Yatırımcı Arıyorum

En İyi Fikir Üretme Teknikleri

Yeni Fikirler Üretmek

Fikirler, oldukça sık gelip giden şeylerdir. Ancak, gerçekten harika fikir üretme, genellikle beklenmedik bir şekildi ilham anlarında ortaya çıkar. Kendimizi beynimizdeki düşünce alanını kaplayan sıradan, günlük, geleneksel düşüncelerden kurtardığımızda, harika fikirler bulmak daha kolay hale geliyor.

İşletmeler, sürdürülebilirliklerini devam ettirmek için sürekli olarak yeni fikirler üretme çabasında olmak zorundadır. Gittikçe genişleyen pazar şartlarında rakiplerini alt etmek, sağlam bir ilerleme sürdürmek ve eldeki mevcut müşterileri yenilikçi işletmelere kaptırmamak için yeni fikir üretme aşamasını göz ardı etmemek zorundadır.

En Etkili Fikir Üretme Yöntemleri

Bir organizasyonun başarılı bir şekilde düşünmek için üretim, seçim ve uygulama olmak üzere 3 ana aşamayı takip etmesi gerekir.

1- Üretim

Birçok şirket için, belirli bir sorunu veya gereksinimi ele almak, fikirden yararlanmak genellikle iyi bir başlangıç noktasıdır. Şirketlerin çoğu bu tür ihtiyaçları kolayca belirleyebilirler. Ana karar, bir fikir oluşturma yaklaşımına katkıda bulunup bulunmadıklarıdır. Problem çözdükten sonra, fikirlerden yararlanmak için iki önemli şans daha ortaya çıkıyor: Temel yetkinlikler ve tüketici içgörüleri.

Fikir oluşturma ile ilgili temel yetkinlikler, bir şirketin yeteneklerini geliştirmek için fikirden yararlanma ile ilgilidir. Bu tür bir düşüncede kuruluş, mevcut hizmetler / ürünler için yeni uygulamalar ve pazarlar aramaktadır.

Tüketici öngörüleri, fikir oluşturma ile ilgili olarak, geleneksel pazar araştırması ilkelerini (odak grupları ve anketler vb.) kullanmak ve bunları ortak bir fikir paylaşım bağlamında uygulamakla ilgilidir.

Bazı dezavantajları olsa da anketler etkilidir. Katılımcılar diğer yanıtları görmezler ve yanıt oranları oldukça düşüktür. Odak grupları bile, daha büyük bir katılımcı havuzuna erişmelerini engelleyen fiyat kısıtlamaları gibi faktörler nedeniyle çevrimiçi düşüncenin doruklarına ulaşmasa da etkilidir.

2- Seçim

Çevrim içi bir işletme için en iyi fikirleri seçmek, düşünce sürecinin başlamasından çok önce başlar. Fikirlerin değerlendirileceği kriterleri, fikirleri değerlendirmekten kimin sorumlu olacağını ve daha fazla değerlendirme veya yürütme için ilgili iç ekiplere en iyi fikirlerin nasıl verileceğini belirlemeniz önemlidir.

Uygun bir seçim süreci, fikirleri anlamlı kümeler halinde düzenlemek için etiketlerin kullanılmasıyla başlar. Örnek: Ürün serileri boyunca düzenlenmiş etiketler (telefon, dizüstü bilgisayar, tablet gibi) ve niteliklere (kolay gezinme, taşınabilir, uzun pil ömrü, hafiflik) ve özelliklere (ekran, iletişim sistem, arayüz)

En temel fikirlerin uygulama / yürütme aşamasına ulaştığından emin olmak için etiketleme ve hemen ardından önceliklendirme yapılmalıdır.

3- Uygulama

Uygulamanın başarısı, bir kuruluşlun en iyi fikirleri seçme ve bunlara göre hareket etme becerisine bağlıdır. Aynı zamanda, doğru grupların fikir oluşturma sürecinin üç adımında uygun zamanda yer alması için uygun iş akışlarına sahip olan kuruluşa da bağlıdır.

Bu iş akışlarının yapısı (sorumluluğun belirli rollerini ve yönlerini ortaya koyan) herhangi bir fikir oluşturma girişimine başlayacaklarsa kuruluşlar için çok önemlidir. Anılan rollerdeki kişiler, şirket içinden gelmeyen ve muhtemelen teşvik edebilecek veya yeni yaklaşımı uygulamaya hazır oldukları için başka bir şekilde kabul edebilecek yeni fikirler almaya hazır olmalıdır. Girişimcilik Fikirleri

Fikir Üretme Yöntemleri Nelerdir?

Scamper Tekniği

SCAMPER, eylem fiillerini uyarıcı olarak kullanan bir fikir üretme tekniğidir. Bob Eberie tarafından geliştirilen ve kişinin mevcut bir üründe yapılabilecek değişiklikler veya yeni bir ürün yapmak için fikir üretmesine yardımcı olan iyi bilinen bir kontrol listesidir. SCAMPER, her harfin bir eylem fiilini temsil ettiğini ve bu da yaratıcı fikirler için bir yönlendirmeyi temsil ettiği bir kısaltmadır.

S- Yedek

C- Birleştir

A- Uyarla

M- Değiştir

P- Başka bir kullanım için kullanın

E- Ortadan Kaldır

R- Ters

Beyin Fırtınası

Bu süreç, belirli bir problem (fikir) için, fikirlerin sayısı üzerinde durularak çok sayıda çözüm üretmeyi içerir. Belin fırtınası sırasında fikirlerin değerlendirilmesi yoktur. Böylece insanlar eleştiri korkusu olmadan fikirlerini özgürce dile getirebilirler.

Tuhaf fikirler bile kabul edilir. Aslında fikir ne kadar çılgıncaysa o kadar iyidir. Beyin fırtınası hem bireysel hem de gruplar halinde yapılabilir. Tipik beyin fırtınası grubu altı ile on kişiden oluşur. Beyin Fırtınasını Kullanarak Etkin Fikirler Üretmek

Zihin Haritası Oluşturma

Zihin haritalama, çeşitli bilgi veya fikirler arasındaki bağlantıları hayal etmeye yönelik grafiksel bir tekniktir. Her gerçek fikir yazılır ve ardından eğriler ve çizgilerle küçük veya büyük olgusuna veya fikrine bağlanır. Zihin haritalama, beyin fırtınası, proje planlama, problem çözme ve not almada kullanılır.

Diğer haritalama yöntemlerinde olduğu gibi, belin haritalamanı arkasındaki amaç da dikkat çekmek ve kavramların ve fikirlerin paylaşılmasını sağlamak için bilgi kazanmak ve çerçevelemektir. Zihin haritalamaya başlamak için, katılımcının sayfanın ortasına bir anahtar kelime öbeği veya kelime yazması yeterlidir. Daha sonra akla gelen her şeyi aynı sayfaya yazması gerekir. Bundan sonra, önceki paragrafta belirtildiği gibi bağlantılar kurmaya çalışmalıdır.

Sinektik Tekniği

Sinektik, öznenin farkında olamayabileceği düşünce süreçlerini uyandıran yaratıcı bir fikir üretme ve problem çözme tekniğidir. Problem çözme ve yaratıcılığa rasyonel bir şekilde yaklaşma biçimidir. Yaratıcı süreci anlamak ve öğretmek mümkündür. Grup ve bireysel yaratıcılık benzerdir.

Storyboarding

Storyboarding, açıklamak veya keşfetmek için görsel bir hikâye geliştirmekle ilgilidir. Öykü tahtaları, yaratıcı kişilerin araştırma sırasında edindikleri bilgileri temsil etmelerine yardımcı olabilir. Resimler, kullanıcıdan alıntılar ve diğer ilgili bilgiler, bir senaryoyu temsil etmek ve çeşitli fikirler arasındaki ilişkileri anlamak için mantar panoya veya benzer herhangi bir yüzeye sabitlenir.

Rol Oynama

Rol oynama tekniğinde, her katılımcı kendi kişiliğinden farklı bir kişilik ya da rol üstlenebilir. Teknik eğlenceli olduğu için, insanların engellemelerini azaltmalarına ve beklenmedik fikirlerle ortaya çıkmalarına yardımcı olabilir.

Öznitelik Listesi

Öznitelik listeleme, iyileştirme alanlarını belirleyerek/ tanıyarak bir sistemin veya ürünün yeni biçimlerini tanımaya yönelik analitik bir yaklaşımdır. Belirli bir ürünün nasıl geliştirileceğini anlamak için, parçalara ayrılır, her bileşenin fiziksel özellikleri not edilir ve herhangi bir değişikliğin veya rekombinasyonun ürüne zarar verip vermeyeceğini görmek için her bileşenin tüm işlevleri açıklanır ve incelenir.

Görselleştirme ve Görsel Uyarılar

Görselleştirme, sorunu daha iyi anlamak için zorlukları görsel olarak düşünmekle ilgilidir. Katılımcının elindeki sorundan bir mola verdiği ve zihni bilinçaltında fikir üzerine çalışmaya devam ederken, tamamen farklı bir şeye odaklandığı bir kuluçka ve aydınlatma sürecidir.

Bu, katılımcının aniden çeşitli çözümler aldığı ve bunları hızla yazdığı, böylece yeni paralel düşünce çizgileri yarattığı bir aydınlatma aşamasına dönüşür.

Bir kişinin beyninin bağlantılar kurmasını sağlamak söz konusu olduğunda resimli yönlendirmeler çok yardımcı olur. Bu yönlendirmeler duyguları, hisleri ve sezgileri yüzeye çıkarmaya yardımcı olabilir. Bu, onları insanları içeren yenilikçi zorluklara ve değir psikolojik veya duygusal temel sorunları olan belin fırtınası çözümleri için özellikle yararlı kılar.

Kolaylaştırıcı, resimli istemleri kullanmaya başlamak için önceden seçilmiş bir dizi resim dağıtır, her katılımcı bir tane alır. Ayrıca katılımcılardan ellerinde bulunan resme baktıklarında akıllarına gelen fikirleri yazmalarını ister.

Bundan sonra, katılıcılar eşleşir ve ek zaman kullanır, ortaya çıkardıkları fikirleri paylaşır ve konuşur ve mevcut soruna/ zorluğa daha fazla çözüm için beyin fırtınası yapar. Son olarak çiftler fikirlerini grubun geri kalanına sunar.

Morfolojik Analiz

Morfolojik analiz, bir sorunun yapısal yönlerini tanımak ve aralarındaki ilişkileri incelemekle ilgilidir. Belirli birçok boyutlu problem kompleksinde bulunan olası ilişkilerin toplam kümesini tanımlamak, yapılandırmak ve araştırmak için bir yöntemdir. Morfolojik Analiz, küçük konu uzmanları gruplarının karmaşık problem alanlarının parametrelerini tanımlamasına, bağlanmasına ve dâhili olarak değerlendirilmesine, bir çözüm alanı ve esnek çıkarım modeli oluşturmasına olanak tanır.

Zorunlu İlişkiler

Yeni bir fikir bulmak için tamamen farklı fikirlerin birleştirilmesini içeren kolay bir tekniktir. Çözüm, kesin olarak benzersiz olmasa da, sıklıkla yararlı olan bir dizi kombinasyonla sonuçlanır. Bugün gördüğünüz pek çok ürün, zorunlu ilişkilerin ürünüdür (hesap makinesi, müzikli doğum günü kartları vb.)

Bu fikirlerin çoğu, devrim niteliğinde keşifler olmayabilir, ancak yine de avantajlı ürünlerdir ve genellikle toplumda ileriye dönük bir pazara sahiptirler.

Hayal Kurmak

Pek fazla onaylanmasa da, hayal kurmak gerçekten harika fikirleri tetiklemenin en temel yollarından biridir. Hayal kurma, katılımcının yaratıcılığını ve becerikliliğini mevcut problemle oynamasını birleştiren, sınırsız ve eğlenceli bir düşünce sürecini tetikler.

Kişinin problemle duygusal bir bağ kurmasını sağlar ki, bu da harika bir fikir üretmesi açısından faydalıdır. Üretken ayal kurmanın odağı, pratik bir görev gibi görünüp görünmediğine bakılmaksızın belirli bir hedeftir. Geçmişte pek çok ünlü mucit hayal kurarak, yaşamı değiştiren icatlara katkıda bulunan fikirleri ortaya atmıştır.

Tersine Düşünme

Tersine düşünmede, bir meydan okumaya mantıklı, normal bakma biçimini benimsemek yerine onu tersine çevirir ve karşıt fikirler üzerine düşünürsünüz. Örneğin, “Bu fikri uygulayacağım. Bu fikri uygulamayacağım” gibi. Üstelik ters fikir üretmeye fazla vakit harcamanız gerekmez. Analitik Düşünceye Giriş

Varsayımları Sorgulamak

Endüstrilerin çoğunda, herkesin bir şeyler yapmak için beklediğine dair bir inançları vardır. Ne yazık ki hizmetin veya ürün geliştirmenin her adımında varsayımları sorgulayarak, yeni olasılıkların ve fikirlerin doğuşunu gerçekten sağlayabileceklerini fark edemiyorlar.

Mattimore, varsayımların sorgulaması ile ilgili şunu öneriyor. Katılımcılar, yaratıcı meydan okumanın çerçevesine karar vererek başlamalıdır. Bundan sonra, doğru veya yanlış olduğuna bakılmaksızın 20 ile 30 varsayım üretmelidirler. Bir sonraki adım, üretilen birçok varsayım arasından birkaç varsayım seçmek ve bunları yeni fikirler üretmek için fikir tetikleyicileri ve düşünce başlatıcılar olarak kullanmaktır.

Sosyalleşme

Çalışanlar sadece meslektaşları ve arkadaşları ile takılırlarsa, kendilerini bir düşünme telaşı içinde bulabilirler. Harika sohbetler başlatmak için LinkedIn bağlantılarını kullanmalarına izin verin. Tazeleyici perspektifler, yeni düşüncelerin ve muhtemelen güçlü fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Düşünce bağlamında sosyalleşme, mevcut sorunla hiçbir ilgisi olmayan konularda başkalarıyla konuşmakla ilgili olabilir.

Fikir üretme teknikleri kullanarak fikir üretmek, hem girişimci kişiler hem de işletmesini pazarda ve sektörde daha aktif hale getirmek isteyenler için oldukça yararlı tekniklerdir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz