Yatırımcı Arıyorum

Elektronik Sektöründe Girişimci Olmak

Elektronik Sektörüne Yatırım Yapmak

Elektronik Sektörü başlı başına bir sektör olma niteliğinin dışına taşarak diğer tüm sektörleri besleyen dinamik bir yapı özelliği kazanmış esas sanayi haline gelmiştir. AR-GE çalışmalarının çok yoğun gerçekleştiği sektörde, teknolojik uygulamaların yeni bir uygulama ile değişime uğraması sürekli güncellenen bir çalışma anlayışını zorunlu kılıyor.

Sektörün özellikleri

  • Teknoloji yoğundur
  • Elektronikteki gelişmeler birbirine bağlı seyreder
  • Üretim ve pazarlamada küresel standartlara sahiptir
  • Ürün çeşitleri geniştir
  • Sermaye yoğun bir alandır

Elektronik eşya ihtiyacının küresel düzeyde Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından karşılandığını belirtiyor kaynaklar. Avrupa ülkelerini de ilave ettiğimizde dünya pazarının Üçte İkisinin bu ülkeler tarafından paylaşıldığını söyleyebiliriz.

Türkiye’de Elektronik Sektörü

Türkiye’de elektronik sektörü üretim kapasitesi 2012 yılında 12,5 Milyar Dolar olarak ifade edilmiş. Bu yıl itibarı ile faaliyet gösterilen bölgeler İç Anadolu, Marmara ve Ege olarak açıklanmış. Türkiye’nin avantajları sıralandığında ilk sırada ucuz iş gücünden söz etmek mümkün. Sektörde nitelikli gerekli bilgi ve beceriye sahip iş gücünün bulunması, coğrafi konum, üretim potansiyeline sahip olması ve esnek bir yapı sergilemesi, kalite standartları anlayışına sahip olması, genç ve dinamik nüfus yapısı, uluslararası yönetim anlayışının uygulanıyor olması ile listeyi uzatmak mümkün.

Türkiye’nin 2023 hedefinde 45 Milyon Dolar ihracat bulunuyor. Hedefe ulaşmak için alt sektörlerin gelişmesi ihracata yönlendirilmesi önem taşıyor. Enerji yatırımlarını ve AR-GE çalışmalarını hızlandırmak, tanınırlığı güçlendirmek ve üretime yönelmek başlıca atak çalışmalarını oluşturuyor.

2016 yılı verilerine göre elektronik sektöründe 600 girişimci bulunuyor, istihdam 27 Bin civarında gerçekleşmiş, verilen ihracat rakamı 7,5 Milyar Dolar ayrıca Türk imalat sektörüne sağladı ek kazanç %1,6 olarak belirtiliyor kaynaklarda. 2023 yılı için öngörülen dünya ihracat rakamı 34 Trilyon Dolar olarak açıklanırken elektronik ihracatı 7 Trilyon Dolar olarak ifade edilmiş. Türkiye sektörde ithalatçı ülke konumunu koruyor.

Türkiye’de montaj sanayi ile yerleşmiş elektronik sektörü, araştırmalar gösteriyor ki elektronik sanayi alanında gelişen ülkeler kısa sürede gelişmişlik düzeylerini de yükseltmişler. Ülkemizde bilişim teknolojileri Pazar büyüklüğü rakamı 8,7 Milyar Dolar, yazılım ve hizmet büyüklüğü 5,6 Milyar Dolar. 2016 yılı verilerine göre bilişim ve yazılım alanında, konusunda yetkin 150 Bin kişi istihdam edilmiş.

4. Endüstri devrimi gereği uzaydan ev ve iş yeri gereçlerine kadar yeni akıllı teknolojilerin kullanılır hale gelmesini sağlayan nesnelerin interneti olarak tanımlanan yapay zekâ yani elektronik ve yazılım teknolojileri sektörüdür. Ve ülkemizde hızla yaygınlaşarak kullanılır hale gelmiş kullanım alanını ve pazarını büyütmeye kaçınılmaz olarak devam ettirecektir.

Elektronik Sanayi

Elektronik sanayi ülkemizde 1950 yıllarında montaj ile başlasa da sürekli büyüyerek kazancını yükselterek pazarını ve istihdamını artırarak ilerlemiş, günümüzde halen büyük bir hızla büyüme ve ilerlemesini sürdüren elektronik sektörü diğer tüm sektörlere temel teşkil edecek sanayi halini aldı.

Dünyada en fazla nitelikli iş gücü istihdamının elektronik sektöründe gerçekleştiğini söylüyor kaynaklar. 2015 yılı istihdam rakamları 100 Bin olarak açıklanmış.

Elektronik ve yazılım sektörü ne kadar büyük bir hızla ve kâr ile büyüse de Türkiye’nin bu alanda istihdam edilecek nitelikli iş gücü açığı bulunuyor. Ülkede pek çok girişimci bulunsa da daha fazla elektronik ve yazılımın tüm bölümlerinde, alt bölümlerinde girişimcilere ihtiyaç var.

Dünya sahnesinde aktif rol almak isteyen, rekabet koşullarını başarılı yönetmek isteyen her ülke bilişim teknolojilerinde kendisini geliştirmek zorunda olduğunun bilincinde. Ülkemiz de bu anlayış ile sektörde yapılacak girişimler için yeni projeleri, genç yatırımcıları, icatları teşvikler ile destekliyor.

Teknolojinin kullanıldığı tüm sektörlerin gelişerek kalkınıyor olması sektörün kendisi dışında ana sanayi kimliği ile tüm sektörleri beslemeye başladığı tespitini koymuş ortaya. Gelişmekte olan ülkelerin en fazla yatırım alan sektörünün yazılım olduğu gerçeğine de vurgu yapılıyor. Önümüzdeki süreçte tüm iş kollarında elektronik ve yazılım uygulama alanlarının büyümesi bekleniyor.

Gelişmesi ve büyümesi kesin olan diğer tüm sektörlerin arka planında bulunması daima zorunlu olan bilişim dünyasına yatırım yapmak en akıllıca atılımlardan biri olsa gerek. Alt sektörleri ile beraber çok geniş uygulama alanı bulan sektörde girişimci, sermayesine ve olanaklarına en uygun firma ile başarıya giden yolu aralayabilir.

Bilişim teknolojilerinin her alanında bayilik veren onlarca firma bulunuyor.

Elektronik Bayiliği Almak

Arzu ederseniz Kobi Vadisi portalında yer alan; Elektronik Sektöründe Bayilik veren firmaları araştırabilirsiniz.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz