Yatırımcı Arıyorum

Enflasyon Nedir?

Enflasyon Ne Demek?

Enflasyonun Tanımı

Enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının tek başına değil, genel düzeyinde sürekli bir artış göstermesidir. Örnek verecek olursak enflasyon oranın %5 olması, o ay içinde fiyatlara ait genel seviyenin %5 oranında artması anlamına gelir. Enflasyon oranı aylık ya da yıllık olarak belirlenir. Tek fiyat artışı enflasyon değildir.

ENFLASYONUN NEDENLERİ

  1. Enflasyon, satın alma gücünün fazlaca olduğu ancak piyasadaki mal ve ürünlerin az olduğu zaman ortaya çıkar. Talep, arzdan fazladır.
  2. Şirketlerin maliyetleri arttığında fiyat artırmakta gerekir. Bunun nedeni kar marjını korumaktır. Ücret, vergi veya sonradan ortaya çıkan maliyetler enflasyona sebep olabilir.

Deflâsyon ise enflasyonun tersi olup, para arzının düşülerek paranın değer kazanması anlamındadır.

Enflasyon Çeşitleri Nelerdir?

Kaynaklarına göre enflasyon 2 tipte incelenir:

1- Talep Enflasyonu

Toplam talep düzeyinin arzı aşarak devamlı fiyat artışına neden olması durumunda ortaya çıkan enflasyon tipidir. Para arzının yükselmesi, tüketim harcamalarındaki artış talep enflasyonu nedenidir. Bir ülkede ithalat ihracattan yüksek ise, bu durumda dış ticaret açığı oluşur ve para ihtiyacı doğar. Bu da karşılıksız para basma durumuna neden olur.

Merkez bankasının diğer döviz kurlarına eşit olmaktan vazgeçip daha fazla para arzı, karşılıksız para basmadır. Yerli paranın değeri yabancı para karşısında düşer ve bu yüzden mal ve hizmet alımı daha az olur.

Yani başka bir tanımla, tüketici talebinin karşılanamadığı zamanda talep artışından kaynaklı fiyat artışına talep enflasyonu denir.

2- Maliyet Enflasyonu

Üretim aşamasında kullanılan mal ve hizmetlerin maliyetlerinde bazı nedenlerden dolayı artışlar meydana gelir. Bu artışlar neticesinde fiyatların sürekli olarak artmasına maliyet enflasyonu denir.

Petrol ve hammadde gibi yerli ya da ithal üretim girdi mal fiyatlarındaki artış, ücret-gelir çekişmesi gibi nedenlerden dolayı maliyet enflasyonu oluşur.

Fiyat artışı toplam talebin azalmasına ve bu da piyasada durgunluk yaratılmasına neden olur. İthalatı çok yüksek olan ülkelerde maliyet enflasyonu yaşanır. Piyasalardaki durgunluk ve enflasyon aynı anda yaşanıyor ise buna stagflâsyon denir.

YouTube video player

Enflasyonun Yükselme Nedenleri

Enflasyonda paranın değeri düşer, eldeki paranın satın alma gücü azalır. Enflasyon, nüfus oranı yüksek ama kullanım kaynakları kıt olan ülkelerde daha çok görülür. Bu yüzden enflasyonla mücadele edilmesi ülke açısından zarurettir. Bunun içinde enflasyonun nedenlerini belirlemek ve buna uygun önlemler almak gerekir.

Bu nedenlere bakacak olursak enflasyonun nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Ülkedeki Toplam Gelir Ve Toplam Gider Dengesizliği

Bir ülkede yapılan toplam harcama toplam geliri aşıyor ise bu bütçe açığına neden olur. Gelir ve gider dengesizliği ekonomideki enflasyona neden olur. Bunun önüne geçmek için gelirin gideri aşması gerekir.

2- Tüketici Geliri Artarsa Genel Talepte Artar

Tüketicinin gelirindeki artış, daha çok mal ve hizmet almak istemesine, bu da piyasadaki mal ve hizmetlerde kıtlık yaratılmasına neden olur. Bu durumda talep enflasyonu oluşur.

3- Üretim Miktarının Artması

Üretilen mala olan talep artışı arzın düşmesine ve üreticilerin de bu talepleri karşılayamaması durumunda enflasyon oluşur. Üretilen malın değer artışı ile önceden daha fazla alınan hizmetin daha az alınmaya başlaması ile de enflasyon oluşur.

4- Üretim Maliyetinin Artması

Üretim maliyeti arttığında malın ya da hizmetin fiyatında da artış görülür. Bu da talebin artmasına piyasada durgunluğa ve bununla birlikte maliyet enflasyonuna yol açar. Devalüasyon ve faiz yükselmeleri üretimde maliyetleri artırır.

Devalüasyon: Sabit kur sisteminde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün hükümetçe alınana bir kararla düşürülmesidir. Cari Açık

İthalatı Yapılan Malların Fiyatında Meydana Gelen Artışlar

İthalata yatırılan para miktarının fazla oluşu dış ticaret açığına ve enflasyona neden olur. Merkez bankasının dış ticaret açığını kapatmak için para arzı, tasarrufların yatırımlardan az oluşu sirkülâsyonlarının azalması, kamudaki harcamaların kamu gelirinin üstünde olması da enflasyon durumudur.

Enflasyonla Mücadele

Enflasyonun yüksek orandaki artışı ile birlikte Türkiye, enflasyonla topyekûn mücadele politikasını uygulamaya başlamıştır. 2019–2021 yıllarını kapsayan bu programa Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok firma, işletme ve kuruluş destek vermiştir. Bu güne kadar 2500 işletmenin destek olduğu mücadele programına destek verenlerin sayısı sürekli olarak artış göstermektedir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz