Yatırımcı Arıyorum

E-Pazarlama Nedir?

E-Pazarlama Ne Demek?

Klasik satış-pazarlama faaliyeti yerini elektronik ortama ve sanal pazarlara bırakırken klasik satış-pazarlama stratejileri, yol ve yöntemleri de geleneksel yapılarını terk ederek dijital dünyanın müşteri profilini anlamaya yönelik, sanal ortamdaki tüketici taleplerinin davranışlarının analiz edilerek eğilimlerinin anlaşılmaya çalışıldığı elektronik ortama göre tasarlanmış pazarlama faaliyetlerini anlatıyor.

Dijital Ortam Çalışmaları Nelerdir?

Firmaların ürettiği mal ve hizmetleri satışa sunmaları kazanç için yeterli bir atak değildir her zaman satış faaliyetinin beklenen sonucu vermesi için tanıtım, reklam kampanyaları yapılır, çeşitli faaliyetler yürütülür ve ürün ancak bu şekilde beklenen kâr grafiğini çizer. Klasik yaklaşım dijital dünyada da bu gerçekliğini korur ancak yeni pazarın koşulları içinde biçimlenir her detay.

İnternet dünyanın her yerine ulaşmanızı sağladığından erişim sınırsızdır, üretici isterse ürününü Amerika Birleşik Devletleri’ne isterse Uzak doğu’da bir ülkeye tanıtabilir. İnternet üzerinde reklamı yapılmaya başlanan bir ürün dünyanın her yerinden ziyaretçi alacaktır.

Reklam ve tanıtım çalışması gerçek ortamda uygulanan işlemlerden çok farklı özellikler gerektirecek ve çok daha ucuza mal olacaktır. Öncelikle dijital ortamda bir ürün satıyor ve onu tanıtıyorsak sosyal medya uzmanlarında yararlanmak gerekecektir. Teknolojik yaşamın yeni doğan meslekleri bu alanda gösterilecek başarının kilit isimleri aynı zamanda.

Ürün ya da firmanın kimler tarafından daha fazla görüleceği ortalama kaç ziyaretçi aldığı gibi dijital pazarlamaya ait onlarca sorunun cevabını verecek ve işleyişi yönetecek kişidir. Mobil uygulama kanallarının kullanılması dijital pazarlamada kullanılan yöntemlerden biri.

Satış sonrası hizmet, ürün hakkında bilgi alınması gibi faaliyetlerde yine dijital ortamın kullanılması zamandan tasarruf sağladığı gibi 21. Yüz Yıl müşteri profilinin beklediği hizmet standardı ve kalitesini sağlamış oluyor.

Kurumsallığın Ölçüsü Nedir?

Günümüzde bir firmanın kurumsal yapı sergileyip sergilemediği teknolojiyi hangi seviyede ve hangi kalitede kullandığı ile ölçülmekte. Dijital dönüşümünü tamamlamış bir firmanın özellikleri sıralanacak olursa bu firmalarda uyum süratli gerçekleşir, çok detaylı analiz raporlarına ulaşmak mümkün olur, gelecek dönemlere ve yıllara ilişkin öngörüler sağlıklı raporlar sayesinde kolayca yapılabilir, güvenilirlikleri yüksektir, risk hesaplamaları iyi yapılmıştır ve mini boyuta çekilmiştir.

Dijital Lider Kimdir?

Dijitalleşme tüm iş kollarında dolayısı ile tüm departmanlarda tamamlandıktan sonra bu teknolojileri kullanan birimleri dijital ortam teknikleri ile nasıl yöneteceğini bilen mesleki bilgisini dijital yeterlilikler ile birleştirerek kullanan kimse olarak tanımlayabiliriz.

Dijital liderler, dijital yöntemleri iş faaliyetinin her alanında profesyonelce uygulamaktan sorumludurlar. İnternet ortamında gerçekleşen ticari bir faaliyetin dijital pazarlama koşullarını ve tekniklerin bilmesi süreci yönetmesi gerekir.

Dijital liderlerin en önemli nitelikleri pek çok alanda donanımlı olmaları, becerikli olmaları, oluşacak fırsatları değerlendirebilecek potansiyele sahip olmalarıdır. Rekabeti yönetebilir, tehditleri fırsata dönüştürebilirler.

Dijital Pazarlamada Son Durum

Mobil, internet, sosyal medya dijital pazarın faaliyet gösterdiği dijital ortamlardır. Ülke nüfusumuzun yarısından fazlası interneti yoğun biçimde kullanıyor. E-ticaret ve mobil pazarlama ürünlerinin tüketimi aktif bu oranın yakın zamanda yükseleceği şüphe götürmez bir gerçek.

Dijitalleşmeye bütçe ayırmayan, firmasının reklam çalışmalarını sosyal medyaya taşımayan ve elektronik ticareti kullanmayan işletmelerin yakın gelecekteki piyasa koşullarına dayanmaları bir hayli güç olacaktır yorumu yapılıyor.

Kobiler Dijitalleşiyor mu?

Türkiye’nin dijitalleşme notu %53 olarak belirtilmiş, büyük şehirlerin dijitalleşme oranı ise %62 oranında seyretmekte. İnşaat, gıda, tekstil sektörlerinde dijitalleşmenin yavaş gerçekleştiği ifade ediliyor. KOBİ işletmelerin büyümeleri için dijitalleşmenin zorunlu olduğu gerçeğine vurgu yapılırken fatura, rapor ve yasal uygulamaların dijital ortama taşınmasında çaba gösteriliyor.

Dijital Sanayi Nedir?

Teknolojinin yoğun biçimde kullanılması çalışmaları, kurumların faaliyet kültürlerinin temelden değişmesini de zorunlu hale getirdi. Sanayide ki üretim biçimlerinin teknolojik uygulamalar ile tamamen değiştirilmesi dijital sanayi olarak tanımlanmakta.

Dijital Pazarlama Teknikleri

İÇERİK PAZARLAMA

Mesaj, video, resim ve marka öyküsü ile işletmenin tanıtımının yapılması faaliyetlerini kapsar bu tür uygulamaların başarılı biçimde hazırlanmaları dışında geniş kitleler tarafından tanınması ve benimsenmesi için sık sık tekrarlanmaları gerekmektedir.

SOSYAL MEDYA UNSURLARI

Twitter, Facebook ve İnstagram gibi sosyal medya araçlarını pazarlama tekniklerinin uygulanma alanı olarak değerlendirmektedirler ve oldukça büyük fayda sağlamaktadır.

MOBİL ARAÇLAR

İşletmelerin web sitelerini oluşturması tüm internet kullanıcılarının kendilerine ulaşmasını sağlamak anlamına geldiğinden işletmeler mutlaka kurumlarının aktivitelerini dijital ortama taşımalı internet ortamında faaliyet göstermeliler.

KAMPANYA VE PROMOSYONLAR UYGULANMALIDIR


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz