Yatırımcı Arıyorum

Ekonomi’de Sıcak Gündem

Türkiye Ekonomisi

Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki konumunu doğru değerlendirmek doğru yorumlamak, ülke içi ekonomik durumun da doğru anlaşılmasını fırsatların etkin değerlendirilmesini olası risklere etkin çözümler üretilmesini sağlayacaktır.

Avrupa ülkelerinin genel ekonomik yapılarına bir göz atmak ilişkide bulunduğumuz ve parçası olmaya çalıştığımız Avrupa ekonomik iş birliği faaliyetlerinin Türk iş hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerin neler olabileceğine dair somut gerçekleri ortaya koyacaktır.

Avrupa Ekonomisi

Almanya ekonomisi son 4 çeyrektir durgunluk yaşıyor otomotiv sektörü zor bir dönem geçirmekte benzer durum Fransa için de söz konusu bu açıklamalar Avrupa Merkez Bankası ( European Central Bank) tarafından gerçekleştirilmiş.

Basında yer alan haberlere göre Fransa da şehir merkezlerinde artan kiralar nedeni ile kırsal kesime göçlerin olduğu akaryakıta gelen zamlar nedeni ile protestoların arttığı belirtiliyor.

İtalya’nın 2019 yılı bütçesi Avrupa Birliği kurallarını çiğnediği gerekçesi ile ret edilirken ‘’ eşi benzeri görülmemiş biçimde’’ tanımı kullanılmış. İtalya Yunanistan’dan sonra Avrupa Birliği’nin en büyük borca sahip ülkesi olarak açıklanıyor.

İngiliz ekonomisi ise ilk çeyrekte 0,5 büyüme sağlamış ülkedeki hizmet sektörünün çok zayıf büyüme göstermesinin nedeni  alt sektörlerinin daralması olarak gösterilmekte. Basında ekonomi çevrelerinin ülkenin resesyona girmesinden endişeli olduğu yorumları yer alıyor. Ekonomideki durgunluğun birkaç aydan uzun sürmesi olarak tanımlanan Resesyon ülkedeki büyüme hızının artan nüfusun altında seyretmesi dolayısı ile nüfus artışı yaşanırken kişi başına düşen gelirin sabit kalması anlamına geliyor.

Hollanda ekonomisi basında yer alan istatistik kurumlarının açıklamalarına göre 2016 yılında 2,1 büyüme sağlamış 2007 yılından beri aralıksız büyüme gösterdiği belirtilen Hollanda’nın işsizlik rakamları 5,3’e gerileyerek son Beş yılın en alt seviyesine inmiş. Günümüz itibarı ile Avrupa ülkeleri içinde ekonomisi en iyi durumda olan ülkelerden biri Hollanda.

Hollanda tarım alanında ürettiğinin %60 kadarını ihraç eden bir ülke doğalgaz ve petrol üreticilerinden biri aynı zamanda. Hizmet sektörü Hollanda’nın başarılı olduğu bir diğer önemli alan bankacılık, lojistik, su mühendisliği, ulaşım ve yeni teknolojiler ülkenin üzerinde yoğunlaştığı ekonomik faaliyetler.

Hizmet sektörü Hollanda’nın %70,3 lük kısmını oluştururken istihdama %81,4 lük katkı sağlamış. Türk yatırımcı ve girişimciler için Hollanda örneğinden çıkarılacak önemli dersler olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.

Hollanda Türkiye Karşılaştırması

Avrupa’nın en küçük ve nüfusu en fazla ülkesi olan Hollanda’nın tarım alanlarına baktığımızda Türkiye’nin ancak 1/7 kadarlık bir kısmı olduğunu söylüyor kaynaklar. Buna rağmen ürettiğinin %60’lık kısmını ihraç edecek kadar başarılı.

Süs bitkileri sebze ihracatında dünya liderliğini elinde bulunduran Hollanda süt ve süt ürünleri üretiminde dünya Üçüncüsü olurken et ihracatında dünya Dördüncüsü olarak dünya ekonomik pastasındaki konumunu belirliyor.

Sorunlar:

  • Toprakları az ve deniz seviyesinin altında denizi doldurarak topraklarını büyütmek zorundalar
  • Su sorunları var
  • Nüfus kalabalık dolayısı ile kişi başına düşen toprak parçası az

Hollanda’nın tüm bu olumsuz şartlara karşın değerlerine sahip çıkması (su, tohum, toprak gibi) eğitime önem vererek eğitimli iş gücü ile Ar-Ge çalışmalarını geliştirmesi yeni teknolojiler ve yöntemlere sahip olmasını sağlamış dolayısı ile dünya ekonomik pastasında işgal ettiği konum bir tesadüf değil.

Türkiye’de ki sorunlar

  • Türkiye’de 4.1 Milyar hektar tarımsal alan işlenmeden duruyor
  • Türkiye sebze üretiyor ve bu faaliyetin ciddi sorunları ile uğraşıyor Hollanda ise tohum üretip satıyor.
  • Bilim ve teknolojiden yeterince yararlanılmıyor
  • Üretim maliyetlerini düşürecek yöntem ve politikalar üretilemiyor
  • Türkiye iklim avantajını kullanamıyor
  • İhracatı diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisinde
  • Hollanda seracılık faaliyetlerine ağırlık vermiş su ve enerji inovasyon çalışmaları üstünde önemle duruyor

Türkiye 15 yıldır ilk kez 2018 yılında iki haneli enflasyon rakamlarını görmüş. 2018 Ocak ayında 10.35 olan rakam Kasım ayında %21 gerilemiş. Hizmet sektörü geçen yıla göre %4 büyüme sağlarken tarım sektörünün 1.9 oranında küçüldüğü belirtiliyor basında yer alan haberlerde. Hollanda örneğini düşündüğümüzde Türkiye tarım ve iklim potansiyelini de göz önünde bulundurduğumuzda sektörün küçülmesi oldukça üzücü haber.

Türkiye Ekonomisinin Büyümesi

Türkiye ekonomisi genel çerçevesinde ise büyüme rakamının 2,4 olması Avrupa ülkelerinin genel durumu da dikkate alındığında iyi haber olarak nitelenebilir. Ülkemizde yatırım yapacak girişimcilerin halen faaliyet gösteren yeni sektörlerde büyümeyi düşünen işletmelerin ülke ekonomik koşullarını değerlendirirken geniş perspektiften bakarak araştırmalarını yapmaları girişimlerin başarıya ulaşmasında doğru tespitlerin yapılmasında önemli katkı sağlayacaktır.

Tarımsal yatırımlar ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, yeni teknolojilere ve yöntemlere yönel inmesi bu alanda AR-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi tohumculuk faaliyetleri üzerinde durulması girişimcilerin cazibe alanını oluşturması gereken alanlar gibi görünüyor.kobi vadisi

Yorumunuz