Yatırımcı Arıyorum

Finansal Kurumlar Hakkında Bilgiler

Finansal Sistemin Önemi

Finansal sistem fon arz edenler ile fon talep edenler arasında bir bağ olarak tarif edilse de aslında daha geniş anlamda kullanılmaktadır. Üretim, tüketim, ticaret, alış, satış, alış veriş hep finansal kelimesi altında hayat bulur. Finansal sistemin temel amacı arz eden ile talep eden arasında düzeyi belirlemektir. Günümüzde kolay ve hızlı bir biçimde gerçekleşen fon transferleri ve diğer transferler, her geçen gün gelişmiş finansal sistemleri de beraberinde getirmektedir. Finansal piyasaların öyle bir önemi vardır ki, mevcut tüm piyasaları yakından alakadar eder.

Faiz oranlarındaki artışı ele alalım. Bu artış yatırımların daha fazla kazanmasına vesile olur iken, örneğin kredi alacak bir kişi için ise ekstra yük demektir. Görüldüğü üzere finansal sistem herkesi olumlu ya da olumsuz yakından ilgilendirir.

Finansal Krizin Etkileri

Finansal sistemde bir de kriz mevzu vardır. Kriz, sadece şirketleri veya devletleri değil, maruz kalan herkesi etkiler. Finansal kararlar ve mevcut servet grafiği kriz neticesinde aşağı gösterir ve alım gücü dahil, her şey çok daha zor bir hal alır. Krizleri engellemenin ulusal ve uluslar arası bir çok formülü bulunmaktadır.

Finansal krizler sadece ülke ekonomilerini değil, sosyal yaşamı da oldukça etkiler. Bu sebeple olsa gerek ki finansal piyasalara az veya çok herkesin ilgisi olduğu aşikardır. Finansal Zorluklara Karşı Neler Yapılabilir?

Finansal Piyasaların Önemi

Finansal piyasalarda finansal bir sisteme her zaman ihtiyaç vardır. Etkin olan finansal sistemlerde arz ve talepler çok daha sık karşılaşır ve karşılanır. Tasarruf sahipleri ve yatırımcıların finansal kurumlar ve sistemler üzerinde etkisi hayli önemlidir. Aracı kurumların etkileri de oldukça büyüktür elbette. Piyasaların güven içerisinde işlemesini sağlayan bir de hukuki dayanaklar ve yasalar mevcuttur. Piyasa dediğimiz ise arz ve taleplerin karşılaştığı ortamlardır. Ekonomiyi ise piyasalar ayakta tutar.

Piyasa dediğimiz faktörü de ikiye ayırmaktayız: Değer piyasalar ve finansal piyasalar. Değer piyasalar, genellikle taşınmazların ve mülklerin alış ve satış yapıldığı piyasalardır. Finansal piyasalar ise fon açığı veren birimler ve fazlası olan birimler karşılaşır ve alış veriş başlar. Finansal piyasa, sermaye piyasalarını ve para piyasalarını da içinde barındırır. Bir ekonomi düşünün ve bu ekonominin temel direkleri hane halkı, şirketler ve elbette devlettir. Tasarruf yapanları ve yatırım yapanları bir tutmak büyük bir yanılgıdır. Her ikisi farklı olgulardır. Ekonominin gelişimi için elbette her ikisini de ihtiyaç vardır. Ancak biri birikim yapar, bir diğeri birikim ile beraber daha önemlisi istihdam sağlar.

Finansal piyasanın aslında önemli bir diğer görevinin de küçük yatırımcılara da fırsat yaratmak ve tanımak olduğunu da biliyor muydunuz? Tüketim amaçlı fonların bir araya getirilmesi de yine finansal piyasanın vazifesidir.

Finansal Piyasa Alanları Nelerdir?

Bir yanlış inanışta finansal piyasaların sadece üretim için destek sunduğu ile alakalıdır. Halbuki finansal piyasalar tüketim hususunda da destek vermektedir. İşletmeler sürekli bir büyüme ve yenilikler arar iken fon açığı yaşayabilir, bireyler gibi fon talep edebilirler. Ayrıca şirketler yahut kişiler gibi devletler de bazı zamanlarda fon talebinde bulunabilirler. Devletlerin de paraya ihtiyacı olduğu durumlar doğabilir. Gelişmiş ülkelerde kurumsal yatırımlar ve fonlar çok daha fazla ve ağırlıklıdır. Finansal sistemlerin ayrıca küreselleşmesi çeşitliliği arttırdığı gibi, işlem hacmini yüksek kılar. Bu da çok daha etkin piyasaları oluşturur.

Finansal mimari denilen olgu ise tüm bu sistemin en verimli biçimde çalışmasını sağlar. Fon açığı olan birimler ile fon fazlası verenlerin alış verişte bulundukları finansal sistemde finansal mimari özelliklerin farkındalığı son derece önemlidir. Tüm bu işlemler finansal sistemle beraber tüm piyasaların da büyümesine vesile olur. Farklı toplum bireylerinin her birine hizmet verebilme özelliği ile finansal sistem, aynı zamanda finansal piyasalara da katkı sağlamaktadır. Bu piyasalar içerisinde borç piyasaları, öz sermaye piyasaları, para piyasaları, sermaye piyasaları, birincil piyasalar, ikincil piyasalar, spot piyasalar, vadeli piyasalar, örgütlü piyasalar ve en son örgütlenmemiş piyasalar bulunmaktadır. Finansal piyasalar kendi içlerinde ve vazifelerine göre sınıflandırılır. Finansal Başarının Sırrı Nedir?

Tüm bu piyasaların elbette bir de alt birleşenleri bulunur. İşte tüm bu piyasalar ve piyasalardaki hareketler ekonominin de kalbini oluşturmaktadır. Finansal piyasaların yokluğu öyle bir boşluktur ki hiç bir yeni yatırım yapılamaz, istihdam sağlanamaz. Verimli ve etkin bir ekonomi için finansal güç son derece önemlidir.kobi vadisi

Yorumunuz