Yatırımcı Arıyorum

Endüstri Nedir?

Endüstrinin Tanımı

Ticari faaliyetin üretim tarafı endüstri olarak adlandırılır. Ürünlerin yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi ile ilgili olan ticari faaliyetlerdir.

Ürünler, tüketicinin yanı sıra üreticinin mallarıdır. Tüketici malları, tüketiciler tarafından nihayet kullanılan mallardır. Örn: Yiyecek taneleri, tekstil ürünleri, kozmetik ürünleri vb. Üreticinin ürünleri, üreticiler tarafından, diğer bazı ürünlerin üretiminde kullanılan mallardır. Örn: Makine, aletler, ekipmanlar vb.

Ticaretin genişlemesi, endüstriyel büyümeye bağlıdır. Pazarın arz tarafını temsil eder.

Endüstriyel sistemler

Fabrikalar girdi, süreç ve çıktılara sahiptir. Girdiler, bir şeyler yapmak için ihtiyaç duyulan hammaddeler olabilir. Girdiler ayrıca emek, binalar, sermaye ve makine de olabilir. Prosesler fabrika içinde devam eden şeylerdir. Bu genellikle malların üretimidir. Aynı zamanda tasarım ve araştırma da olabilir. Çıktılar fabrikadan çıkan ürünlerdir. Bu bitmiş ürün, kar veya hatta atık içerebilir.

Endüstrinin yerini ne etkiler?

Endüstrinin yerini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlara ham maddeler, işgücü arzı, pazarlar, ulaştırma ve Hükümet Politikası dâhildir.

Endüstri Türleri

Çeşitli sanayi türleri vardır. Bunlar aşağıda belirtildiği gibidir:

  1. Birincil Sanayi

Birincil sanayi, doğanın yardımıyla malların üretimi ile ilgilenmektedir. Çok az insan çabası gerektiren, doğaya yönelik bir endüstridir. Örneğin, tarım, ormancılık, balıkçılık, bahçecilik vb.

  1. Genetik Endüstrisi

Genetik endüstrileri, bazı bitki ve hayvan türlerinin yeniden üretimi ve çoğaltılması ve satış amacı ile uğraşmaktadır. Asıl amaç bu satıştan kar elde etmektir. Örneğin bitki fidanlıkları, sığır yetiştiriciliği, kümes hayvanları, vb.

  1. Ekstraksiyon Endüstrisi

Çıkarma endüstrisi, topraktan, havadan veya sudan malların çıkarılması ve işlenmesi ile ilgilidir. Genel olarak, ekstraktif endüstrilerin ürünleri ham formda gelir, imalat ve inşaat endüstrileri tarafından bitmiş ürünler üretmek için kullanılır. Örneğin madencilik endüstrisi, kömür madeni, petrol endüstrisi, demir cevheri, kereste ve kauçuğun ormandan çıkarılması vb.

  1. İmalat Sanayi

İmalat sanayileri, hammaddeyi bitmiş ürüne makineler ve insan gücü yardımıyla dönüştürmekle ilgilenmektedir. Mamul mallar tüketici malları veya üretici mallar olabilir. Tekstil, kimyasal madde, şeker endüstrisi, kâğıt endüstrisi vb.

  1. İnşaat Sektörü

Yapı endüstrileri bina, köprü, yol, baraj, kanal vb. inşaat işlerini üstlenir. Bu endüstri, diğer sanayi türlerinden farklıdır çünkü diğer sanayi sektörlerinde mallar bir yerde üretilip başka bir yerde satılabilir. Ancak, yapıcı endüstri tarafından üretilen ve satılan ürünler tek bir yerde kurulur.

  1. Hizmet Sektörü

Modern zamanlarda hizmet sektörü ulusun gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır ve bu nedenle hizmet sektörü olarak adlandırılmaktadır. Bu kategoriye giren başlıca endüstriler arasında otel endüstrisi, turizm endüstrisi, eğlence endüstrisi vb. Sektör Nedir?

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0, Sanayi Devriminin 4. ayağıdır. Sanayi alanındaki günümüzdeki gelişmeleri kapsar. İlk kez Almanya Hannover Fuarı’nda bu terim kullanılmıştır.

Endüstri 4.0, Endüstri Devrimi’nde büyük ölçüde birbirine bağlılık, otomasyon, makine öğrenmesi ve gerçek zamanlı verilere odaklanan, yeni bir aşamaya atıfta bulunuyor. IIoT ve akıllı üretimi kapsayan Endüstri 4.0, üretim ve tedarik zinciri yönetimine odaklanan şirketler için, daha bütünsel ve daha iyi bağlanmış bir ekosistem oluşturmak için, fiziksel üretim ve operasyonları akıllı dijital teknoloji, makine öğrenimi ve büyük verilerle birleştirir

Bugün faaliyet gösteren her şirket ve organizasyon farklı olsa da, hepsi ortak bir zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Süreçler, ortaklar, ürünler ve insanlar arasındaki gerçek zamanlı görüşlere bağlanma ve erişme ihtiyacı.

Bu aşamada, Endüstri 4.0 devreye giriyor.

Endüstri 4.0 sadece üretim verimliliğini artırmak için, yeni teknolojiye ve araçlara yatırım yapmakla ilgili değildir. Tüm işinizin yürümesini ve büyümesini sağlar. Bu kaynak, Endüstri 4.0 ve IIoT konusunda derinlemesine bir genel bakış sağlayacaktır:

Konu hakkında daha detaylı bilgi için: Endüstri 4.0 Nedir inceleyebilirsiniz.

Endüstri 4.0 Ana Bileşenleri

Endüstri 4.0 iki ana bileşenden oluşmaktadır.

Birincisi; günümüzde kullanılan donanım ve yazılımlardan farklı olarak; az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, düşük maliyetli ve güvenilirlik seviyesinin yüksek olduğu donanım ve yazılımları kapsamaktadır.

İkincisi ise; Siber Fiziksel Sistemler yani cihaz tabanlı internettir. Bu sistemler; sensor ve işleticiler ile donatılmış, tüm araçlarla bütünleşebilen, yeryüzündeki bütün cihazların veri ve bilgi alışverişi için birlikte kullanıldığı, internet bağlantısı olan akıllı elektronik sistemlerdir.

Üretim süreci sırasında, fabrikalarda, siber fiziksel sistemler kullanıldığında, makineler insanlardan bağımsız bir şekilde kendilerini koordine edebilecektir. Akıllı fabrikaların da kurulmasıyla, maliyet. üretim süresi ve enerji harcama miktarı azalırken, üretimin kalitesi ve miktarı artacaktı. Üretim süresine etkisi olumludur.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz