Yatırımcı Arıyorum

Eğitimde İnovasyon

Eğitim Sektöründe İnovasyon Uygulamak

Genel olarak Türkiye’yi inceleyecek olursak gelecek açısından eğitimin her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizi de geleceğe taşıyacak olan bir araçtır. Bu araç ulusal düzey açısından yapılan değerlendirmeler sonucundan, ülkemiz eğitim sisteminde belli başlı sorunların ortaya çıkmaya başladığı görülmekte ve bu sorunların çözüm süreçleri ile ilgili çalışmaların olduğu gözlemleniyor. Ülkemiz eğitim sisteminde bazı girdilere oranla netice olarak bazı ürünler ortaya çıkıyor. Ortaya çıkmış olan bu ürünlerin ilgili kişiler ya da kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirmeleri yapılıyor. Beğenilmeyen ya da istenilmeyen bir sonuç ile karşılaşıldığında ise o gibi durumlarda operasyonlar yapılarak değişikliğe gidilmesi uygun görülür.

Ülkemiz sınırları içerisinde son yapılan piyasa sonuçlarına göre eğitim sistemimiz üzerinde oldukça düşüşlerin olduğu ve de bu durum karşısında belli başlı çalışmaların da olduğu görülüyor. Eğitim sistemimize genel açıdan bakacak olursak, gittikçe dibe vurmuş olduğunu görebiliriz. Örnek vermek gerekirse çıkmaz bir yola doğru gidilmeye devam ediliyor. Eğitimimizde çeşitlilik ya da belli başlı önlemlerin alınması ile kırık olan çarkların onarılması konusunda daha güvenli bir yol izlenmesi oldukça gerekli bir konu haline geliyor.

Bu gibi sorunların çözüm çarklarından biri olarak inovasyon örnek olarak verilebilir. Ülkemiz sınırları içerisinde inovasyon ekipleri kurmak ya da AR-GE ile birlikte genel anlamda iyileştirme projelerinin geliştirilmesi ve de inovasyon gibi yaratıcı süreçleri bu gibi durumlar içerisinde kullanarak çözüme ulaşabiliriz. Dünyada yapılmış olan PISA projesi 2000 senesi içerinde uygulanmaya başlanarak, yaklaşık olarak üç senelik dönemler halinde uygulanmıştır. Ülkemiz ise bu projeye 2003 yılında katılım göstermiştir.

Eğitim Sisteminde PISA İnovasyon Uygulaması

2000 senesinde uygulamaya alınmış olan PISA Projesi eğitim üzerinde olumlu yanıtlar vermiştir. Eğitim üzerinde zorunluluk ve de örgün eğitime devam edebilen 14-15 yaş grubu öğrencilerin Matematik, Fen Bilimleri Okuryazarlığı ve de Okuma Becerileri alanlarının haricinde öğrenciler üzerinde motivasyonlarını, kişinin kimliği hakkında ne düşündüklerini, bir konuyu öğrenme sürecindeki etkenleri, okul içerisindeki genel ortamları ve benzeri birçok faktörler ile veriler toplanmıştır.

Genel olarak sade anlatılmış olan Matematik ve Fen Bilimleri branşı okunanı anlamaya yönelik bir ölçümleme ile söz konusu olacağı vurgulanmıştır. Bu uygulamaya alınmış olan proje içerisinde kullanılmış olan okuryazarlık kavramları öğrencilerin bilgilerini ve de potansiyellerini geliştirerek, topluma daha yararlı ve etkili bir birey olarak katkı sağlamasını hedeflemek için yazılmış olan kaynakları bulmak, bu kaynakları kullanmak, kaynakları kabul etmek ve de değerlendirmek gibi aşamalar oluşturulmuştur.

İnovasyon’un Eğitime Etkileri

Genel olarak küreselleşen dünyamızda eğitim alanlarında birçok yenilikler ve de çeşitlilik gibi konular ele alınıyor. Eğitim alanlarında ulusal değerlendirme çalışmalarını bir kenara bıraktığımızda, uluslararası konumlarını belirlemek amacı ile her ülkenin eğitim düzeyine ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle referans gibi konular ele alındığında ülkemizin eğitim düzeylerinin hangi aşamada olduğu, hangi giderilmesi gereken eksikliklerin meydana geldiği ve de hangi alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi gibi konular üzerinde çalışmaların olması gerekiyor.

Ülkemiz OECD üyelerinden bir tanesi olarak, eğitim düzeylerinin gelişimi amacı ile bu projeye katılım göstermiştir. Açıklanmış olan PISA sonuçlarına göre Türk Eğitim Sistemi’ne belli başlı müdahalelerin olması gerekiyor. Açıklanmış sonuçların ana merkezi ise Türk eğitim sisteminin bir koma içerisinde olduğu düşünülüyor. Bunun çıkış yolu olarak da inovasyon gösteriliyor.

Türkçemiz’de inovasyon kelimesinin anlamına bakacak olursak bir icat ya da buluş değildir. Yapımına devam edilen herhangi bir durumu farklılaşmaya yönelterek bundan daha farkı değerler elde etmektir. Eğitime inovasyon geldiği takdirde daha yenilikçi bir hale gelebilir. En basit tanımıyla inceleyecek olursak farkları, değişikliği, yeni fikirlerin gelişimi gibi konuları ele alan bir yöntem biçimidir. Türkiye’de Eğitim Sektörünün Gelişimi

İnovasyon İle Eğitime Katkı Sağlamak

İnovasyon ile birlikte geleceğimiz üzerinde çeşitli verimlilik ya da geleceği tasarlamak daha kolay bir hale gelebilir. Son dönem içerisinde genel olarak eğitim sisteminde yapılan değişiklikler sonucu, eğitim düzeylerinin daha düşmesi açısından inovasyon gibi yöntemler kullanılarak duruma bir çözüm getirilebilir.

Daha da iyi olabilir, daha da hızlı gelişebilir, daha verimli olabilir, daha yenilikçi projeler ile diğer ülkeler ile etkileşim haline geçebilir, eğitimin genel olarak geleceğini kurgulamak adı altında ortaya oldukça büyük başarılar çıkarabiliriz.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz