Yatırımcı Arıyorum

Endüstri Uyuşmazlıklarının Nedenleri Nelerdir?

Endüstriyel Yapı

Uyuşmazlık kavramı; karşılıklı olarak çıkarlar, bakış açıları ve istekler arasında farklılıklar bulunması durumudur. Diğer bir bakış açısıyla iki tarafın birbiri ile bağdaşmayan hedefleri ile nitelendirilebilir. Endüstriyel yapı, rekabete dayalı bir yapıdır ve iki ya da daha fazla taraftan oluşabilmektedir.  Dolayısıyla bu yapıda da uyuşmazlık yaşanması olası bir durumdur. Ve genel olarak sosyal uyuşmazlık literatürünün içinde yer almaktadır. Bazı durumlarda piyasada endüstri ihtilafları yaşanabilir ve çok çeşitli olabilir. Ücretler, sendika rekabeti, politik müdahale, haksız emek uygulamaları, iş kanunlarının çokluğu, ekonomik yavaşlama gibi nedenler uyuşmazlık nedenleri arasındadır. Endüstri Nedir?

Endüstri Uyuşmazlığının Sebepleri

Ücret Talepleri

Bugüne kadar, anlaşmazlıkların en önemli nedeni ücretlerle ilgilidir. Ücret talebi, enflasyon ve yüksek yaşam maliyeti nedeniyle hiçbir zaman tam olarak karşılanmayabilir. Yüksek enflasyon, sendikalardan gelen hiç bitmeyen talepler doğrultusunda artan yaşam maliyeti ile sonuçlanmaktadır. Yönetim ve Sendikalar genel olarak bir yıl geçerli olacak şekilde bir ücret sözleşmesi imzalarlar. Her yeni anlaşma, yönetimler ve sendikalar arasındaki uzun sürecek bir mücadeleden önce gelir, bu da genellikle grev ve lokavtlara yol açar. Bir şirkette varılan anlaşma, bölgedeki diğer tesislerdeki sendikalara ilham vererek ücretlerde benzer bir artış talep eden çalışanlara yol açabilir. Ayrıca ücretlerle yakından ilgili olarak prim, teşvik ve diğer ödenekler bulunabilir. Tüm bunlar arasında ücretler, ihtilaflara yol açan önemli bir çekişme konusu olabilir.

Sendika Rekabeti

Sendikaların çokluğu sendikalar arası rekabetlere yol açmaktadır. Bir sendika ücret anlaşmasını kabul ederse, başka bir sendika buna karşı çıkabilir ve bu hiç bitmeyen tartışmalar getirebilir. Bu tartışmalar sonucu grev yaşanması ve firmada iş kaybının yaşanması olası bir durumdur. Sebebi esas olarak sendika rekabetidir.Sendikaların çokluğu yöneticilere özgü problemler doğurmaktadır. Bu sorunlardan biri üyeliklerin gerçekliği ile ilgilidir. Sendikalar, üye sayısını bir araya getirdiklerinde, rakam örgüt içindeki toplam işçi sayısını aşacak şekilde belirlenir. Diğer bir sorun, toplu pazarlık sürecinde bir pazarlık maddesinin seçilmesi ile ilgilidir. Sendika rekabeti büyük çapta şiddete yol açabilir.

Politik Girişimler

Büyük sendikalar siyasi partilere üyedir ve siyasi üyelik yalnızca ülkelere özgü değildir. Dünyanın dört bir yanındaki emek hareketlerine ilişkin bir değerlendirme bile olsa, sendikaların doğası gereği politik davranırlar ve siyasallaşırlar. Sendikalar siyasallaştığında ilk olarak, uzak ideolojik sorunlar sendikaları parti çizgileri üzerinde bölmekte ve parçalamaktadır. Sendikalar çoğaldığında sendikalar arası rekabet patlar ve sonuçları çok açıktır. İkincisi, politik ideolojilerinden esinlenerek, belirli sendikalar tüm işçilere uygun olsalar bile bir anlaşma imzalamayı ret edebilirler. Ve bu yüzden bu daimi muhalifler konuyu canlı tutmaya çalışırlar.Üçüncüsü ise, her siyasi parti bir şekilde mühendislerin politik gücünü göstermek için grev yapabilir. Her zaman, iktidardaki siyasi parti, kendisine bağlı olan bir birliği destekler ve sonuçta daha az anlaşmazlık yaşanır.

Haksız İşçilik Uygulamaları

Uyuşmazlıkların çoğunluğu yönetimden kaynaklanabilir. Aşağıdaki hususlar 2 iddiayı haklı çıkarmaktadır:

  • Yönetim genellikle çalışanlarla veya temsilcilerle herhangi bir anlaşmazlık hakkında konuşmak istemezse ya da sendikalar istediği zaman bile bunu tahkim olarak nitelendirmezse bu işçileri sinirlendirir.
  • Bir yönetimin, herhangi bir sendikanın temsili niteliğini doğrularken belirli bir sendikayı ve başvurduğu dilatasyon taktiklerini tanıma konusundaki isteksizliği bir sanayi çatışması yaratabilir.

İş Kanununun Çokluğu

Bir ülkede iş kanunları, emeğin haksız istihdam uygulamalarından korunmasına yönelik koşullar yaratmak ve endüstri İlişkilerinin düzenleneceği yasal bir çerçeve sağlamak üzere kabul edilmiştir.İş mevzuatı en dinamik kurum olarak kabul edilir. Mesela işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının düzenlenmesi için çocuk işçiliği konusundaki basit bir kısıtlama, ülkedeki iş mevzuatında artan iş gücü sayısı ve çeşitliliği belirleyebilir. Çalışma mevzuatının bu hızlı gelişimi, modern sosyal organizasyonun ayrılmaz bir parçasıdır.Ülkeler bazında bu konuda çok fazla yasa bulunurve bu karışıklığa sebep olabilir. Bu karışıklıklar endüstriyel çekişme, üretim kaybı ve emek yönetimi tarafından emeğin sömürülmesi sonucu uzun zaman içerisinde kabul edilen yasalardır.

Endüstriyel Sorunları Engellemek

Hangi alanda yaşanırsa yaşansın uyuşmazlıklar, tedbir alınmadığı sürece büyük kaos ortamlarına dönüşebilir. Ve sonrasında müdahale edilmeyecek boyuta ulaşabilirler. Endüstri uyuşmazlıklarında da hal böyledir uyuşmazlıklar büyümeden tespit edilmeli ve gereken yapılmalıdır. Şirketler kendi yapılarına göre müdahale edebildikleri noktalarda harekete geçmelilerdir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz