Yatırımcı Arıyorum

Finansal Stres Nedir?

Finansal Stres Ne Demek?

Finansal stresin tanımı iki farklı şekilde yapılabilir. İnsanların kendi içlerinde yaşadıkları finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan etkilenmesine bağlı olarak finansal stres ortaya çıkabilir. Aynı zamanda piyasaların finansal strese girmesi durumu ile karşılaşılabilir. Piyasalarda yaşanan finansal stres durumunu ise piyasaların sağlıklı olarak faaliyet gösterememesi durumunda ortaya çıkar. Finansal stres gerek insanlarda gerekse piyasalarda yaşanması halinde oldukça stresli bir durumu ortaya çıkarabilir.

Stres başlıca insanların etkilenmesine neden olan bir durumdur. Gündelik hayatın akışını doğrudan etkileyen bir duygudur. Özellikle finansal olarak stres yaşanması zorlu bir süreci başlatabilir. Yatırım amacıyla alınan araçların veya varlıkların yönetilememesi ile birlikte herkeste finansal stres durumu ortaya çıkabilir. Finansal stres dönemine giren insanların gerek aile hayatı gerek iş hayatı olumsuz yönde etkilenerek geri dönüşü olmayan anların yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Türkiye üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda nüfusun yaklaşık %47 oranı finansal olarak kaygı içinde yaşamaktadır.

Finansal Stres Nasıl Azaltılır?

Finansal olarak yaşanan stresin azaltmanın yolları bulunmaktadır. Bu nedenle stres anında bazı noktalara dikkat ederek stres seviyelerinde azaltma yaşaması mümkün olabilir. Finansal stresi azaltmanın yolları ise şu şekildedir:

  • Farkında olmak

Finansal stres ile başa çıkmanın en iyi yöntemleri arasında farkında olmak gelir. Finansal varlığın net olarak hesaplanması ve borç miktarının çıkarılması ile elde edilen sonuç mevcut durumunuzu ifade edecektir. Çıkan sonuca göre ne kadar güvende olduğunuzun farkına varmanız mümkün olabilir. Bu sayede kendinizi nasıl yönlendirmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz.

Finansal stresin azaltılmasında rol oynayan bir diğer farkında olma yöntemi ise gelir ve gider yönetimidir. Günlük ve aylık kazançlarınızın ne kadarının gider olduğunu belirleyerek farkındalığınızı buna bağlı olarak arttırabilirsiniz. Giderlerde olan fazlalıklardan kaçınarak varlığınızı daha çok arttırabilirsiniz.

  • Kontrollü harcama yapmak

Finansal stresin azaltılmasına yönelik olarak yapılabilecek olan bir diğer yöntem ise harcamaların kontrol altına alınmasıdır. Gereksiz olan tüm harcamalar kişilerin gelir düzeylerini azaltmaktadır. Her ay belirli bir miktar tasarruf yapılmasıyla birlikte finansal olarak varlığın arttırılması mümkün olur. Finansal varlığın kontrol edilebilmesine yönelik olarak belirli finansal birikim kurallarının uygulanması mümkün olabilir.

Özellikle 50-30-20 kuralının uygulanmasıyla birlikte her ay belirli bir miktar kar elde edilmesi mümkündür. 50-30-20 kuralını uygulayarak finansal varlığını arttırmak isteyen kişilerin gelirlerini elde ettikleri günlerde %20 oranını tasarruf için ayırmış olması gerekir. Böylelikle her ay belirli bir miktar tasarruf edilebilir ve finansal olarak varlıkların arttırılması sağlanabilir.

  • Hazırlıklı olmak

Finansal stresi azaltmanın en kolay yöntemi hazırlıklı olmaktır. Piyasalarda yaşanan hareketliliklerin göz önünde bulundurulması ve yatırım kararlarının buna bağlı olarak alınması gerekir. Aynı zamanda her yılın belirli aylarında harcamalarda bir artış görülmesi mümkün olabilir. Özellikle aileler için çocukların okula başlama dönemi ekstra olarak giderin olduğu bir ayı işaret edebilir. Bu nedenle bu dönemlerin önceden tespit edilmesi ve gider kontrolünün buna bağlı olarak hazırlanması gerekir.

  • Birikim yapabilmek

Herkes birikim yapabilmek için uygun olabilir. Bu nedenle bahaneleri bir kenara bırakarak finansal olarak ileride sizi rahatlatacak olan birikimlerin yapılması mümkün olabilir. Her ay veya her gün belirli bir miktar paranın birikim için ayrılmış olması finansal stresin azaltılmasına yardımcı olur. Harcama yapılan durumlarda kendinize bir limit belirleyerek o limiti aşmamaya özen göstermeniz gerekir.

  • Finansal disipline sahip olmak

Finansal stresin azaltılmasında en etkili yöntemlerden biri finansal olarak bir disipline sahip olmaktır. Finansal olarak bir disipline sahip olmak gider yönetiminde oldukça önemlidir. Özellikle kredi kartı kullanan kişilerin harcamalarını düzenli olarak kontrol edebiliyor olması gereklidir. Ödeme yapılan tüm giderlerin incelenmesi gerekir. Harcamaların ve ödemelerin düzenli olarak takip edilmesi finansal olarak daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Finansal Başarının Sırrı

Harcamaların ve gelirin daha iyi yönetilebilmesi için sayılan noktalara dikkat edilmesi halinde finansal olarak güvencenin arttırılması mümkün olacaktır. Finansal stres durumunun etkilerinden kaçınabilmek için tüm noktaların dikkatlice uygulanabilir olması gerekir. Varlıkların iyi şekilde yönetilebilmesi kriz anlarında kolaylık sağlayabilecektir.

Finansal Durum Nasıl Öğrenilir?

Finansal olarak varlıkların ne kadar olduğu ve yönetiminin nasıl yapılacağı oldukça önemlidir. Bu nedenle finansal stresi azaltmaya yönelik olarak atılabilecek ilk adım yıl sonunda finansal durumun hesaplanmasıdır. Gelir durumunun incelenmesi için dikkat edilecek noktalar ise şu şekildedir:

  • Gelir ve gider tablosu

Finansal olarak bir plan oluşturabilmek için izlenebilecek en iyi yöntem gelir ve gider tablosu oluşturmaktır. Finansal varlığınızı gözler önüne seren tablolar pek çok konuda kararlar alabilmenize yardımcı olacaktır. Her ay yapılan harcamalar düzenli olarak bu tabloya kayıt edebilebilir. Aynı zamanda aylık olarak elde ettiğiniz gelirleri bu tabloya kayıt ederek hangi harcamaları yoğun olarak gerçekleştirdiğinizi hesaplamanız mümkün olabilir.

  • Borçları değerlendirmek

Finansal stresin en büyük nedenlerinden biri kişilerin borçlarını düşünmesidir. Borçlarda artışlar meydana geldikçe finansal olarak stres düzeyi artacaktır. Borçlarınızın ne kadar olduğunu ve gelir tablonuza bağlı olarak ne kadar ödeme yapabileceğinizi hesaplamanız mümkün olur. Borçları bir gider olarak düşünerek gider tablonuza yazarak düzenli bir ödeme ve gelirden pay ayrılmasını sağlamanız mümkün olabilir. Yıllık olarak yapılan borç değerlendirmeleri her yılı daha doğru şekilde değerlendirmenize imkan sağlayacaktır.

  • Kredi kartları

Finansal durumun analiz edilmesinde en önemli noktalardan biri kredi kartı harcama alışkanlıklarının gözden geçirilmesidir. Kredi kartları insanların üzerinde bıraktığı izlenimden dolayı harcama olarak görülmeyebilmektedir. Ancak kredi kartları üzerinden yapılan tüm harcamaların belirli olarak bir ödeme planı bulunur. Aynı zamanda her yıl ne için harcama yapıldığının gözler önüne serilmesini sağlar. Bu nedenle gelir ve gider tablosunun oluşturulmasında oldukça yardımcı olur.

  • Birikim yapmak

Finansal durumun öğrenilebilmesi için yapılan birikimlerin aylık veya yıllık olarak incelenmiş olması gerekir. Birikim yaptığınız miktar yıllık olarak hesaplandığında finansal olarak stresini azaltmanıza yardımcı olmaktadır. Birikim düzenli olarak yapıldığında oldukça iyi bir sonuç yaratabilir. Varlığınızın bir kısmı nakit olarak biriktirilebileceği gibi yatırım araçlarına da eklenebilir.

Finansal olarak mevcut durumun tespit edilmesinde oldukça önemli noktalardan biri borçlardır. Bu nedenle borçların ne kadar olduğu ve nasıl bir ödeme planına sahip olduğu önceden incelenmelidir. İncelenen sonuçlara göre planlamalar daha net olarak yapılabilir.

Finansal stres durumu varlıkların yönetilmesinde yaşanan sorunlardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle varlıkların yönetimi oldukça önemlidir. En iyi yönetim seçeneklerinin birikim olması nedeniyle her ay belirli şekillerde birikim yapılmalıdır. Ancak borçların ödenmesi en az birikim kadar önemlidir. Aylık olarak elde edilen gelirlerin yönetilmesinde bu nedenle borç ödemelerine öncelik verilebilir. Aynı zamanda finansal olarak stresin önüne geçilebilmesi için gelirin düzenli olarak birikime ayrılması gerekir. Finansal Yönetim Nedir?

Finansal Stresi Düzeltmek

Yapılan planlamalar sonucunda finansal olarak stres düzeyinin azaltılması mümkün olur. Bazı durumlarda yapılan planlamalarda sapmalar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle yaşanan sapmaların stres olarak geri dönmesinin önüne geçilmesi gerekir. Finansal stres oldukça önemli bir konudur ve pek çok açıdan kişilere zarar verebilir. Her zaman planlı şekilde yaklaşımlarda olmak stresin azaltmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle finansal stresi azaltmaya yönelik olarak belirtilen önerileri uygulamak oldukça önemlidir.kobi vadisi

Yorumunuz