Yatırımcı Arıyorum

Finansal Başarının Sırrı

Finansal Başarı Nedir?

Parasal başarıyı somut olarak tanımlamak zordur ve herkesin kendi has bir tanımlaması bulunmaktadır. Fakat bireysel tanımlamaların değişiklik göstermesine rağmen, daha iyi bir finansal geleceğin nasıl planlanacağı konusunda birçok tavsiye, yol ve yardımcı olacak yaşam tarzı değişiklikleri bulunmaktadır. Genel ortalamaya bakıldığında kişilerin %45’i finansal olarak okuma yazma bilmemektedir, oysa kişi kişisel olarak finansal okuryazarlık düzeyini artırdığında, bu durum daha akıllı harcama seçimleri yapmaya yardımcı olur.

Bu yaşam tarzı değişiklikleri daha sürdürülebilir bir aylık bütçe hazırlanması, harcamaların azaltılması ve tasarruf yapılabilmesi amacıyla finansal aksaklıklardan kurtulmayı sağlayabilir. Finansal Okuryazarlık Nedir?

Bu yazımızda, kişilerin finansal olarak kesin hedeflerini nasıl belirleneceği ve finans stratejilerini nasıl hassaslaştırılacağı konusunda bazı öneriler bulunmaktadır.

10 Adımda Finansal Başarı

Finansal olarak nasıl başarılı olabileceği merak edilen bir konudur çünkü bu finansal özgürlüğü getirir. Her kişinin finansal durumu benzersiz olduğundan dolayı kişinin nereden başlayacağı konusunda fikir sahibi olması çok önemlidir.

İşte finansal başarı için temel adımlar:

1- Hedefler belirlemek ve finansal planlama yapmak

Finansal okuryazarlık paranın daha iyi yönetilmesini sağlar. Kişi finansal açıdan bilgili hale geldiğinde, yatırım kararları daha kolay hale gelir ve daha güvenle yapılır. Öncelikle kişinin bu planı yaparken daha mutlu,refah ve huzurlu bir hayat sürmesi için ne yapması gerektiğini belirlemesi gerekir. Örneğin, bir harcama bütçesi oluşturarak bir tasarruf hesabı oluşturulabilirken belki de yeni emeklilik stratejileri uygulamalı veya mevcut yatırımlarını gözden geçirmelidir. Somut hedefler ve geniş bir bakış açısı, istikrarlı bir finansal plan oluşturmanın temel taşlarıdır.

2- Net bir değer analiz yapmak ve belirlemek

Hedeflere ulaşmak ne kadar sürecek? Bu sorunun cevabı her zaman kolay değildir. Net değeri belirlemek için varlıklar ile borçlar arasındaki farkı belirleyerek değer belirlenebilir. Ayrıca çıkarılan değerin yani kişinin finansal başarı tanımının, genel toplum ölçeğiyle kıyaslanması şarttır. Her yatırımcının benzersiz olduğu ve her yatırım planının kişiselleştirilmesi gerektiği de göz ardı edilmemelidir.

3- Bir bütçe belirlemek

Bir konuda bir bütçe belirlenmediği sürece o iş konusunda başarı tam olarak belirlenemez. Etkin bir şekilde bütçe yapmanın birçok yolu vardır. Para yönetimi araçları, akıllı telefon uygulamalarından basit bilgisayar e-tablolarına kadar birçok şekilde olabilir ve kolayca erişilebilir. Bütçeleme uygulamaları, temel gereklilikleri ortadan kaldırırken bilinçli kararlar verebilmek için ne harcanması gerektiğini belirtmelidir. Seçilen bütçe izleme araçlarının kullanımı kolay olmalıdır çünkü böylece günlük bir alışkanlık haline getirebilir. Fon tahsis ederken gerçekçi kısa vadeli hedefler belirlenmeli ve her ay yeniden değerlendirme ve iyileştirme yapmak için ne yapılması gerektiğine bakılmalıdır. Mesela emeklilik tasarrufu için aylık gelirin en az yüzde onunu ayırmak gibi bir bütçe belirlenebilir.

Finansal Özgürlük

4- Borçların ödenmesi ve kredi notunu yükseltmek

Borç ödemek, finansal özgürlüğe atılan ilk adımlardan biridir. Borçların çoğu önemli miktarda faiz taşıdığı için, ödemek için ne kadar uzun süre beklenirse borç miktarı o kadar artar. Bu durumda, finansal olarak başarılı olmak için paranın kullanma fırsatını azaltmaktadır. Daha iyi bir kredi geçmişi oluşturmaya yardımcı olduğu için borcu ödemek de çok önemlidir. Borç azaltma stratejisi, faiz oranına bakılmaksızın, faturaların en küçüğünden büyüğe doğru ödenmesini şeklinde olabilir. Borcun ödenmesi zaman alır, ancak borcun azaltılması da sonunda kredinin yeniden oluşturulmasına yardımcı olur.

5- Kazançtan daha az harcama yapmak

Harcamaları kısmak birçok kişi için zor bir durumdur. Çünkü tüketim bir yaşam tarzıdır ve birçok insan serveti statüyle eşitlemektedir. Zor zamanlar için harcama limitleri hariç olmak kaydı ile harcamaların bir listesi çıkarılmalı ve nasıl tasarruf edileceğine bakılmalıdır. Gelirin vergiler, faturalar ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan konusunda harcamalara dikkat edilmelidir. Bu şekilde edilecek tasarrufla yatırımlar için para biriktirilebilir.

6- Acil durum tasarruf fonu oluşturmak

Tıbbi harcamalar ve diğer karşılaşılabilecek zorlu zamanlar için hazırlıklı olmak,her zaman için kişinin yararına olacaktır.Erişebilecek bir acil durum tasarruf fonuna sahip olmak, her zaman daha yüksek finansal güvenlik sağlamaktadır. Bu konuda ne zaman tasarruf yapacağını ve ne zaman yatırım yapacağına karar verme alışkanlığını geliştirmek, beklenmedik durumlarla başa çıkmak için finansal plandan sapma riskini de en aza indirebilir.

7- Hayat sigortası yaptırmak

Sigorta primleri, genellikle gereksiz masraflar gibi görünebilir, ancak sağlık faturalarının, hasarlı mülk onarımlarının ve ticari yükümlülüklerin maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilir. Ayrıca doktor muayenesi gibi rutin harcamalara ne harcandığını kontrol etmeye yardımcı olurken daha kişisel olarak ilgilenmesini sağlayabilir. Bazı sigorta şirketleri, sigortalı kişinin avantajlarını artırabilerek sadık müşterilerini ödüllendirmektedirler. Politikalar her duruma göre farklılık gösterir, bu nedenle kişinin kendisi için doğru olan sigorta poliçesini belirlerken bir profesyonelden yardım alması önemlidir.

8- Emeklilik birikim hesabı açmak

Emeklilik tasarruf planına ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi birikim elde etme şansına ulaşılır. Emeklilik her potansiyel müşterinin nasıl finanse edildiğini, vergilendirildiğini ve nasıl para kazandırdığını kapsayan farklı bir dizi kuralı vardır. Aralarından seçim yapılarak finansal başarı elde edilebilir. Her yatırım fırsatı farklıdır, bu nedenle her yatırımcı için uygun bir seçenek mutlaka vardır.

9- Yatırımları çeşitlendirmek

Yapılacak tasarruflar tek bir alanda yatırım yapılarak değerlendirmeye çalışılmamalıdır ve çeşitlendirmelidir. Farklı yatırım fırsatlarının performansını incelenmeli ve bu tür bir yönetim stratejisi, genel portföy riskini azaltmayı amaçlamalıdır. Küçük miktarlarda yatırım yapmayı kolaylaştıran ve belirlenen hedefe ulaşmak için çeşitlendirmek, birçok kritik amaca hizmet etmektedir. Mesela çalkantılı bir piyasada gezinmeye ve yatırım ufkunu genişletmeye yardımcı olur. Bunun için temel bilgilerle başlanmalı ve aşamalı olarak finansal okuryazarlık bilgisine ulaşılmalıdır. Çeşitlendirme, karı garanti etmez veya azalan bir piyasada zarara karşı koruma sağlamaz. Bu yatırım riskini yönetmeye yardımcı olan bir yöntemdir.

10- Uzun vadeli görünüme bakmak

Finansal başarının sağlanması kadar uzun ömürlü olmasıdır çok önemlidir. Günlük atılan bir adımda kalıcı sonuçlar elde edilemez.Bileşik faiz, zaman içinde zenginlik yaratmaya yardımcı olabilecek bir kavramdır. Bileşik faiz uygulanarak faiz, anaparaya ek olarak önceki faiz üzerinden hesaplanır. Kişinin yatırım hesabı ne kadar büyürse, büyüme potansiyeli de o kadar artar. Bunun yanında bileşik faizinin etkisi, bileşik faiz oranları daha yüksek olan hesaplarla artar.

Basit emeklilik planları, emeklilik stratejileri ve hesaplarını seçerek finansal başarıya yönelik önemli adımları uygulamak, kişinin kendisi için faydalı olurken aynı zamanda sevdikleri için miras bırakmasına bile fırsat oluşturabilir. Finansal okuryazarlık veya temel ekonomik ve para yönetimi becerileri kazanmak, durumun sorumluluğunu üstlenmekle ilgilidir. Çünkü kişi kendi finansal başarısını kontrol altına alabilir, proaktif olabilir ve kendi ekonomik başarısını tanımlayabilir.

Finansal Başarı Bilinci

Herkes finansal başarıya ulaşmayı hayal eder ve ister. Fakat maalesef çok az kişi bu başarıyı elde etmek için adımlar atar ve istikrarlı olarak uygular. Özet olarak her konuda olduğu gibi finansal başarı elde etmenin yolu da öncelikle bireysel uygulanan stratejilerin istikrarlı olarak uygulanmasından geçmektedir. Bilinmelidir, yaşanılan her an, hayallerdeki finansal başarıya ulaşmak için yeni bir fırsat yeni bir başlangıçtır ve değerlendirmesi gerekir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz