Yatırımcı Arıyorum

Dünya Melek Yatırımcı Forumu – WBAF 2018

Melek Yatırımcılar Forumu

Melek yatırımcılık faaliyetlerinde dünyanın en büyük organizasyonu olarak nitelenen; Dünya Melek Yatırım Forumu 80 ülkeden Start-Up yatırımcı destekçisi misafir bekliyor (WBAF Dünya Kongresi 2018). Katılımcı sayısının Bin kişinin üzerinde gerçekleşeceğinin düşünüldüğü Forumda Melek Yatırımcı Kongresi ve 4 ayrı Zirvenin toplanacağı bilgisi yer alıyor basında duyurulan bilgiler arasında.

Küresel düzeyde girişimcinin finans sorunun çözümünün görüşüleceği toplantı Dört ayrı başlık altında toplanmış.

 • Melek Yatırımcılar
 • Start-Up Yatırımcılar
 • Fin Tech
 • Sosyal Normlar üreten Yatırımcılar
 • CEO ve YK üyeleri

Dünya Borsaları, Varlık fonu Yöneticileri, Yüz Milyon Dolar sermayeli şirketlerin yöneticileri, Banka temsilcilerinin katılacağı belirtilen Forumda, İş Birliği yapmak için masaya oturacaklar.

Melek Yatırımcı

Bu tanımı ilk kez telaffuz eden kişi İngiliz bir profesör İngiltere’de Melek yatırımcı yaklaşımı 1981 yılından itibaren oluştu diyor kaynaklar ülkemizde ise henüz yakın bir geçmişi bulunuyor buna rağmen uluslararası platformda yerini almış durumda.

HEDEF

Yatırıma uygun projeler için gerekecek finansal kaynakların oluşturulması, kâr getireceği ön görülen iş projelerinin finansal sorunlarını çözmek, desteklemek ve geliştirmek Melek yatırımcıların aktif olacağı alanı oluşturuyor.

ULUSLARARASI PLATFORMDAKİ YERİ

Avrupa’daki uygulamalarda Melek yatırımcıların ciddi rakamlarda vergi avantajları bulunduğu belirtiliyor, Orta Doğu ülkelerinde ve Körfez ülkelerinde Melek yatırımcılık uygulaması uzun zamandır faaliyette ayrıca İslami uygulamalara tamamen uyumlu olduğu belirtilmiş, İslam Kalkınma Bankası’nın listesinde yer almış.

Melek yatırımcı denince sade bir anlayış ile finans sağlayan kişi gibi algılansa da gerçekleşen faaliyetler finans sağlamaktan çok daha fazlasıdır aslında. Melek Yatırımcı kendisi ekonomi dünyasında zaten belirli bir gücü temsil etmektedir, destek sağladığı iş fikrinin Start-Up yatırımcısına iş dünyasında edindiği deneyimleri aktaracak, danışmanlık görevini üstlenecek ve belki de sahip olduğu ekonomik çevreyi ve iş dünyasındaki kredisini kullanacaktır.

Projesini destekleyecek melek Yatırımcıya kavuşan Start-Up yatırımcı güvenilir bir danışman, hazır bir ekonomik çevrede kurulmaya hazır iş ilişkileri ve Melek Yatırımcısının desteğinde kredi sahibi olacaktır ki bu da risklerin minimum seviyeye çekilmesi, risklerden korunma ve önlemlerin alınabilmesi, olası fırsatların nasıl değerlendirileceği konusunda arkasında güçlü bir şirket ve temsilcisinin olması anlamına gelmektedir.

MELEK YATIRIMCILAR HANGİ KRİTERLERİ ARIYOR?

 • Start-Up yatırımcının girişimci özelliklere sahip olup olmadığı, başladığı işi sürdürme kabiliyeti
 • İş fikrini doğru ve kısa özetleyebilmesi, Projesine inanıyor mu?
 • Önünde bulunan engeli ve çözümü ifade edebiliyor mu?
 • İş fikri hayata geçirildiğinde ne zaman kâr getirmeye başlar? Ne kadar zaman gerekebilir?
 • İş fikri uluslararası arenaya aşınabilir mi?
 • İş fikri için talep edilen finans proje ile uyumlu mu?

MELEK YATIRIMCI FAALİYET ŞEKLİ

 • Melek yatırımcıların faaliyet alanları bir firma ile sınırlı değil, Bir’den fazla Melek yatırımcı bir araya gelerek büyük finansman gerektiren iş fikirlerini de destekleyebilirler.
 • Melek Yatırımcılar genellikle destek sağladıkları Start-Up girişimciler ile birlikte proje faaliyetlerine katılmaktadırlar.
 • Yeni bir girişime destek veren melek yatırımcılar arasında amacı iş tatmini sağlamak başarılı olduğunu görme hırsı taşıyan kimseler de bulunmaktadır.
 • Finans dışında yönetim, eğitim, karar ortaklığı içinde olabilmektedirler.
 • Melek yatırımcılar beklenen başarı sağlandıktan sonra Start-Up yatırımcıdan kopar.

Türkiye’de Melek Yatırımcılar

TÜRKİYE’DE MELEK YATIRIMCI FAALİYETİNİN BULUNDUĞU DURUM

Türkiye’de Melek yatırımcı desteğinin alınması uygulaması henüz yeni olduğundan tüm ekonomik çevrelerce bilinmemesi nedeni ile sistem kendisinden beklenen verime henüz ulaşamamış beklenen sayıda Melek yatırımcıya kavuşamamıştır.

İş fikri olan ancak parası olmayan proje sahibi için önceleri hayal olan projenin uygulanmaya konulması, günümüzde Bankalar dahil, dev şirketler dahil ciddi ekonomik çevrelerin desteğini alarak mümkün hale gelmiştir Melek yatırımcı anlayışı ile.

Türkiye Melek Yatırımcıların destek vereceği alan olarak müthiş bir potansiyele sahip özellikle kalkınma hamlelerinin aktif olduğu ve daha uzun yıllar sürecek çalışmalara başlandığı düşünülür ise ülkemizde tüm sektörler kökten bir değişim geçirerek yeniden yapılanma sürecinde bu sürece dijitalleşme boyutu da eklendiğinde tüm sektörleri ile yatırımlara açık ve kâr potansiyeli yüksek bir platform oluşturmakta.

Türkiye’nin uluslararası alanda bulunduğu yerin yeni oluşan dünya düzeninde yeni baştan konumlanacağı, gelişme sürecinin ticari dengelerde farklılıklar yaratacağı bir gerçek. Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi dünyanın diğer ülkelerinde de yayılmaya başlayan yatırımların desteklenmesi, uluslararası platformda  küresel iş birliklerinin gerçekleşmesi çabaları hız kazanmıştır ve Türkiye aktif olarak bu çabaların içinde yer almaktadır.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz