Yatırımcı Arıyorum

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 Ne Demek?

Endüstri 4.0, Sanayi Devriminde ağırlıklı olarak ara bağlantı, otomasyon, makine öğrenimi ve gerçek zamanlı verilere odaklanan yeni bir aşamayı ifade eder. Bazen IIoT veya Akıllı Üretim olarak da anılan Endüstri 4.0, üretime ve tedarik zinciri yönetimine odaklanan şirketler için, daha bütünsel ve daha iyi bağlantılı bir ekosistem oluşturmak için, operasyonları ve fiziksel üretimleri, akıllı dijital teknoloji, makine öğrenimi ve büyük verilerle birleştirir.

Günümüzde faaliyet gösteren her şirket ve kuruluş farkı olsa da, hepsi ortak güçlüklerle karşı karşıyadır. Süreçler, ortaklar, ürünler ve kişiler arasındaki gerçek zamanlı içgörüler, bağlılık ihtiyacı gibi.

Endüstri 4.0 burada devreye giriyor. Endüstri 4.0, sadece üretim verimliliğini artırmak için yeni teknolojilere ve araçlara yatırım yapmakla ilgili değildir, tüm işletmenizin çalışma ve büyüme biçiminde devrim yaratmakla ilgilidir. Üretim dünyası değişmekte iken işletmelerin hayatta kalmak ve gelişmek için Endüstri 4.0’a yatırım yapmaya istekli olması gerekir.

Endüstri 1.0’dan – 4.0’a Evrimi

Endüstri 4.0’ın neyi, neden ve nasıl olduğunu çok daha derinlemesine incelemeden önce, üretimin tam olarak nasıl geliştiğini bilmemiz ve anlamamız gerekir. Bugün, tüm dünyanın deneyimlediği ya da halen yaşamayı sürdürdüğü dört ayrı endüstriyel devrim vardır.

İlk Sanayi Devrimi

İlk sanayi devrimi, 1700 sonları -1800 başları arasında gerçekleşmiştir. Bu süre zarfında üretim; insanlar tarafından gerçekleştirilen ve iş hayvanları tarafından desteklenen, el emeğine odaklanmadan, su ve buharla çalışan motorlar ve diğer makine aletlerinin kullanımı yoluyla insanlar tarafından gerçekleştirilen daha optimize bir işçilik biçimi gelişmiştir.

İkinci Sanayi Devrimi

20.yüzyılın başında dünya, çeliğin devreye girmesi ve fabrikalarda elektronik kullanımıyla ikinci bir sanayi devrimine girdi. Elektriğin piyasaya sürülmesi, üreticilerin verimliliği artmasına ve fabrika makinelerinin daha mobil hale gelmesine yardımcı olmuştur.

Bu aşamada, üretkenliği artırmanın bir yolu olarak montaj hakkı gibi seri üretim konseptleri tanıtılmıştır

Üçüncü Sanayi Devrimi

1950’li yılların sonunda başlayan Üçüncü Sanayi Devrimi, üreticilerin daha fazla elektronik ve bilgisayar teknolojisinin de dâhil edilmeye başlanmasıyla ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde üreticiler, dijital teknolojiye ve otomasyon yazılımına daha çok, analog ve mekanik teknolojiye daha az önem veren bir değişim yaşamaya başlamıştır.

Dördüncü Sanayi Devrimi veya Endüstri 4.0

1990 sonları ve 2000’li yılların başlarında, Endüstri 4.0 olarak bilinen dördüncü bir sanayi devrimi ortaya çıktı. Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti (IIoT) aracılığıyla birbirine bağlanabilirlik, siber-fiziksel sistemlerin tanıtımı sayesinde 1990’lı yılların sonlarından itibaren dijital teknolojiye verilen önemi, tamamen yeni bir seviyeye taşımaktadır.

Endüstri 4.0 üretime daha kapsamlı, birbiriyle bağlantılı ve bütünsel bir yaklaşımı sunar. Fiziksel ile dijitale bağlanır ve departmanlar, ortaklar, satıcılar, ürünler ve kişiler arasında daha iyi işbirliği ve erişim sağlar.

Endüstri 4.0, işletme sahiplerine faaliyetlerini daha iyi kontrol etme ve anlama gücü vermektedir. Süreçleri iyileştirmek, büyümeyi desteklemek ve üretkenliği artırmak için anlık verilerden yararlanmalarına olanak tanır.

Endüstri 4.0 Kimler İçin Uygundur?

İşletmenizin Endüstri 4.0 ‘a ne zaman yatırım yapması gerektiğini nasıl anlarsınız?

Endüstri 4.0 teknolojisini ve çözüm sağlayıcıların değerlendirmeye ve dağıtım için gerekli kaynakları tahsis etmeye başlamak muhtemelen güvenlidir. Şu listeden birinde ya da birkaçında iseniz, Endüstri 4.0’ı uygulayabilirsiniz.

 • Çok sayıda teknoloji meraklısı oyuncuya özellikle rekabetçi bir sektördesiniz
 • Organizasyondaki boş işleri doldurmak için işe almakta zorlanıyorsunuz
 • Tedarik zincirinde daha iyi görünürlük istiyorsunuz
 • Sorunları daha büyük sorun haline gelmeden önce belirlemek ve ele almak istiyorsanız
 • Kuruluşunuzun tamamında verimliliği ve karlılığı artırmak istiyorsunuz
 • Ekibinizdeki herkesin üretim ve iş süreçleri hakkında bilgilendirilmiş, güncel, ilgili görüşlere sahip olmasını istiyorsunuz
 • Daha zengin ve daha zamanında analizler istiyorsunuz
 • Bilgiyi dijitalleştirme ve anlamlandırma konusunda yardıma ihtiyacınız var
 • Müşteri memnuniyetini ve müşteri deneyimini iyileştirmek istiyorsunuz
 • Ürün kalitesini ve müşteri deneyimini iyileştirmek istiyorsunuz
 • Finans, müşteri ilişkileri, tedarik zinciri yönetimi ve üretim uygulamasını da kapsayan daha entegre bir kurumsal kaynak planlama sistemi istiyorsunuz
 • İşletmenizdeki belli alanlara veya kullanıcılara göre uyarlanan, tutarlı, esnek bir üretim ve iş operasyonları görünümü istiyorsunuz
 • Her gün işinizle ilgili daha iyi ve daha hızlı kararlar almanıza yardımcı olacak gerçek zamanlı içgörüler istiyorsunuz

Endüstri 4.0 Modelini Benimsemenin Faydaları

Endüstri 4.0’ın sizin için doğru olup olmadığından hala emin değil misiniz? Endüstri 4.0, tüm ürün yaşam döngüsünü ve tedarik zincirini kapsar. (Tasarım, satış, envanter, programlama, kalite, mühendislik, müşteri ve saha hizmeti)

Herkes, üretim ve iş süreçlerinin bilgili, güncel, ilgili görüşlerini ve çok daha zengin ve daha zamanında analizleri paylaşır.

Rekabette Kalmak

Sizi, Amazon gibi firmalara karşı daha rekabetçi kılar. Amazon gibi şirketler, lojistiği ve tedarik zinciri yönetimini optimize etmeye devam ederken, kendi operasyonunuzu iyileştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olacak teknoloji ve çözümlere yatırım yapmanız gerekir. Rekabette kalmak için, müşterilerinize Amazon gibi bir şirketten alabilecekleri ile aynı düzeyde ya da daha iyi hizmet sunmanıza olanak sağlayan sistemlere ve süreçlere sahip olmanız gerekir.

Sizi Genç İşgücü İçin Daha Çekici Kılar

Modern, yenilikçi Endüstri 4.0 teknolojilerine yatırım yapan şirketler, yeni çalışanları çekmek ve elde tutmak için daha iyi konumlandırılmıştır.

Ekibinizi Daha Güçlü Ve Daha İşbirliğine Dayalı Hale Getirir

Endüstri 4.0 çözümlerine yatırım yapan şirketler verimliliği artırabilir. Departmanlar arasındaki işbirliğini artırabilir, tahmine dayalı ve kuralcı analitiği etkinleştirebilir ve operatörler, yöneticiler dâhil olmak üzere kişilerin günlerini yönetirken, daha iyi kararlar almak için gerçek zamanlı verilerden ve zekâdan tam anlamıyla yararlanmalarına olanak tanır.

Potansiyel Sorunları Büyük Sorunlara Dönüştürmeden Ele Almanızı Sağlar

Tahminlere dayalı analitik, gerçek zamanlı veriler, internete bağlı makineler ve otomasyonların tümü, potansiyel bakım ve tedarik zinciri yönetimi sorunlarını ele alma ve çözme konusunda daha proaktif olmanıza yardımcı olur.

Maliyetleri azaltmanıza, karı artırmanıza ve büyümeyi hızlandırmanıza olanak tanır. Endüstri 4.0 teknolojisi, üretim süreçlerinizin ve tedarik zincirinizin tüm yönlerini yönetmenize ve optimize etmenize yardımcı olur.

İşletmeniz hakkında daha akıllı ve daha hızlı kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz gerçek zamanlı verilere ve öngörülere erişmenizi sağlar. Bu da sonuç olarak tüm operasyonunuzun verimliliğini ve karlılığını artırabilir.

Endüstri 4.0’a Benimsenmeden Önce Sorulması Gerekenler

Endüstri 4.0’a yatırım yapıp yapmayacağınızı düşünürken, yeni teknoloji ve süreçleri organizasyonunuza dâhil etmekle ilgili bazı potansiyel zorluklar hakkında düşünüyor olabilirsiniz. Bu konuda yalnız değilsiniz zira çoğu işletme sahibi aynı şeyleri düşünmektedir. Diğer en yaygın sorulardan bazıları şunlardır.

 • İş Verilerimiz ve Müşteri Bilgilerimiz Güvende Olacak mı?

Siber saldırı tehdidi her yıl artmaya devam ederken, birçok işletme bulut tabanlı teknolojiye yatırım yapmanın ve verileri kendi duvarlarının arkasından taşımasının, işletmelerini ve verilerini saldırganlara karşı savunmasız bırakacağından endişe etmektedir.

Epicor (Bir yazılım platformu) Endüstri 4.0 teknolojisine yatırım yapan tüm müşteriler için derin güvenlik uzmanlığından yararlanarak ve sıkı siber güvenlik önlemleri uygulayarak bilgileri güvende tutar.

 • Ekibimden Destek Alabilecek miyim?

Bu soruya verebileceğiniz cevap evet olacaktır. Yeni teknolojiyi ve yeni bir iş modelini uygulamak, bazı insanlar için kabul etmek ve benimsemek zor olabilirken, nihayetinde beklentileri açıkça belirleyerek, Endüstri 4.0 teknolojisine yatırım yapmanın amacını ve faydalarını belirterek ve açık olarak ekibinizden destek alabilirsiniz

 • Bu Teknolojiyi Uygulamak Ve Yönetmek İçin Kaynaklarınız Ve Personeliniz Var Mı?

Bulut tabanlı teknolojiye yatırım yaptığınızda, sistemleri yönetmek ve sürdürmek için BT ekibinize çok fazla güvenmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine, servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen düzenli güncellemelerden ve bakımdan yararlanırsınız.

Örneğin, ERP (Kurumsal kaynak planlaması) nin geçmişte sunduğu süregelen uygulama ve yükseltme zorluklarından kaçınmak için, bazı şirketler bulut tabanlı ERP’yi veya hizmet olarak yazılımı (SaaS) seçmektedir.

Bulut depolamada olduğu gibi, bulut ERP sağlayıcısı, altyapıyı oluşturmak için, sürdürmek için Bilgi Teknolojileri tarafından karşılanan maliyetleri varsayar. Bulut tabanlı bir ERP sistemi, özel BT altyapısı veya personeli gerektirmeden, ERP’nin tüm avantajlarını sağlar ve bu kaynakları diğer BT görevlerinde kullanılmak üzere serbest bırakır.

Endüstri 4.0 Örnekleri

Genel olarak Endüstri 4.0, üretim endüstrisindeki teknoloji ve süreçlerde, otomasyon ve veri alışverişine yönelik artan eğilimi açıklar.

 • Nesnelerin interneti (IoT)
 • Nesnelerin endüstriyel interneti (IIoT)
 • Siber fiziksel sistemler (CPS)
 • Akıllı üretim
 • Akıllı fabrikalar
 • Bulut bilişim
 • Bilişsel bilgi işlem
 • Yapay zekâ

Dördüncü sanayi devrimi aynı zamanda dijital ikiz teknolojilerle de ilgilidir. Bu dijital teknoloji ile, gerçek dünya kurulumlarının, süreçlerinin ve uygulamalarının sanal versiyonlarını oluşturabilir. Daha sonra bunlar, uygun maliyetli, merkezi olamayan kararlar almak için sağlam bir şekilde test edilebilir.

Bu sanal kopyalar daha sonra gerçek dünyada oluşturulabilir ve nesnelerin interneti aracılığı ile birbirine bağlanabilir. Siber- fiziksel sistemlerin birbirleriyle iletişim ve işbirliği yapmasına ve insan personelinin Endüstri 4.0 için birleştirilmiş, gerçek zamanlı veri alışverişi ve otomasyon süreci oluşturmasına olanak tanır.

Bu otomasyon, merkezi olmayan kararlar için süreçler arasında bağlantı, bilgi şeffaflığı ve teknik yardımı içerir. Bu dijital dönüşüme izin verilmelidir. Bu, birbirleriyle işbirliği yapabilen birleştirilmiş sistemlerle otomatik ve özerk üretime izin verilecektir. Teknoloji, sorunları çözmeye ve süreçleri takip etmeye yardımcı olurken, aynı zamanda verimliliği artıracaktır.

Endüstri 4.0 Devrimi Örneği

Endüstri 4.0, çevrimdışı programlama ve ark kaynağı için uyarlamalı kontrol gibi iş modelleriyle, süreci ürün tasarımından simülasyona ve üretim için atölyeye götürerek kanıtlanmıştır.

Endüstri 4.0 devrimine en büyük örnek otomotiv üretiminde görülmektedir. Bu modeli uygulayan işletme örnekleri olarak, dünya çapında akıllı fabrikalar ve akıllı araçlar buna örnek teşkil eder.kobi vadisi

Yorumunuz