Ege Bölgesi Kalkınma Çalışmaları

2023 Kalkınma programında hedeflenen Ege Bölgesi, Yaşam kalitesi dünya standartlarını yakalamış dünya turizm merkezlerinden biri olma özelliğini kazanmış doğa güzelliklerini koruyan ekonomisi gelişmiş bir bölge olarak tasarlanmış.

Bölgenin altyapısının geliştirilmesi, yatırım, istihdam ve iş gücünün verimliliğinin artırılması zengin sermayenin oluşturulması için gerekli atılımlar yapılmış ayrıca eğitim ve sağlık sektörlerinin geliştirilmesi, toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve kültürel gelişmenin sağlanması çalışmaları devam etmekte.

Aydın, Denizli, Muğla illeri Güney Ege kalkınma planının faaliyet alanları kabaca incelenecek olursa Aydın: turizm açısından gelişmiş çalışan nüfus yoğunluğunun tarım sektöründe oluştuğu, kısmen sanayi faaliyetlerinin de gerçekleştiği doğal güzelliklere sahip bir kentimiz.

İncir, pamuk, zeytin üretiminde ülkenin önemli kaynakları diğer tarım ürünleri açısından da oldukça verimli. Seracılık ve hayvancılık gelişen faaliyetler arasında arıcılık hızla gelişmiş. Yeraltı suları zenginliğine ve hidroelektrik santraline sahip.

Denizli’de Aydın’da olduğu gibi çalışan nüfusunun büyük bir kısmı tarımla uğraşıyor bunun yanı sıra balıkçılık ve ormancılık da yaygın çalışma alanlarından. Maden yataklarına da sahip ancak maden bakımından tarım ve hayvancılık kadar zengin değil. Sanayi yatırım ve faaliyetleri bölgede hızla gelişiyor. Hava alanı bulunmuyor Kara yolu ve Demir Yolu ulaşımı yaygın.

Muğla bölgenin en hareketli, ekonomisi çok yönlü faaliyet alanına sahip ili. Turizm çok gelişmiş olmakla beraber sanayi, ticaret, tarım ve hayvancılık bölgede yoğun olarak gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerden.

Türkiye’nin en zengin linyit yatakları Muğla’da bulunuyor, yatağan termik santrali bölgede ki en önemli enerji üretim merkezi. Bölgede hava alanı mevcut ve limanları bol bir şehir, küçük ve büyük sanayi gelişmiş.

Güney Ege’yi kalkındırma çalışmaları kapsamında AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi, markalaşma ve verimliliğin artırılması, ihracatın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, istihdamın artırılmasına yönelik faaliyetler, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının geliştirilmesi yaygınlaştırılması çalışmaları, dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik yaşamda aktif hale getirilmesi bulunuyor.

2023 hedefleri doğrultusunda bölgede hangi nitelikler değişecek hangi gelişmeler olacak incelemekte yarar var. Öncelikle ulaşımda yaşanacak değişiklikler göze çarpıyor hızlı trenin faaliyete geçmesi sonucunda İzmir-Denizli arasında ki mesafe süresi 1 saat’e inerek kısalacak, otoyolu yapımı yine ulaşım süresini kısaltacak çalışmalar arasında.

Büyük Menderes Havzası çevresini temizleme çalışmaları ile sağlıklı su ve verimlilik, sel ve taşkınların önlenmesi sağlanmış olacak yenilenebilir enerji kullanımı, çöp, atık su, alt yapı çalışmaları faaliyetleri ile kent akıllı şehir kimliğine kavuşturulacak. Kültür turizmine önem verilecek ve teşvik edilecek, tüm arazi alanlarının sulanması sağlanacak, kentin tüm ilçe ve köyleri ile merkez arasında ki farklılıklar tamamen giderilecek.

Aydın’da 4 Milyar 144 Milyon Lira değerinde proje hazırlanmış, projelerin 964 Milyon Liralık kısmı %23 oranında gerçekleşmiş. Sağlık, Eğitim, ulaşım, spor yatırımlarının sırada olduğu açıklanmakta ayrıca kentte bir ilk turizm uygulamasından söz edilmekte kentte Diş Sağlığı Turizmi Projesinin hayata geçirileceği belirtiliyor.

Aydın ili için bölgenin ve kentin kalkınması çalışmaları kapsamında KOSGEB teşvikleri ve destekleri uygulamaları devam etmekte. Hemen her sektör için KOSGEB kriterleri içinde kalan yatırım teşviklerinden yararlanmak mümkün.

Bölgenin illerinden biri olan Denizli ülkemizin tekstil şehirlerinden, jeotermal kaynaklar ve turizm faaliyetleri bulunan Denizli ilimizde seracılık faaliyeti de artmakta ve teşvik edilmekte. Kütahya ili kömür ve linyit madenlerine sahip. Tarım ve sanayi, termal turizm gelişmiş termik santral mevcut.

Uşşak halkının geçimi tarım, hayvancılık, ormancılık ve sanayi alanında ki ekonomik faaliyetlere dayanmakta, Sanayi kentte hızla gelişmekte. Afyonkarahisar halkının geçimi tarım ve hayvancılığa dayanıyor, termal turizm gelişmiş, maden cevherine sahip ancak en büyük zenginliğini mermer yatakları oluşturmakta sanayisi gelişmiş.

Ege kalkınma çalışmaları pek çok alanı pek çok konuyu kapsıyor çalışmalar arasında Sürdürülebilir İnovatif Tarım, bölgenin enerji merkezi haline getirilmesi, bölgesel vizyonun sağlanması bulunsa da bu başlıklar amaçlardan sadece birkaçının konu başlıklarını oluşturuyor.

Bölgenin en önemli illerinden biri olan İzmir ülkemizin en büyük ihracat limanı olma özelliğini taşıyor. Ege bölgesi halkının ülkemizin en şanslı kesimini oluşturduğunu söylemek mümkün zira ülkenin en verimli tarım topraklarının Ege’de bulunduğunu belirtiyor uzmanlar. Hayvancılık ve ormancılık gelişmiş ekonomik faaliyetlerden ayrıca kent maden bakımından oldukça zengin.

İzmir sanayi bakımından gelişmiş. Türkiye’nin sanayisi gelişmiş üç ilinden bir olduğunu söylüyor kaynaklar. Bölgede Ege’nin hangi iline yatırım yapılacak olursa olsun imkânlar müsait KOSGEB merkezleri teşvik ve destek sağlamak için her türlü çalışmayı yürütüyor.kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

Ege Bölgesi Kalkınma Çalışmaları

okuma süresi: 4 dk
0