nitelenmekte başarılı görülen proje başka bir organ ya da Melek Yatırımcı olarak tanımlanan girişimciler aracılığı ile desteklenmekte program 1998 yılından beri uygulanıyor.

Dünya Bankası Destek Programları

Dünya Bankası denilince akla birkaç kurum gelmesi gerekmektedir:

  • Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası
  • Uluslararası Kalkınma Birliği
  • Uluslararası Finansman Kurumu
  • Çok Taraflı Garanti Yatırım Ajansı
  • Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi

Kuruluşlar hesapları ve kaynak varlıkları ile birbirinden bağımsız faaliyet gösterirken üyelik yükümlülükleri, yönetim işlevi ve birliğin amaçları söz konusu olduğunda birlikte hareket etmektedirler. Uluslararası Kalkınma Teşkilatı, Ülkelerin en yoksul kesimlerin kalkındırılmasına gerekli olan kaynağın sağlanması amacını gütmektedir. (International Development Assocation) IDA, kuruluş sözleşmesinde yer alan resmî ifadede, yoksul ülkelere geri ödemelerinde yük oluşturmayacak biçimde kalkınmalarına destek sağlama amacını gütmektedir tanımına yer verilmektedir. IDA kredileri sadece yoksulluk düzeyi düşük ülkelere uygulanmakta kredi verme koşulları da kişi başına düşen milli hasılanın yoksulluk sınırının altında kalıp kalmadığının tespit edilmesine bağlı olarak belirlenmektedir.

Yoksullara verilen krediler sıfır faizli, On yılı geri ödemesiz ve 30-40 yıl vadeli olabilmektedir. IDA başkanı aynı zamanda Dünya Bankası başkanlık görevini de yürütür.

Ziraat Bankası, Dünya Bankası Kaynaklı kredi hizmeti veriyor. Enerji verimliliği kredisi, orta ölçekli girişimciye yatırımcı destek kredisi, üst limitli kredi hizmetleri ziraat bankası aracılığı ile sürüyor.

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı

Amaç: Temel insani gereksinimlerin karşılanmasına yönelik projelendirilmiş geri ödemesiz mali yardım sunmak. Türkiye’nin tüm bölgelerinden başvuru kabul edildiği belirtilen kaynakta projelerin her bölgede uygulanabileceği fakat öncelikli bölgelerin Doğu ve Güney Doğu Anadolu olduğu belirtilmiş.

2018 yılı boyunca bölgelerin hemen hepsinde kalkınma çalışmaları ve kredi faaliyetleri sürecek. Çukurova Kalkınma Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve diğer Karadeniz Bölgeleri Kalkınma Ajansları, Ege Kalkınma Ajansı, İzmir Kalkınma ajansı gibi ülkenin her bölgesinde faaliyetler devam etmekte.

Albaraka Türk Katılım Bankası, Dünya Bankası kaynaklı kredi kullandırıyor. İşletmesini büyütmek isteyen girişimciler, yatırım projesi olan girişimciler orta ya da uzun vade ile kaynak ihtiyacını karşılamak için başvurabiliyorlar.

Avantajları, uzun döneme yayılabilen geri ödeme süreleri, uygun koşullarda kaynak kullanımı ve hibe olanakları olarak sıralanmış. 250 kişiden az çalışanı olan cirosu ya da aktifleri 40.000 Liranın altında bulunan işletmeler kredi kullanabiliyorlar. Mevcut istihdam sayısı Bin kişiden az olan ve gelirinin %10 kadar bir bölümü ihracattan oluşan işletmeler kredi haklarından yararlanabiliyorlar.kobi vadisi

Yorumunuz